Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

БЕЗОПАСНО ЛЕЧЕНИЕ НА УМА – 81 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

ЧАСТ 16
ПРИНЦИПИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

81
БЕЗОПАСНО ЛЕЧЕНИЕ НА УМА*(ЗАБЕЛЕЖКА ПОД ЧЕРТА:* ЗАБЕЛЕЖКА: Правилният подход спрямо ума и терапията на ума изпъква в тази компилация с положителните си принципи, подчертани в целия настоящ труд, често в рязък контраст с нездрави концепции. Представянето на всички съществуващи изявления по този въпрос би имало за резултат огромно количество нежелани повторения. Ето защо тук присъстват само няколко полезни увещания, доста актуални по съдържание. Съставителите)

ВЛИЯНИЕТО НА УМА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНО. При лечението на болните не бива да се пренебрегва ефектът от влиянието на ума. Правилно използвано, то представлява едно от най-действените средства за борба срещу болестта.

СЪВЕТ КЪМ ЕДИН ЛЕКАР. Бедните, болни души, с които влизаш в допир, имат по-голяма нужда от твоето влияние, отколкото получават. В твоите възможности е да ги насърчаваш да гледат към Исус и така да бъдат преобразени по Негов образ.

СИГУРНОСТТА Е В ПОСТОЯННА БОРБА СРЕЩУ ЗЛИТЕ ПОХОТИ. Нека всеки човек, желаещ да бъде участник в Божието естество, оцени факта, че трябва да избягва покварата, която вирее в света чрез похотта. Трябва да има постоянна и сериозна борба на душата срещу злите похоти на ума. Необходима е твърда съпротива срещу изкушенията на греха в мисли и действия. Душата трябва да бъде пазена от всяко петно чрез вяра в Този, Който е в състояние да я опази от падение.
Необходимо е да размишляваме върху Писанията, разсъждавайки трезво и откровено върху нещата, които се отнасят до нашето вечно спасение. Безкрайната милост и любов на Исус, жертвата, направена заради нас, изискват най-сериозно и тържествено размишление. Трябва да се занимаваме с характера на нашия мил Изкупител и Застъпник. Нужно ни е да схванем значението на спасителния план, да размишляваме върху мисията на Този, Който е дошъл да спаси народа си от греховете му.
Чрез постоянно размисляне върху небесни теми нашата вяра и любов ще стават все по-силни… Молитвите ни ще бъдат все по-приети и по-приети от Бога, защото ще бъдат смесени с все повече вяра и любов. В тях ще има все повече интелигентност и по-стабилно доверие в Исус. Ще преживяваме ежедневна, жива опитност в желанието и силата на Христос да спасява докрай всички, които идват при Бога чрез Него.

ДУШИ, СЪЖИВЕНИ ОТ КОНТАКТА С БЕЗПРЕДЕЛНИЯ. Трябва да съзерцаваме Бога в природата – да изучаваме Неговия характер в делото на ръцете Му. Умът укрепва чрез запознанството си с Бога, чрез проумяване на Неговите качества в нещата, които Той е сътворил. Когато гледаме красотата и величието на природата, чувствата ни се прекланят пред Бога. И макар душите ни да благоговеят, а духът ни да е покорен, душите ни била в оживотворявани от контакта с Безпределния и с Неговите чудни дела. Общението с Бога чрез смирена молитва развива и засилва умствените и моралните способности. Духовните сили нарастват чрез култивиране на размисъл върху духовни неща.

ПАЗЕТЕ ВХОДОВЕТЕ НА ДУШАТА. Апостолът се стремеше да поучи вярващите колко важно е да се пази умът – да не броди в забранени теми, нито да изразходва силата си за маловажни неща. Онези, които не искат да станат плячка на сатанинските примки, трябва да пазят добре входовете на душата. Необходимо е да избягват четенето, гледането или слушането на всичко, което внушава нечисти мисли. Умът не бива да бъде оставян да се занимава с всяка тема, която неприятелят на душите може да му внуши.
Необходимо е сърцето да бъде вярно пазено, та външните злини да не събудят злините отвътре и душата ще изпадне в мрак.

ЕФЕКТЪТ НА ЛИЧНАТА АТМОСФЕРА. Влиянието на мислите и действията на всеки човек го обкръжават като невидима атмосфера, която несъзнателно бива „дишана“ от онези, които идват в контакт с Него. Тази атмосфера често е натоварена с отровни влияния и когато те биват „вдишвани“, сигурният резултат е морална деградация.

ОБКРЪЖЕНИ ОТ АТМОСФЕРА НА СВЕТЛИНА И МИР. Христос е взел всички мерки Неговата църква да бъде едно преобразено тяло, осветено от Светлината на света, притежаващо славата на Емануил. Неговото намерение е всеки християнин да бъде обкръжен от духовна атмосфера на светлина и мир. Той желае да разкриваме Неговата радост в живота си.
Обитаването на Духа в сърцето ще се изяви външно чрез изливането на небесна любов. Божествената пълнота ще изтича чрез посветения човешки инструмент, за да бъде предавана на други.

