Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Белегът на звяра – 22 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Библията предсказва това в Откр. 13:7: „И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.“ И така, в 538 г. се образува съюза между църквата и държавата. Започва дългия период на тъмните векове и преследване на тези, които не се съобразяват с този съюз. Много били изгорени на клада, други били затваряни, това бил един дълъг период на преследване. 1260-те години започват в 538 година. Когато прибавим 1260 към 538 стигаме до 1798-ма. За тази година Библията казва: „И видях една от главите му като че ли смъртно ранена.“ Така че в 1798-ма църквата, която има за глава папата, получава смъртоносна рана, а и самия папа получава смъртоносна рана. Случило ли се е нещо значимо в 1798-ма, което да отбележи края на тези 1260 години? В енциклопедията „Американа“ се казва: „През 1798 год. Наполеон погледна на юг и видя най-силната религиозна фигура в Европа – римския папа и изпрати своя генерал Бертие да навлезе в Рим и да отнеме властта на папското правителство, да плени папата и да го отведе във Франция.“ Папата умира във Франция и Наполеон основава светско правителство. Всичко това е твърде ясно в историята. Библията казва в Откр. 13:9,10: „Ако има човек ухо нека слуша – ако някой завежда в плен и той в плен ще отиде (това е в края на 1260-те години), ако някой убива със сабя и той трябва със сабя да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите.“ Това предсказание се изпълнило съвсем точно. Нека погледнем в книгата „Съвременно папство.“ Там се казва: „Бертие навлиза в Рим през февруари 1798-ма и обявява френска република.“ Половината Европа смятала, че Наполеон ще се покори на папството, но папството било мъртво. И така, от 538-ма до 1798-ма има 42 пророчески месеца. Всичко се е изпълнило с поразителна точност. Юстиниян дава власт на Римския папа, Наполеон отнема тази власт. В 1798-ма римския папа умира в плен, но според Библията смъртоносната рана щеше да оздравее. Откр. 13:3: „И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя учудена отиде след звяра“. Какво бе предсказала Библията? Тя бе предсказала, че след 1798-ма смъртоносната рана щеше да оздравее и че щеше да има съживление на папството точно преди края и цялата земя щеше да отиде след звяра. „Сан Франциско Кроникъл”, 11-ти февруари 1929 г. – думите на пророчеството се изпълняват буквално, когато Мусолини подписва със епископа на Рим пакт за възстановяване на папството и владенията му. Чуйте тези думи цитирани от хрониката: „Тази вечер римския въпрос остана в историята и Ватиканът е в мир с Италия след поставянето на подписите върху паметните документи, като по този начин се излекува раната.“ Какво се казва там? „Излекува се раната“. Какво казваше „Откровение“? „Смъртоносната рана ще оздравее.“ „Изключителна сърдечност бе проявена и от двете страни“, се казва в „Сан Франциско Кроникъл“ от 11 февруари 1929 год., така че след 1929 год. раната щеше да оздравее. В днешно време в 20 век ние би трябвало да очакваме папското влияние да се разширява. В това столетие трябва да очакваме съживление на престижа, силата и интереса към папството по целия свят. Списание „Ескуая“ разказва, как папата ще промени света. Тези факти наистина са открити за хората, които имат духовно зрение. Списание „Тайм“ говори за святото споразумение. Наскоро същото списание писа за срещата между Роналд Рейгън и папата и как са обсъждали планове за събарянето на комунизма. Всичко това можете да прочетете в списанието. Можете да прочетете и за това, как бившия президент на Съветския съюз Михаил Горбачов се е съветвал с папата. Раната щеше да оздравее и политическите лидери щяха отново да гледат към папството. Днес ние наистина виждаме всичко това да се изпълнява по света в лицето на папата, който най-много в историята е пътувал по света. Да приятелю, Библията ясно очертава нашите дни. Папството наистина е придобило сила, престиж и нарастващо влияние. Тези, които имат очи и уши, разбират, какво става. Библията казва, че ние живеем точно в края на времето. Откр. 13:3 казва: „И цялата земя учудена отиде след звяра (религиозната сила, която израства от Рим)“. Това наистина се случва в нашите дни. Тези пророчества наистина се изпълняват, но какво да кажем за това число – Откр. 13:18: „Тук е нужно мъдрост. Който е разумен нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666.