Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Белегът на звяра и Божият печат – Семинар върху пророчествата – Лекция 18 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Досега разбрахме съвсем ясно, че когато Исус се завърне, на земята ще има само две групи хора – праведни и нечестиви. След като Бог ще сложи край на този грешен свят, възниква един въпрос. Този въпрос кара всеки жив човек да вземе решение на чия страна да застане. Той се върти около поклонението на звяра, неговия образ, приемането на белега му или поклонението на Бога, следване на Неговата истина и приемане на Неговия печат. Откр. 14:9,10 ни предупреждава за това – “И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето.”
В Откр. 15:1 ни се казва, че Божият гняв – това са седемте последни язви, които ще се излеят точно преди Христовото завръщане. Тези язви ще бъдат най-ужасното мъчение, изливало се някога върху човек. Така че, нека зададем един интелигентен въпрос. Би ли ни изпратил нашият велик Бог – Който така отчаяно ни обича и желае да ни спаси – такива ужасни язви, ако ние нямаше как да разберем кой е този звяр и какъв е неговият белег? Не! Бог е изяснил този въпрос напълно.
Библията учи, че само онези, които имат Божия печат, ще бъдат спасени. (Откр. 7:2,3) Бог ще даде на всеки човек възможността да избере дали да отдаде своята вярност на Него или на силата на звяра. Каквото и да представлява белегът на звяра, той е нещо, на което Бог гледа изключително сериозно.
Нещо, което се налага да обсъдим веднага, е разликата между Божия печат и белега на звяра и как последният ще бъде налаган. Често тези два въпроса се смесват. Нека прочетем само стиховете, които обясняват как ще бъде налаган той. Откр. 13:16,17 – “И принуждаваше всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби – да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.” Как точно ще стане това, никой не знае. Може би, чрез Новия световен ред – безкасовото общество, кредитните карти и т.н. Има стотици книги, съдържащи стотици теории по този въпрос, но в края на краищата, никой не знае със сигурност. Затова, защо да спекулираме? Нека се занимаваме с истинските въпроси – духовните – и с белега на звяра и Божия печат.
В глави 3 и 4 разгледахме кой е звярът като сравнихме Дан. 7 глава със Откр. 13 глава. Дан. 7 глава ни дава десет идентификационни белега. Нека ги преговорим набързо.
В Дан. 7:3 се появяват четири звяра, а според стих 23, зверовете в пророческия език винаги прдставляват царе или царства. Първия звяр откриваме в Дан. 7:4 – лъв, който представлява Вавилон. Втория намираме в Дан. 7:5 – мечка, представляваща Мидо-Персия. Третият е в Дан. 7:6 – леопард, представляващ Гърция. И четвъртият е описан в Дан. 7:7 – един странен звяр, представляващ Рим. На главите на четвъртия звяр имаше десет рога, които – според стих 24 – представляваха десет царства. И наистина – когато Рим пада, той се разделя точно на десет царства, които поставят основата на днешните Западно-европейски нации.
По-нататък – в Дан. 7:8 четем за израстването на един “малък рог”, за който изследвахме, че е същата сила, представена със звяр в Откр. 13 глава. Той има десет идентификационни белега:
1. Появява се измежду 10-те европейски царства. (Дан. 7:8)
2. Появява се след 476г.сл.Хр.
3. Щеше да е “малък” рог или малко царство.
4. Изкоренява три други царства – херулите, вандалите и остготите. (Дан. 7:8)
5. Начело на това царство седи човек. (Дан. 7:8)
6. Щеше да е по-различно от останалите царства. (Дан. 7:24)
7. Щеше да говори богохулства. (Дан. 7:25)
8. Щеше да преследва Божия народ. (Дан. 7:25)
9. Щеше да замисли промяната на времена и закони. (Дан. 7:25)
10. Щеше да управлява 1260 години. (Дан. 7:25)
Както вече изследвахме подробно, извън всяко съмнение, всички тези белези пасват на една единствена сила в историята – Ватикана или Папството или Свещената Римска Империя.