ПОСТОЯННО БЪДЕТЕ ЗАВИСИМИ ОТ БОГА. Мнозина не са в състояние да правят решителни планове за бъдещето. Техният живот е неустановен. Не могат да преценяват изхода от нещата и това често ги изпълва с безпокойство и смут. Нека помним, че животът на Христовите чеда в този свят е живот на странстване. Нямаме мъдрост да планираме своя живот. Не ни е дадено ние да променим бъдещето си. „Чрез вяра Авраам, когато беше призован да отиде на място, което щеше да получи в наследство, послуша и излезе, без да знае къде отива“ (Евреи 11:8).
По време на своя живот на земята Христос не правеше планове за Себе Си. Той приемаше Божиите планове и ден след ден Неговият Отец Му ги разкриваше. Дотолкова трябва да бъдем зависими от Бога, та животът ни да бъде просто изпълнение на Неговата воля. Когато поверим пътищата си на Него, Той ще ни насочва и ръководи в нашите стъпки.

СТОЙНОСТТА НА ТЕРАПИЯТА ЧРЕЗ ЗАНИМАНИЯ. Беше ми показано, че за повечето пациенти ще се окаже много благотворно, ако им се позволи да вършат лека работа, вместо да остават бездейни и обездвижени. Ако силата на волята бъде поддържана в активно състояние, за да възбужда спящите способности, тя ще бъде от голяма помощ при възстановяването на здравето. Премахнете всякакъв труд от онези, които са били претоварвани през целия си живот, и в девет случая от десет промяната ще се окаже за вреда.
Това се оказа вярно и в случая с моя съпруг. Беше ми показано, че физическата активност и движението на открито са далеч повече за предпочитане пред стоенето вкъщи. Но ако това не може да се осигури, леки домашни занимания ще заемат и отвличат ума и ще му попречат да се занимава със симптомите и малките страдания, ще предотврати и меланхолията, депресията, носталгията.

ДОБРЕ ПОДБРАНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ. Когато няма нищо подходящо, което да ангажира времето и вниманието на болните, мислите им ще се съсредоточават върху тях самите и те ще стават все по-болнави и по-раздразнителни. Много пъти те се занимават със собствените си неприятни чувства, докато започнат да смятат, че са много по-зле, отколкото са всъщност, и стават напълно неспособни да вършат каквото и да било.
Във всички тези случаи добре подбраните физически упражнения биха се оказали действено и полезно лечебно средство. В някои случаи те са незаменимо средство за възстановяването на здравето. Волята върви заедно с труда на ръцете; и онова, от което се нуждаят тези болни, е да се съживи волята им. Когато тя е пасивна, въображението става ненормално активно и й пречи да се съпротиви на болестта.

УТЕШАВАНЕТО НА ДРУГИТЕ НОСИ МИР НА УТЕШИТЕЛЯ. Често пъти се отправят моления за болните, за скърбящите и обезкуражените. И това е правилно. Трябва да се молим Бог да пръсне светлина в помрачените умове и да утеши скръбните сърца. Но Той отговаря на молитвите на онези, които поставят себе си в пътя на Неговите благословения. Макар да принасяме молитви за намиращите се в скръб, трябва да насърчаваме и тях самите да се опитват да помагат на по-нуждаещите се от тях. Мракът ще се разпръсне от сърцата им, когато те се опитват да помагат на други. Когато се наложи да утешаваме други с утехата, с която ние сме били утешени, благословението идва и към нас.

ПОЧИВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (АВТОРКАТА СЪВЕТВА СОБСТВЕНИЯ СИ СИН). Имам да ти кажа някои неща. Ще обещаеш ли, че няма повече да отслабваш, нито да разрушаваш тялото си – храма Господен – когато би трябвало да почиваш. За да имаш правилни мисли и да говориш подходящи думи, е необходимо да даваш на мозъка си почивка. Не си оставяш достатъчно време за отдих! Умореният мозък и опънатите нерви ще бъдат съживени, ако направиш промяна в това отношение…
Трябва да се научим внимателно да дисциплинираме себе си, отказвайки да вършим онова, което би отслабило физическите, умствените и моралните ни сили. Нуждаеш се от ясен, търпелив ум, способен да издържи всичко, което би могло да възникне. Имаш нужда да се хванеш здраво за стабилната подкрепа отгоре. Проявявай вяра и остави резултатите на Бога. Когато си направил най-доброто, което можеш, имай кураж. Вярвай и се дръж здраво. Неприятелят ще се опита да те откъсне от Бога, за да извършиш нещо неправилно. Но ти не му позволявай да стори това. Не бива да си позволяваш да правиш несигурни стъпки. Имаш нужда от влиянието, което ще придобиеш чрез мъдрост и благоразумие.