“ Забележете ударението – това е число на човек. 666 представя една човешка система, а не божествена. Това е една човешка религиозна система. Три шестици. Във Библията числото три представя триединството, числото седем е символ на съвършенството. Какво символизира числото 666? Как се идентифицира това число. В цялата книга Откровение числото 7 е символ на съвършенство или пълнота. Числото 6 е символ на непълнотата или несъвършенството. Числото 6 е било в основата на вавилонска система за пресмятане. Така че тройната шестица символизира триумвиратът на заблудата. В „Откровение“ това е символ на съюза между силата змей, силата звяра, т.е. фалшивата папска религиозна система и фалшивото протестантство. Така че в книгата „Откровение“ тройната шестица е символ на триумвирата на заблудата или това е противоположност на съвършенството. Това е символ на човешката, а не на Божията система. И така, една сила или църква щеше да се издигне от Рим, щеше да си присвои привилегиите и прерогативите на Бога, щеше да се превърне в световна религиозна система, но това щеше да бъде една човешка религиозна система, а не Божия. Някой хора казват: „Марк, като чета Библията, как мога да разбера, кой е белегът на звяра и какво в действителност ще се случи в бъдеще с тази човешка религиозна система, която е довела до съюза между църквата и държавата. Как ще се разкрият тези събития? Кои са големите въпроси на бъдещето? Кой е белегът на звяра?“ Приятелю, ние никога не бихме разбрали, какво представлява белегът на звяра, ако не разберем преди това, кой е Божият печат, кой е Божият знак в тези последни дни. Само когато противопоставям Божия печат и човешкия печат; Божия път и човешкия път; Божия знак с човешкия знак; Божия белег с човешкия белег, тогава можем да разберем въпросите на бъдещето. Библията казва: „И видях друг ангел да се издига от изток у когото беше печата на живия Бог и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: ‘Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.'“ Тук има два белега – белегът на звяра и Божият печат. Тук има два пътя – човешкият и Божият. Има два закона – човешкият и Божият. Божието слово ни говори за Божият печат. Какво представлява Божият печат? Ако ти, приятелю, не разбереш, какво е Божия печат, никога няма да разбереш, какво е белегът на звяра. Библията казва, че те получават Божия печат на ръката си. Това не означава върху челата им. Някой хора мислят, че числото 666 или Божият печат е някакъв печат върху челото. Това не е вярно, приятелю. Битката е за ума. Това е битка за преданост. Приятелю, какво представлява печата? Щатите също имат печат. Когато президентът Рейгън говореше, на пода имаше печат. Но какво представлява печата. Печатът винаги съдържа три неща. Име, титла и територия. Името е Роналд Рейгън; титлата е президент; територията е Съединени Американски Щати. Вие разбирате, че печатът прави документа автентичен. Печатът прави едно нещо официално. Ето това е печата. И така, Библията ни говори за Божия печат; този, който удостоверява най-важния от всички документи. Печатът прави едно нещо официално, той удостоверява, той е един специален знак. Има ли Бог един специален знак, който да удостоверява Неговия специален документ – закона, който ни призовава да спазваме? Езекиил 20:12: „Дадох им още и съботите си да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз съм Господ, Който ги освещавам.“ Там се казва: „Дадох им съботите си като знак“, така че Божията събота е един знак, това е печат на закона. Върху всеки печат трябва да има името на притежателя му, както например по времето на управлението на Роналд Рейгън на президентския печат беше написано „Роналд Рейгън.