Сравнявайки този “малъг рог” или малко царство със звяра от Откр. 13 глава, открихме, че те имат едни и същи характеристики. От Откр. 13:1,2 се вижда, че той е съставен от четирите звяра на Дан. 7 глава, а стих 5 казва, че той ще управлява 1260 години. В стих 6 виждаме, че той изрича богохулства. А стих 7 потвърждава, че е една преследваща сила. И като последен белег – виждаме, че числото 666 е числото на името му. (Виж глави 3 и 4 за по-подробен преговор на всичко това.)
Запитахме: “Защо Бог е дал символите на леопардово тяло, лъвска глава и мечешки крака, за да опише звяра от Откр. 13 глава?” Защото Папският Рим беше вплел доктрини и идеи от всички езически империи и особено от Вавилон. Беше извлякъл много от своите доктрини, вярвания, практики и учения от Вавилон и от последвалите го царства. Беше обвил тези фалшиви учения с духовна мантия и ги беше разпространил по целия свят. На всяка от Божиите истини звярът беше приготвил и една фалшификация.
Днес Бог зове Своя народ да излезе от Вавилон. Откр. 18:2,3 – “Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея; земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош.” Излезте оттам, люде Мои!
В Откр. 14:9,10 Бог описва съдбата на онези, които се покланят на звяра – “И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.” А стих 12 описва светиите, които в контраст стоят като такива, които “пазят Божиите заповеди”. – “Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които ПАЗЯТ БОЖИИТЕ ЗАПОВЕДИ и вярата в Исуса.” Това описание се повтаря няколко пъти. – например в Откр. 12:17 – “Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да вова против останалите от нейното потомство, които ПАЗЯТ БОЖИИТЕ ЗАПОВЕДИ и държат свидетелството за Исуса.” Едно нещо е кристално ясно. Божиите последователи стоят в контраст на звяра, защото пазят Божиите заповеди!
По-нататък книгата Откровение продължава да говори за Божия печат – Откр. 7:2,3 – “И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.” Божиите служители имат “Божия печат” на челата си. Какво представлява печатът на Бога? Откр. 22:4 казва, че това е “Неговото име на челата им” В Откр. 14:1 това се повтаря – “И видях – и ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него 144 000, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.” Следващ въпрос: “Какво, тогава, е белегът на звяра?” Откр. 14:11 казва, че това е “белегът на името му” – “И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем; нито кой да е, който приема белега на името му.” Така че, въпросът, пред който се изправя светът, се заключава до тези две страни:

БОЖИЯТА СТРАНА СТРАНАТА НА ЗВЯРА
Покланят се Този, Който е направил… Покланят се на звяра.
Следват вярата на Исус. Следват ученията на Вавилон.
Пазят Божиите заповеди. Пазят човешки заповеди.
Следват завета на Исус. Следват образа на звяра.
Имат Божия печат на челата си. Имат белега на звяра на челата си.
Името на Отец е на челата им. Името на звяра е на челата им.

Тук стигаме до нещо много удивително. Всеки е чувал за белега на звяра. Има написани стотици сензационни книги за това какво представлява той – от компютрите до лазерните лъчи или Роналд Рейгън! Всеки говори за белега на звяра върху челата на хората. А никой не говори за Божия печат върху челата на хората! Едно нещо смущава ума ми много сериозно. – Божият печат е, може би, най-важното нещо, за което се говори в книгата Откровение, а никой не говори за него! Това, от което наистина се нуждаем е да фокусираме вниманието си върху получаването на Божия печат, а не да се притесняваме за получаването на белега на звяра. Разбирате ли – ако имате Божия печат, няма защо да се безпокоите за белега на звяра, защото те не могат да се положат върху един и същи човек едновременно! Нека сега разучим как можем да придобием Божия печат.
