Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Бебето – 50 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бебето – 50 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

340. Най-добра за бебето е храната, която природата дава. То не бива да бъде лишавано от нея без причина. Безсърдечно е заради удобство или социални забавления майката да търси начин да се освободи от грижата за кърмене на бебето.
Преди да допусне детето й да бъде кърмено от друга жена, трябва да размисли добре какви могат да бъдат последиците. В по-голяма или в по-малка степен кърмачката предава на бебето собствения си характер и темперамент.
СВЛ, с. 383, 1890 г.

341. За да не изостава от модата, майката пренебрегва законите на природата, вместо да ги взема под внимание. Понякога майките разчитат на наета кърмачка или пък заместват майчината гръд с бутилката за хранене. Така пред олтара на модата и убийствената глупост се жертва едно от най-святите й и благодатни задължения към зависещите от нея деца, съединяващи живота им с нейния. Тези задължения събуждат най-святите чувства в сърцето на жената.
Има майки, които пренебрегват дълга да кърмят децата си само защото мислят, че не е необходимо да отдават много усилия за потомството, плод на телата им. С влиянието си залата за балове и възбуждащите сцени на удоволствие са притъпили фините сетива на душата. За модерната жена развлеченията са по-привлекателни, отколкото майчиния дълг. Може би предоставя децата си на платена кърмачка тя да извърши святото задължение, принадлежащо единствено на майката. Погрешните навици правят задълженията й неприятни, а би трябвало да й доставят радост, тъй като грижата за децата пречи на модния живот. Чужда жена изпълнява майчините задължения и с храна от гръдта си поддържа живота на детето.
Това съвсем не е всичко. Тази жена предава на кърмачето собствения си нрав и темперамент. Животът на детето се свързва с нейния. Ако наетата жена е груба, страстна и неразумна, ако няма добър морал, по всяка вероятност кърмачето ще стане като нея. Същата “груба кръв”, циркулираща във вените на кърмачката, ще бъде и в детето. Майки, отхвърлящи по този начин децата си и отказващи да изпълняват майчините си отговорности, защото са тежкопоносимо бреме, а в същото време се отдават на модата, са недостойни за това име. Те опорочават благородните инстинкти и святите качества на жената и предпочитат да се превърнат в пеперуди на модните удоволствия, като разбирането им за отговорността към децата е по-малко, отколкото това на безсловесните животни. Много майки заменят гръдта с бутилка. Това е необходимо, когато нямат достатъчно кърма за децата си. Но в девет от всеки десет случая формираните още от младостта погрешни навици в обличането и храненето са ги лишили от способността да извършват определените им от природата задължения…
Винаги ми се е струвало, че е жестоко и безсърдечно майките кърмачки да заменят майчината гръд с бутилка. В такъв случай е необходимо да се внимава млякото да бъде от здрава крава и бутилката, както и млякото, да са съвършено чисти. Това изискване често се пренебрегва, в резултат на което детето страда. Създава се по-голяма възможност за смущения в стомаха и в червата и бедното дете се разболява, макар да се е родило здраво.
ЗР, септември 1871 г.

342. Периодът, когато бебето получава храна от майката, е критичен. Тогава много майки се преуморяват от работа и с готвенето ускоряват кръвообращението си. Кърмачето се уврежда сериозно не само защото от майчината гръд получава храна, която възбужда, но и защото кръвта му се отравя от нездравословната диета на майката, раздразнила цялото й тяло и по този начин отразила се на кърмата. Детето се влияе и от умственото състояние на майката. Ако тя е нещастна, лесно възбудима, сприхава, даваща воля на нервни изблици, детето ще получава раздразняща храна, често пъти предизвикваща колики, спазми и в някои случаи конвулсии и припадъци.
Характерът на детето се влияе повече или по-малко от получаваната от майката храна. Колко важно е в периода на кърмене майката да бъде щастлива и да запази съвършен контрол над духа си. Успее ли това, кърмата няма да бъде увредена и спокойното сдържано поведение на майката към детето ще оформи до голяма степен характера му. Ако е нервно и лесно раздразнимо, внимателните, спокойни майчини обноски ще имат смекчаващо и коригиращо влияние, а здравето му може да се подобри значително.
Бебетата биват силно увреждани от неправилно гледане. Ако те са неспокойни, обикновено ги хранят, за да мълчат, макар в повечето случаи причината за раздразнението да е получаването на много храна, станала вредна в резултат на лошите майчини навици. Даването на допълнителна храна влошава състоянието още повече, тъй като стомахът вече е бил претоварен.
КЖ, гл. 2, с. 39, 40, 1865 г.