“ Печатът също трябва да има титла – „президент“; територия на управление – „Щатите“. Божия печат, който се противопоставя на белега на звяра, трябва да съдържа името, титлата и територията. За да бъде печат, Божият печат трябва да притежава тези три неща. Също така Божият печат трябва да бъде поставен върху Божия документ. Той трябва да бъде в закона Му. И така, нека да отидем при Божия закон и да видим, дали наистина Неговата събота или Неговия знак съдържа името, титлата и територията на законодателя. И така, нека прочетем тази заповед: „Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, но седмия ден е събота на Господа твоя Бог.“ Това е името, името на този, който дава закона – „Господа твоя Бог“. „Защото в шест дни Господ направи“. „Направи“ – Той е Създател. Това е Неговата титла. Това е причината поради, която Му се покланяме. Библията казва: „Достойно е Агнето“. Библията казва, че ние Му се покланяме, понеже ни е създал и е умрял за нас. И така, Писанията казват, че Бог е направил. Той е Създател. Той е достоен за нашата върховна преданост и почит понеже ни е създал, Той ни е направил. Господ направи. Какво направи? „Небето, земята, морето и всичко що има в тях и на седмия ден си почина, затова Господ благослови седмия ден и го освети“ (Изх. 20:8-11). Името е „Господ“; титлата е „Създател“; територията е „небето и земята“. Бог има знак, Бог има печат. Неговия печат е съботната заповед. Това е печат на подчинение и на преданост. Това е печатът, който Той дава на нас и затова сатана толкова много мрази съботата. Защото той разбира, че това е центъра на Божия закон. Той разбира, че съботата съдържа Божия печат; съдържа името, титлата и територията му. Тя стои в самата основа на поклонението и факта, че Бог ни е направил и ни е създал. Но в Данаил 7:25 се казва, че ще се издигне сила, която „ще замисли да промени времена и закони.“ Тази сила щеше се опита да промени единственото време в Божия закон – съботата. В един римски документ се казват следните думи: „Папата има властта да променя документи, да ги отменя и да освобождава от всичко, дори от Христовите заповеди“. Това ясно го идентифицира. Атака срещу съботния ден. Промяната на съботата в неделя от папството не е било нещо инцидентно, приятелю. Това е атака към Божия печат, атака към Божия закон. Това е свързано с последния конфликт на земята относно лоялността и нелоялността, подчинението и неподчинението, но моята Библия казва в Евр. 13:8: „Но Исус Христос е същия вчера, днес и до века“. Какъв е Исус Христос, приятелю? „Той е същия вчера, днес и до века.“ Ако вярваш това кажи: „Амин“, приятелю! Вчера, днес и до века – Той е същия. Но какво по-специално представлява белега на звяра? Белегът на звяра е знакът на властта на римската църква. Знакът на Божия авторитет е Неговия печат. Това е съботната заповед, която Го определя като наш Създател. Това е знакът на Неговата власт. Така че белегът на звяра трябва да е знак на авторитета на римската църква. Какво казва самата римска църква, че притежава като знак на своя авторитет? Нека се обърнем към един от най-известните католически учени в Америка кардинал Гибън, който в своето писмо от 28 октомври 1895 год. казва следното: „Католическата църква декларира, че промяната е нейно дело.“ Става въпрос за промяната на съботата в неделя и кардиналът казва, че това е дело на Католическата църква. Това действие е знак за нейната еклесиастична сила и власт относно религиозните неща. Разбираш ли, приятелю, че не става въпрос за определен ден? Това е нещо, което самата църква казва, че е знак за нейния авторитет. Така че ако ти приемеш неделния ден, ти приемаш знака за папския авторитет вместо да приемеш Божия печат, който в съботната заповед е знак за Неговия авторитет. Тук не става въпрос за дни, приятелю, това е въпрос на идеологии. Това е въпрос на избор между човешкия и Божия път, човешкия и Божия закон. Тук има един католически документ от 1 септември 1923-та. Забележете, какво се казва там: „Неделята е знак на нашия авторитет. Църквата стои над Библията и промяната на спазването на съботата в спазване на неделята доказва този факт.