РЕЛАКСИРАНЕТО И ПОЧИВКАТА СА ВАЖНИ НЕЩА. Беше ми показано, че пазителите на съботата като народ работят твърде много, без да си позволяват промени или време на почивка. Развлечението е нужно за ангажираните с физически труд, но е още по-необходимо за хората на умствения труд. Не съдейства за нашето спасение, нито е за Божия слава да караме ума си постоянно и прекомерно да работи, дори и върху религиозни теми.

(Мисля, че липсват главните букви???)
ЗАБАВЛЕНИЯ, КАТО ТАНЦУВАНЕ, ИГРА НА КАРТИ, ШАХ, ДАМА И ДРУГИ, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ ОТ НАС, ТЪЙ КАТО НЕБЕТО ГИ ОСЪЖДА. Тези забавления отварят вратата за големи злини. Те не принасят полза, но имат възбуждащо влияние. В някои хора се създава страст за тези игри, което стимулира към комарджийство и разсипничество. Всички подобни игри трябва да бъдат осъдени от християните и да бъдат заместени с нещо съвършено безвредно.

ЗАВИСЕЙКИ ОТ БОГА, НИЕ НЯМА ДА БЪДЕМ ОБЕЗСЪРЧЕНИ (СЪВЕТ КЪМ ЕДИН ПРЕТОВАРЕН АДМИНИСТРАТОР). Господ милостиво е пощадил живота ти да работиш в Неговото дело. Той не иска да работиш самичък, независимо от единствената сила, която може да действа успешно, за да постигне(да постигне) неговите намерения. Тогава не се терзай, но се уповавай на Исус с поглед към Автора и Завършителя на твоята вяра. Не бързай твърде много. Това, което можеш да правиш без голямо претоварване на физическите и умствените си сили, направи го. Но не смятай, че си длъжен да поемаш твърде много грижи и отговорности, така че да не можеш да задържиш собствената си душа в Божията любов.
Лозето е на Господа. Делото във всяка своя част е Негово и Той иска да работиш така, че физическите, умствените и моралните ти сили да бъдат съхранени. Имай предвид, че сътрудничиш с небесни инструменти. Не си позволявай да имаш и най-малкото партньорство с неприятеля. Получавай заповедите си от Бога и по никакъв начин не се обезкуражавай, защото можеш да вършиш само работата на един ограничен и смъртен инструмент. Безпределният ще работи със Своята сила, за да те направи ефективен и полезен.
Не мисли, че си оставен да вършиш невъзможни неща. Не очаквай невъзможни неща и от другите. Ап. Павел може да засажда, Аполос да полива, но Бог е, Който прави семето да порасне (1Коринтяни 3:6). „Отдавна Ти, Господи, Си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш.“ (Псалм 102:25, 26) „Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш; да, те всички ще овехтеят като дреха и като одежда ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени, но Ти Си същият и Твоите години няма да се свършат.“ (Евреи 1:11, 12)

НЕОБХОДИМИ СА ЛИЧНИ УСИЛИЯ. Жертвите на този навик трябва да бъдат събудени за необходимостта сами да направят усилия. Други може да полагат най-сериозни усилия да ги въздигнат, Божията благодат може да се предлага даром, Христос може да умолява, Неговите ангели може да служат, но всичко ще бъде напразно, ако самият човек не се пробуди, за да се бори в битката за самия себе си…
Усещайки страшната сила на изкушението и влечението на желанието, което ги тегли към поддаване на изкушението, мнозина извикват в отчаяние: „Не мога да се противопоставя на злото“. Кажете на такъв човек, че той може, че той трябва се противопостави! Може да е бил побеждаван отново и отново, но не е необходимо винаги да бъде така! Неговата морална сила е слаба, той е под властта на навиците на живота в грях. Обещанията и решенията му са като пясъчни въжета. Съзнанието за нарушените обещания и неудържаните клетви отслабват неговото доверие в собствената му искреност и го карат да смята, че Бог не може да го приеме, нито да съдейства на неговите усилия. Но не бива да се отчайва.

ВАЖНА Е ЦЕЛТА. Успехът в която и да било област изисква определена цел. Този, който желае да постигне истински успех в живота, трябва да държи твърдо пред погледа си целта, достойна за неговите усилия. Такава цел е поставена и пред младежите днес.

НАЙ-ВИСШАТА КУЛТУРА НА УМА. Познанието за Бога се получава от Неговото Слово. Познанието от опит на истинското благочестие в ежедневното посвещаване и служба на Бога осигурява най-висшата култура на ума, на душата и тялото. Това посвещение на всички сили на Бога предотвратява СЕБЕВЪЗДИГАНЕТО. Предаването на Божествена сила уважава нашия искрен стремеж към мъдрост за съзнателно използване на най-висшите способности за прослава на Бога и благословение на нашите съчовеци. Тъй като тези способности са получени от Бога, а не са (има два-три реда пропуснат текст)

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ СПОСОБСТВАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО. Куражът, надеждата, вярата, съчувствието, любовта подобряват здравето и удължават живота. Доволният ум, радостният дух са здраве за тялото и сила за душата. „Веселото сърце е благотворно като лекарство“ (Притчи 17:22)