Ритъм в храненето

343. Първото обучение, което децата в най-ранна възраст трябва да получат от майката, би трябвало да бъде по отношение на физическото им здраве. Трябва да им се разрешава да ядат само проста храна с такова качество, което би ги запазило във възможно най-добро здраве. Същевременно храната да се приема само през определени интервали, не по-често от три пъти на ден, но две хранения на ден биха били по-добри от три. Ако бъдат възпитавани добре, децата скоро ще разберат, че няма да получат нищо, като плачат и се цупят. Разумната майка възпитава децата си не заради моментното си удобство, а за доброто им бъдеще. Ето защо трябва да предаде на децата важния урок на контрол над апетита и въздържание, та да ядат, пият и се обличат според здравните изисквания.
КЖ, гл. 2, с. 47, 1865 г.

344. Между две хранения на вашите деца не трябва да се позволява да ядат бонбони, плодове, ядки или каквото и да било друго. Две яденета на ден са по-добри от три. Ако родителите дават пример, като действат, ръководени от принципи, скоро и децата ще ги последват. Нередовното хранене уврежда добрия тонус на храносмилателните органи и на трапезата децата не изпитват удоволствие от здравословната храна. Апетитът им желае най-вредното за тях. Много пъти са страдали от треска, причинена от неподходящо хранене. Отговорността за болестта носят родителите. Тяхно задължение е да помогнат на децата си да оформят навици за постигане на добро здраве, което би им спестило много страдания.
4 С, с. 502, 1880 г.

345. Децата също се хранят прекалено често. Това причинява треска и много други страдания. Стомахът не бива да работи постоянно, а да има и периоди на почивка. Без такива периоди децата ще бъдат сприхави, раздразнителни и ще боледуват често. [Децата да бъдат учени кога и как да ядат – т. 288; ранното възпитание на Даниил – т. 241; виж Раздел 9, “Ритъм в храненето”]
ЗР, септември 1866 г.

Възпитаване на апетита отрано

346. Важността от обучаването на децата в правилни навици на хранене едва ли може да се оцени достатъчно. Малките деца трябва да научат, че ядат, за да живеят, а не живеят, за да ядат. Обучението трябва да започне още когато бебето е в ръцете на майката. Храната трябва да се дава само на редовни интервали и все по-рядко, колкото повече расте. Не бива да му се дават сладкиши или храна за възрастни, която то не може да смели. Доброто и редовно хранене на бебетата не само ще укрепи здравето им и по този начин ще ги направи спокойни и с добър нрав, но също ще положи основите на навици и ще бъде благословение за тях в следващите години.
Когато децата излизат от бебешката възраст, е необходимо особено внимание за възпитаване на техния вкус и апетит. Често им се позволява да ядат каквото и когато си поискат, без да се взема предвид здравето. Усилията и парите, така често пропилявани за нездравословни деликатеси, карат младите да мислят, че най-висшата цел в живота, осигуряваща най-голямо щастие, е да задоволяваш апетита си. Резултатът от подобно възпитание е лакомия, а след нея идва болестта, последвана обикновено от тъпчене с отровни лекарства.
Родителите трябва да възпитават апетита на децата си и да не им позволят да ядат нездравословни храни. Но в стремежа да се регулира диетата, трябва да бъдем внимателни да не направим грешка, като изискваме от тях да ядат безвкусни храни или да ядат повече от необходимото. Децата имат права и желания и те трябва да бъдат уважавани, когато са разумни…
Майките, удовлетворяващи исканията на децата си за сметка на здравето и добрия им нрав, сеят семената на злото, които скоро ще покълнат и ще дадат плод. С израстването на децата желанието за себеугаждане се увеличава, а това води до жертване на интелектуалните и физическите сили. Постъпващите така майки жънат с горчивина посятото от тях семе. Виждат как децата им растат умствено и по характер неспособни да бъдат благородни и полезни на обществото и семейството. Духовната, както и умствената и физическата сила страдат като последица от влиянието на нездравословната храна. Съвестта се приспива и чувствителността към доброто се притъпява.
Когато бъдат учени да контролират апетита и да ядат съобразно здравето, на децата да се изяснява, че им се отказва само онова, което може да им навреди. Лишават се от нездравословните неща заради нещо по-добро. Нека трапезата бъде привлекателна и на нея да се слагат храни, дарени от Бога в такова изобилие. Нека времето за храна да бъде време на радост и удоволствие. Радвайки се на Божиите дарове, нека отговорим с благодарствена възхвала на Дарителя.
СВЛ, с. 383-385, 1905 г.