“ Самата църква казва, че неделята е знак на нейният авторитет. Приятелю, Исус те умолява тази вечер да приемеш единствено печатът на Божия авторитет, единствено Неговия авторитет. Ти може да попиташ: „Означава ли това, че всеки, който днес извършва поклонение в неделя, е получил белега на звяра?“ Приятелю, слушай изключително внимателно. Никой човек тази вечер не е получил белега на звяра. Белегът на звяра ще бъде наложен в бъдещето, когато църквата се обедини с държавата и когато пророчествата от „Откровение“ се изпълнят и религиозната свобода бъде отнета в нашата страна. Белегът на звяра все още не е наложен, но вестта е да излезеш още днес. Има само два пътя – човешкия и Божия; има два закона – Божия и човешкия. Има само два принципа на религиозно поведение – да следваш това, което Бог казва или човешките традиции. Какво крие бъдещето, приятелю? „Откровение“ казва в 13:16,17: „И принуждаваше всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.“ Какво означава да получиш белега на звяра на челото си или на ръката си? Да го получиш на челото си значи, че ти си интелектуално убеден, означава, че приемаш с ума си измамата, т.е. виното на Вавилон. Ръката е символ на силата или принудата. Да го приемеш на ръката си означава, че не го приемаш с ума си, но за да можеш да оцелееш, ти го приемаш. Понеже не искаш да бъдеш преследван, ти го приемаш. Божият печат никога не се поставя на ръката, защото Бог никога не насилва. Той се приема само с ума, защото Бог казва: „Ела при Мен и избери да Ме следваш!“ Приятелю, Библията предсказва, че предстои голяма криза в този свят. Библията казва: „И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума, също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.“ Да, приятелю, предстои икономически бойкот, когато никой няма да може да купува или продава; ще има обединение на църквата с държавата. Библията предсказва, че във време на смут в Америка ще се появи конфедерация от религии, които ще се опитат да обединят църквата с държавата. Чувствате ли, че дори сега някой от тези неща се изпълняват? Чуй, приятелю, аз мога да се отъждествя с много от моралните претенции, които голяма част от нашите приятели-протестанти държат днес, но начинът да бъде променено едно общество не е да се окаже натиск върху конгреса, за да издаде морални закони. Начинът да промениш обществото е да промениш сърцето на хората. Защото, когато Исус Христос влезе в сърцето на една личност и когато тази личност доброволно отдаде сърцето си на Него, този човек се променя и ти променяш обществото. Не непременно чрез религиозно законодателство, но когато всеки един човек предаде живота си на Исус Христос. Съединените Щати и Канада са страни, които са основани на принципа, че църквата и държавата трябва да бъдат разделени. Добре би било, ако това разделение винаги съществува между тези идеологии, но нашата историческа свобода ще бъде предизвикана, приятелю. Да, тази криза, която ние виждаме във бъдещето, е подобна на онази от дните на Даниил. Ела с мен обратно назад във вековете. Това, което е било, отново ще бъде. Това, което е станало в миналото, ще стане и в бъдещето. Нека да видим тази криза, която ще бъде подобна на онази от дните на Даниил. Вавилонския цар Навуходоносор получава видение за един образ. Златна глава, гърди и ръце от сребро, медни бедра, железни крака и пръсти от желязо и глина. Този вавилонски водач не искаше да приеме Божието видение за бъдещето. Не желаеше да приеме този образ и така този цар си изгради свой собствен образ, но това, бе един фалшив образ. Неговите размери били 60 на 6, което напомня на 666. И така, в дните на Даниил бил изграден този фалшив образ от злато. Централния въпрос бил поклонение. Приятелите на Даниил Седрах Месах и Авденаго били призовани да се поклонят на този образ. Ако не се поклоняха на образа, щяха да бъдат убити. Пещта бе нагорещена седем пъти