2Кор. 1:21,22 – “А Тоя, Който ни утвърждава заедно с вас в Христа и, Който ни е помазал, е Бог, който ни е запечатал и е дал в сърцата ни Духа в залог.” Значи, Бог ни запечатва чрез дейността на Святия Дух. Еф. 1:13 ни казва как става това – “… в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, в Когото и като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух.” Словото на ИСТИНАТА – когато се повярва в него, позволява на Святия Дух да ни запечата.

ЩО Е ИСТИНА?
1. СЛОВОТО – Йоан 17:17
2. ЗАКОНЪТ – Пс. 119:142
3. ИСУС – Йоан 14:6

КАКВО ПРЕСТАВЛЯВА ДЕЛОТО НА СВЯТИЯ ДУХ?
1. Святият Дух ни води към истината – Йоан 16:13 – СЛОВОТО
2. Святият Дух ни убеждава за грях, за правда и за съдба – Йоан 16:8 – ЗАКОНЪТ
3. Святият Дух ни утешава и ни води при Исус – Йоан 16:7 – ИСУС

Следователно, приемането на Божия печат става чрез три стъпки: Първо – трябва да оставим Божия Дух да ни заведе при истината – Словото. Именно това е причината за това някои хора никога да не приемат Божия печат. Те са или твърде заети, или твърде безразлични и никога не си отделят време да търсят истината. А тези, които се оставят на Духа да ги отведе до истината, които сериозно изучават своите Библии, са направили първата стъпка към приемането на Божия печат.
Второ – Духът убеждава “за грях, за правда и за съдба”. Тук също намираме една причина някои хора никога да не получат Божия печат. Когато Духът ги убеди за грях (а грехът е нарушение на закона – 1Йоан 3:4), те отказват да изоставят греховете си. Когато Духът ги убеди за правда, те не желаят да вършат това, което е право. И когато Духът им открие истината за Божия съд, те я пренебрегват. Чрез отхвърлянето на която и да е от тези точки човек може да се лиши от Божия печат. И обратно – онези, които “изповядат и изоставят греха”; които “вършат правда” и молят Христос да се застъпва за тях чрез кръвта Си в съда, те позволяват на Святия Дух да работи в тях и извършват тази стъпка в живота си.
Трето – Духът “утешава”. Онези, които обичат истината и ходят според Словото, избирайки да захвърлят греха и да вършат правото, намират утеха в Христос. Те намират Един, Който прощава и дава сила и мир в живота им. Тъй като вярват в Бога, Неговото Слово и Неговия закон, “името на Отец” е на челата им, те имат Божия печат, тъй като с разума си са избрали Божията страна.
По-нататък Бог взема една от тези части на “истината” и казва, че иска да запечата в сърцата ни точно нея. Ис. 8:16 – “Завържи увещанието, запечатай поуката между учениците Ми.” Бог желае да запечата в нас закона Си по един особен начин.
Печатът е нещо, което ние познаваме много добре. Всяко управление има печат, който съдържа името, титлата и територията, над която управлява. Същото е и с Божия печат. Неговото име е ГОСПОД БОГ. Титлата Му е ТВОРЕЦ или СЪЗДАТЕЛ. Ер. 10:10-12 – “Но Господ е истинският Бог, Живият Бог и вечният Цар. От Неговия гняв земята се тресе и народите не могат да устоят пред негодуванието Му. Така ще им речете: Ония богове, които не са направили небето и земята, Да! Те ще изчезнат от земята и изпод това небе. Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небето с разума Си.” Територията, над която Бог управлява е НЕБЕТО и ЗЕМЯТА. – Бит. 2:1-4 – “Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела – от всичко, което Бог беше създал и сътворил.” Когато Бог казва да се постави “печат на челата на служителите” Му, интересно е да се отбележи, че в закона има само една заповед, който съдържа трите елемента на Божия печат. Това е четвъртата заповед – Изх. 20:8-11 – “Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа – ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.”
Ето, че въпросът става съвсем ясен. Онези, които са на Божия страна, вярват в Божията истина. Те му се покланят и пазят свято неговия почивен ден – съботата. Те Го обичат и пазят Неговите заповеди. Те следват Неговото Слово и прославят истината. Те са изпълнени ссъс Святия Дух и имат Божия печат – името на Отца на челата си.