347. Много родители, за да избегнат задачата да обучават с търпение децата си на въздържателни навици и да ги учат как правилно да използват Божиите благословения, им позволят да ядат и пият, когато си поискат. Ако не бъдат обуздавани, апетитът и желанието за себеугаждане растат с израстването на детето и се засилват с увеличаването на неговата сила. Когато децата заживеят самостоятелно и заемат мястото си в обществото, стават безсилни да устояват на изкушенията. Морална нечистота и най-долни грехове изобилстват навсякъде. Изкушението да се задоволяват прищевките и да се отдават на наклонностите не намаляват с течение на годините и обикновено младежите се управляват от импулсите и стават роби на апетита. Резултатите от лошото възпитание могат да се видят в лакомника, пушача, любителя на виното и алкохолика.
3 С, с. 546, 1875 г.

Задоволяване на апетита и поквареност

348. Неправилно хранените деца често са слаби, бледи, малки на ръст, нервни, сприхави и раздразнителни. Всичко благородно е било пожертвано заради апетита и животинските страсти вземат връх. Животът на много деца от пет до десет и петнадесет години сякаш е белязан от порочността. Те познават почти всеки порок. Родителите до голяма степен грешат по този въпрос и ще отговарят за греховете на децата си, които косвено са ги подбудили да извършват в резултат на неправилното си действие. Те позволяват на децата си да си угаждат на апетита, като поставят на трапезата месо и други храни, приготвени с подправки, възбуждащи животинските страсти. С примера си учат децата си на невъздържаност в храненето. Позволят си да ядат по всяко време на деня, постоянно натоварвайки храносмилателните органи. На майките остава малко време да наставляват децата си. Ценното им време отива за готвене на различни видове нездравословни храни.
Много родители, опитвайки се да пригодят живота си към изискванията на модата, са допуснали децата им да пропаднат. Ако дойдат гости, ги настаняват около такава изобилна трапеза, каквато не би могла да се види у когото и да е било от кръга на техните познати. За гостите се приготвя тежка храна, за да се угоди на апетита им, и дори така наречени християни правят спектакъл, събирайки се с хора, чиято основна цел на посещението е да се наядат с предложените лакомства. Християните би трябвало да се реформират в това отношение. Необходимо е да се отнасят вежливо с гостите, но не бива да стават роби на модата и апетита.
ДД, т. 4, с. 132, 133, 1864 г.

Учете се на простота в приготвянето на храна

349. Храната трябва да бъде толкова проста, че приготвянето й да не отнема времето на майката. Необходимо е наистина на трапезата да се поставя здравословна храна, приготвена добре и апетитно. Не мислете, че всичко, което сте смесили небрежно и сте сервирали като храна е достатъчно добро за децата. Би трябвало да се отделя по-малко време за приготвянето на нездравословни ястия, задоволяващи неестествения апетит, и повече време за възпитанието и обучението на децата. Нека отделяните сега сили за ненужно планиране какво да се яде, пие и облича бъдат насочени към опазване на моралната и физическата чистота на децата.
ХВБХ, с. 141, 1890 г.

350. Месо със силни подправки, последвано от мазна торта, изтощава храносмилателните органи на децата. Привикнат ли към проста, здравословна храна, няма да копнеят за неестествени деликатеси и смесени храни… Вредно е, ако ги привикнете да ядат месо. Много по-лесно е да създадете неестествен апетит, отколкото да поправите вкуса, станал вече второ естество.
Писмо 72, 1896 г.