повече. Моля, следвайте ме внимателно. Мощен световен владетел издава указ. В дните на Даниил църквата и държавата се обединяват. В центъра на всичко стои поклонението, в центъра стоят Божиите заповеди. Седрах, Месах и Авденаго биват призовани и им казват, ако не се поклоните по определения начин, по начинът, по който съюзът между църквата и държавата е установил, вие ще бъдете убити. Библията казва в Даниил 3:15: „Сега като чуете звука на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и да се поклоните на образа, който съм направил, добре, но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламенната огнена пещ.“ Седрах, Месах и Авденаго остават твърди. Те остават верни на Бога и Христос влиза между пламъците. В най-трудните моменти Исус е там, в най-големите проблеми Исус е там, защото те не са съгрешили в това време на трудности и Христос ги избавя. И така, във бъдещето по време на големия икономически смут, във време на големи затруднения в Америка църквата и държавата ще се обединят. Ще има опити да се обединят всички религии под един покрив и целта за постигането на това ще бъде неделния ден. Но ще има такива, които няма да се покорят съзнателно, защото техния ум и сърце са изпълнени с Библията. Те помнят денят, за който Бог казва да освещаваш. Те остават верни на Божия път и спазват Неговите заповеди. Те пожелават да преживеят глад и затвор. Те пожелават да бъдат измъчвани и да срещнат смъртта. Сам Исус Христос отиде на кръста и те са готови да отдадат живота си, ако е необходимо. Те няма да приемат един фалшив образ. Те няма да се поклонят в друго светилище. Те няма да обърнат гръб на Бога и на Неговите заповеди. Те са верни на Бог и на Словото Му. Те са верни на Неговите заповеди. Приятелю, Библията казва в Римл. 6:16: „Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на ония, комуто се покорявате. Било на греха, която докарва смърт или на послушанието, което докарва правда.“ Приятелю, въпросът е: „На кого се покланяш?“ Въпросът е да избереш Божиите заповеди или човешки заповеди; Божието слово или човешки думи. Христос ни призовава да оставим традициите, приятелю. Христос ни кани да оставим белега на звяра. Исус ни кани да Го опознаем и да Го обикнем. Той ни кани да Му служим. Исус ни кани да престъпим и да спазваме Неговия закон. Той ни призовава да Го обикнем достатъчно, за да спазваме библейската събота. Той ни призовава да пожелаем да бъдем различни. Приятелю, ако ти сега не застанеш твърд пред проблемите, които имаш в семейството си, ако ти сега не застанеш твърд пред проблема с работата в съботен ден, ако не застанеш твърд, понеже приятелите те отклоняват в друга посока, какво ще направиш тогава, когато белега на звяра се наложи, приятелю? Какво ще направиш тогава? Белега на звяра ще бъде наложен и хората ще го приемат, понеже искат да вървят с тълпата; ще го приемат, защото желаят да се движат с масите. Хората ще приемат този белег, защото не са развили своята лична опитност с Исус Христос. Приятелю, на колене чуй, как Исус ти говори. На колене отвори сърцето си за Исус. Исус казва: „На колене, каквото и да поискаш от Мене, ще го направя.“ Би ли желал да вземеш това решение тази вечер? Дори ако всичко, което си чул тази вечер, е различно от миналото, искаш ли да кажеш: „Господи, Исусе, аз ще следвам Твоето Слово, ще следвам Теб. Господи Исусе, ще Ти остана верен.“ Тази вечер разпоредителите ни ще раздадат картончета, които имат заглавие „Белегът на звяра.“ Поканвам ги да направят това сега. Бих искал в цяла Америка и Канада разпоредителите да раздадат картончета точно сега. Ти може би се намираш в малка църква в Северна Дакота. Може би си в Калифорния или Кънектикът, а може би си във Флорида. Моля, сега разпоредителите да раздадат картончетата навсякъде. Исус отправя апел към теб тази вечер чрез това картонче. Исус ти говори тази вечер и те призовава да вземеш решение. Той те зове да го последваш. На първия ред на картончето е написано: „Предавам живота си изцяло на Исус и на Неговата истина.