Очевидно, този “печат” не е някакъв буквален видим печат. Челото символизира вашия ум, с който вземате решения. Когато изберете Бога, Неговият закон символично се записва в ума ви. Евр. 10:15,16 – “А и Светият Дух ни свидетелства за това. Защото след това е казал: Ето заветът, който ще направя с тях след ония дни – казва Господ – ще положа законите Си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им.”

А сега – какво представлява белегът на звяра? Най-просто казано, той е една постепенна фалшификация на приемането на Божия печат. Нека се върнем на пророчеството в Дан. 7:25 – “Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времана и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена, и половин време.” Ще промени времена и закони. Първата стъпка на звяра е да фалшифицира Божия закон. Защо? Защото законът е “запечатан” в онези, които следват Бога. Забележете, че той променя и “времената”. Единствената заповед, която борави с времето, е четвъртата.
Втората стъпка на фалшификацията е Дан. 8:12 – “И множеството биде предадено нему заедно със всегдашната жертва поради престъплението им. И той тръшна на земята истината, стори по волята си и успя.” Той “тръшва на земята истината”. Защо? Отново, защото истината е запечатана на челата на светиите. Ето ви едно съвършено изпълнение. Чрез силата си Папският Рим промени закона – втората, четвъртата (боравеща с времена) и десетата заповеди, и фалшифицира много от Божиите истини.
След като извърши тези промени, папството започна да ги разпространява по целия свят, над който имаше влияние. Писателите на Библията са предвидяли това и са ни предупредили. 1Йоан. 4:3 – “А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото вече сте чули, че иде и сега е вече в света.” Йоан казва, че духът на Антихриста вече е работел в неговите дни. След това Павел написа следните думи във 2Сол. 2:3,4,7 – “Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Защото, оная тайна – сиреч беззаконието – вече действува, но само додето се отмахне отсред оня, който сега я възпира…”
Значи, тук става въпрос за човек, който изисква поклонение като Бог. Веднага възниква един проблем. На истинския Бог се покланяме в събота – седмия ден. Затова папският Рим имаше нужда да промени деня за поклонение в неделя – за да може да получи свое собствено поклонение. Всички нови религии правят това. Няколко века след Христос се появява пророкът Мохамед. Той казва: “Аллах е Бог. Покланяйте се на Аллах.” И след като създава нова религия, Мохамед също има нужда от нов ден на поклонение и той избира петък. Така е и до днес.
Ако продължим по-нататък през историята, ще открием, че след като папстовото управлява света в продължение на векове, хората започват да протестират. Това дава началото на Протестантската Реформация. След като авторитетът на Библията започва да се изправя срещу авторитета на папството, Рим е изправен пред дилема. По някакъв начин светът е трябвало да бъде убеден, че Библията не е единственият авторитет на истината. През ХVІ век е взето решение “традицията” да бъде поставена пред Библията, тъй като Църквата има властта да го направи като Бог на земята и променя Божия закон, както и Божия ден на поклонение. Обърнете внимание на следните цитати:
Канон и традиция, Холтман, стр. 263 – “Архиепископът на Реджо произнесе реч, в която открито заяви, че традицията стои над Писанията… че църквата е променила… съботата в неделя не по заповед от Христос, а по силата на собствения си авторитет.”
Тоа е самата основа на папския авторитет, който той твърди че притежава, за да променя закона и съботата.
Католически преглед – “Църквата е над Библията и промяната на съботата в неделя е доказателство за това.”
Вярата на нашите бащи, К.Ф. Томас, член на Съвета на кардиналите, стр. 14 – “Разбира се, католическата църква твърди, че промяната е нейно дело. И това дело е БЕЛЕГ на духовната й сила и авторитет в областта на религията.”
