Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Библията като възпитател – 83 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Библията като възпитател – 83 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Като възпитател Библията няма съперник. Тя е най-древната и най-изчерпателната история на разположение на хората. Идва направо от Източника на вечната истина и Божествената ръка е запазвала нейната чистота през вековете. Тя осветлява далечното минало, където човешките изследвания напразно се мъчат да проникнат. Само в Божието слово ние наистина виждаме силата, която положи основите на земята и която разпростря небесата. Само там намираме достоверен доклад за произхода на народите. Само там историята на човечеството е дадена неопетнена от човешка гордост и предразсъдък.

Гласът на вечния
В Божието слово умът намира теми за най-задълбочени размисли, за най-възвишени стремежи. Чрез Божието слово ние можем да в общуваме с патриарси и пророци и да слушаме гласа на Вечния, когато говори с хората. Тук виждаме Величието на небето, Неговото смирение да стане наш заместник и гарант само и само да се справи със силите на мрака и да спечели победата вместо нас. Благоговейното размишляване върху подобни теми не може да не смекчи, очисти и облагороди сърцето и в същото време да не окрили ума с нова сила и енергия.
Онези, които смятат, че да разглеждат Божите изисквания с безразличие и презрение е проява на смелост и мъжественост, показват собственото си безумие, глупост и невежество. Макар да се хвалят, че са свободни и независими, те са всъщност роби на греха и Сатана.

Истинската философия на живота
Ясната представа за онова, което Бог е и което изисква от нас да бъдем, ще ни доведе до истинско смирение. Правилно изучаващият Свещеното писание ще разбере, че човешкият интелект не е всемогъщ. Ще научи, че без помощта, която никой освен Бог не може да даде, човешката сила и мъдрост са само слабост и невежество.
Който следва Божественото ръководство, е намерил единствения верен източник на спасителна благодат и действително щастие и е придобил силата да предава това щастие на всички около него. Без религия никой човек не може да се радва истински на живота. Любовта към Бога очиства и облагородява всеки вкус и желание, засилва всяко чувство и придава цвят и сладост на всяко законно удоволствие. Тя прави хората способни да оценяват и да се радват на всичко истинно, добро и красиво.
Но онова, което трябва да ни накара да ценим Библията над всички други съображения е, че в нея е открита Божията воля. От Словото научаваме за целта на нашето сътворяване и средствата, чрез които може да се постигне тази цел. Научаваме как да използваме мъдро настоящия живот и как да си осигурим бъдещия. Никоя друга книга не може да удовлетвори въпросите на ума или копнежите на сърцето. Като се запознаят с Божието слово и се вслушват в него, хората могат да се издигнат от най-дълбоката деградация и да станат Божии синове и дъщери, другари на безгрешни ангели (“Съвети за учители, родители и учещи”, стр. 52-54).