“ Ако някой се нуждае от химикал, нека да си вдигне ръката. Предавам живота си изцяло на Исус и на Неговата истина. Ако тази вечер ти желаеш да направиш това, попълни това квадратче. Второ квадратче: „Не желая да приема белега на звяра.“ Ако желаеш да кажеш тази вечер: „Господи Исусе, не искам този белег; желая да ти остана верен; желая да следвам Божия път, а не човешки пътища.“ Трети ред: „Обичам Исус и желая да спазвам седмия ден, който е събота.“ Ако обичаш Исус и ако желаеш знака на Неговата власт, ако желаеш да се поклониш на Твореца, ако желаеш да останеш твърд и да последваш Христос, попълни това квадратче. Четвърто квадратче: „Бих искал скоро да бъда кръстен.“ Може би досега не си вземал такова решение, но тази вечер е твоя. Ти виждаш, че има конфликт между Божия път и човешките пътища. Ти чувстваш, че времето изтича, чувстваш, че Христос те води, чувстваш тази вечер, че искаш Той да бъде твоя Господ и Спасител. Може би си бил кръстен, но си се отдалечил много от Христос, ако тази вечер попълниш това квадратче, ти казваш: „Аз желая да бъда кръстен отново“. Ти може би си бил отгледан в християнска църква, не си познавал съботната заповед и въпросите за верност към Бога. Тази вечер ти казваш: „Желая да бъда кръстен, за да бъда част от Божията църква, която спазва заповедите и която е едно световно движение.“ Или може би ти никога не си бил кръщаван чрез потапяне, не си знаел тези истини. Когато попълниш това квадратче, напиши своето име, адреса и телефона си, запиши, дали си член на някоя църква. Каквито и да са конфликтите във бъдещето, Исус е по-голям от тях. Каквито и да са изпитанията, Исус е по-голям от тях. Каквито и да са трудностите, Христос е по-мощен. Би ли желал да кажеш тази вечер: „Ще следвам Теб, о, Спасителю мой, където и да ме отведе този избор.“ Слушайте сега, когато попълвате картончетата „Ще следвам Тебе, о, Спасителю мой“. Слушайте, когато Дженифър пее. „Ще следвам Тебе, о, Спасителю мой, където и да ме отведе този избор. Където и да отиваш, ще Те следвам. Да, Господи, ще следвам Теб. Ще следвам Тебе, о, Спасителю мой, Ти Който проля кръвта Си за мен, Който бе изоставен от всички хора. Ще Те следвам чрез Твоята благодат“. Умолявам всички разпоредители навсякъде в Канада и Щатите сега да съберат картончетата. След като ги съберете, занесете ги отпред в своята църква, пред аудиторията. Ако тази вечер ти се намираш в някой дом и чуваш тази вест, ако Светия Дух е докоснал твоето сърце, защо не коленичиш във този дом с цялата група, за да кажеш: „Господи, аз искам да ти бъда верен и желая да те следвам.“ Сега картончетата се събират и когато разпоредителите ги съберат, те ще ги донесат тук отпред. Ние ще ги пренесем на Христос като жива жертва. Колко сме благодарни за всички тези решения за Христос, решения за цялата вечност, решения, които подпечатват нашата съдба с Христос. Наближава голям конфликт, но Исус е по-могъщ от този конфликт. Наближава време на страдания, но Христос е по-голям от това време на страдания. В нашата най-дълбока нужда, Той е тук. В нашите най-големи проблеми, Той е тук. Приятелю, може би това решение ще означава промяна в твоя живот. Това решение може да означава да напуснеш работата, да напуснеш семейството или приятелите, но каквото и да даваш на Исус, Той ще ти го възвърне. Каквото и да отдаваш на Исус, Той ти възвръща повече, отколкото си Му отдал. Бог никога няма да те подведе или измами. Ако ти изгубиш работата си, Той ще ти осигури по друг начин прехраната. Това създава напрежение в живота, но по този начин Бог ни учи да Му се доверяваме. Всяка трудност трябва да ни води към молитва, всяка трудност е възможност да отворим сърцето си за Бог. Нека се помолим заедно тази вечер.
„Татко Мой, благодаря Ти за Исус, благодаря Ти за Неговата сила и мощ, благодаря Ти, че във време на криза Исус винаги е тук. Татко наш, тази вечер ние вземаме решение да Те следваме през цялата вечност. Ние желаем Твоя печат, а не белега на човешката власт. Дай ни куража и вярата да следваме Исус Христос с цялото си сърце в името на Христа. Амин.“