По този начин е отворен пътят към отвеждането на хората в поклонение пред звяра и приемането на неговия белег. Отваря се и път към поклонение пред “образа на звяра”. Образът е копие на оригинала. Има милиони хора, които не се покланят на звяра, но се покланят на неговия образ. Много църкви днес не са нищо друго, освен образ на папската църква. Може да носят друго име, но следват същите фалшиви учения, традиции и човешки заповеди. Фалшиви учения като кръщението чрез попръскване, безсмъртието на душата, поклонението в неделя, вечният огън на ада и т.н. – всички те са от звяра. Ако ние изберем да се присъединим към църква, която проповядва тези учения, ние просто следваме образа на звяра. Ето защо Бог ни призовава да излезем от Вавилон, да следваме Исус и истината.
Нека проследим как човек стъпка по стъпка приема белега на звяра. Ако продължим да четем 2Сол. 2 глава, стигаме до стих 10 – “… и с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.”
Ето я първата стъпка към приемането на белега на звяра – Отказ да се обича истината (истината, която е запечатана в светиите). Така че, първата стъпка е лесна – няма нужда да правите нищо лошо; просто откажете да вършите това, което е право.
Втората стъпка към приемането на белега на звяра е в стих 11 – “И затова Бог праща заблуда да действа между тях – за да повярват лъжа…” Що е лъжа? 1Йоан 2:3,4 – “И по това сме уверени, че Го познаваме – ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го!, а заповедите Му не пази, лъжец е и истината не е в него.” Да повярвате в лъжата, че можете да отидете в небето докато продължавате да нарушавате закона – хората предпочитат да повярват на тази лъжа на звяра, отколкото на любящия Исус и да пазят Неговите заповеди.
Третата стъпка се намира в стих 12 – “… та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.” Те са осъдени, защото не са повярвали в истината. Вместо да бъдат утешени от Духа, Който води при Исус, те застават осъдени заради това, че са следвали Антихриста. Поради съзнателното си решение да следват звяра, неговите фалшиви учения и практики, името на звяра се изписва на челата им и те са изгубени – получили са белега на звяра. Процесът представлява една постепенна подмяна или фалшификация на това, което святият Дух извършва за нас, за да ни даде Божия печат.
Интересно е да отбележим още нещо. Божият печат може да бъде сложен само на челото. А белегът на звяра може да се сложи на челото или на ръката. Защо?
Днес има много хора, които избират да “повярват на лъжата”. Не просто слепи, а умишлено слепи. Те приемат белега на звяра на челата си. Днес, обаче, има много други хора, които не вярват в нищо. Те никога не са чели Библията , нито възнамеряват да го направят. Не знаят за Бога, не ги интересува – просто продължават да си живеят собствения живот на грях. Такива хора получават белега на звяра на ръката си. Ръката символизира работата, действието. Въпреки че, тези хора не вярват в звяра, техните дела разкриват, че следват неговите учения и грехове. Те са на страната на звяра не, защото умишлено са направили този избор, а защото техният начин на живот показва на кого са верни.
Това наистина е въпрос на вярност. В Римл. 6:16 се казва, че на когото се покоряваме, негови служители сме – “Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате – било на греха, който докарва смърт или на послушанието, което докарва правда.” Можем да изберем – Божията власт или властта на звяра. Това е и въпрос на истинско поклонение. Мат. 15:8,9 – “Тия люде се приближават при Мене с устата си и Ме почитат с устните си, но сърцето им далече отстои от Мене. Обаче напразно Ми се кланят като преподават за поучения човешки заповеди.” Нашето поклонение е напразно, ако следваме човешки заповеди.
Днес Бог с любов ни призовава да Му служим с дух и истина. Решението, което ще вземем днес, ще се отрази на вечната ни съдба. В Откр. 15:2 е описан Божият народ, стоящ на стъкленото море, победил звяра и неговия белег. – “И видях нещо като стъклено море, размесено с огън; и, че тия, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.” Ако искаме един ден да бъдем там, трябва да изберем тази победа днес. Нека Бог ви благослови да изберете да получите Божия печат на челата си и да отхвърлите белега на звяра. Ще вземете ли това решение със съдбоносни последици днес?