Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Апел за реформа – 30 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Апел за реформа – 30 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

206. Въвеждането на здравната реформа не бива да се забавя там, където има погрешни навици на хранене. Когато в резултат на злоупотреба със стомаха се появи диспепсия, трябва да се положат старателни усилия, за да се запазят останалите жизнени сили, като не се допуска никакво претоварване. Може би стомахът никога няма да се възстанови напълно след продължителни нарушения, но подходящият начин на хранене ще спести по-нататъшното изтощаване и мнозина ще се възстановят до известна степен. Не е лесно да се предписват правила, отговарящи на всеки случай, но чрез съобразяване с правилните принципи в храненето може да се постигне голяма реформа. Тогава няма да е необходимо домакинята да е заета непрекъснато с усилия да изкушава апетита.
Въздържателната диета се награждава с умствени и морални сили; тя помага също така да се контролират страстите.
СВЛ, с. 308, 905 г.

207. Трябва да се използват храните, които по най-добър начин снабдяват тялото с необходимите за поддържането му елементи. При този избор апетитът не е сигурен съветник. Той се е опорочил от погрешни навици в храненето. Често иска храна, вредна за здравето и водеща до болести, а не до жизненост. Обичаите на обществото не могат да бъдат сигурен пътеводител. Срещаните навсякъде болести и страдания се дължат до голяма степен на общоприети заблуди по отношение на храненето.
СВЛ, с. 295, 1905 г.

208. Само когато сме разумни относно принципите на здравословното живеене, можем наистина да се пробудим и да видим злините, причинени от неподходящия начин на хранене. Онези, които, след като видят грешките си, имат смелостта да променят навиците си, ще открият, че процесът на реформиране изисква усилия и много упоритост.
9 С, с. 160, 1909 г.

209. Бог настоява пред народа Си за постоянен напредък. Трябва да разберем, че угаждането на апетита е най-голямата пречка за развитието на ума и освещаването на душата. Въпреки всичките ни твърдения, че приемаме здравната реформа, много от нас се хранят неправилно. Задоволяването на апетита е най-сериозната причина за физическата и умствената слабост и е в основата на изтощението и преждевременната смърт. Нека всеки търсещ чистотата на духа помни, че чрез Христос има сила да контролира апетита. [Преяждането – причина за болести: виж Раздел 7 – Преяждане, и Раздел 8 – Контрол над апетита; връзката между месната храна и болестите – т. 668-677, 689-692, 713, 722; болести, причинени от пиенето на чай и кафе]
9 С, с. 156, 1909 г.