Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Битката за реформа – 72 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НУЖНИ СА ИСКРЕНО ПОКАЯНИЕ И РЕШИТЕЛНИ УСИЛИЯ.
Онези, които покваряват собствените си тела, не могат да се радват на
Божията благосклонност, докато не се покаят искрено, не направят цялостна
реформа и не се усъвършенстват в святост и в страх от Господа. (464.1)
Единствената надежда на ония, които практикуват нечестиви навици,
е да ги оставят завинаги, ако за тях имат някакво значение здравето и
бъдещото спасение. Когато тези навици са упражнявани много дълго,
тогава се изискват решителни усилия за устояване на изкушението и за
отхвърляне на поквареното угаждане. (464.2)
ДА СЕ КОНТРОЛИРА МИСЛЕНЕТО.
[Забележка: Това са по-нататъшни откъси от писмо до един своеволен
юноша, който практикувал таен порок} – Ти трябва да контролираш мисленето
си. Това няма да е лесна работа и ти не можеш да я вършиш без
упорити и сериозни усилия … Ако се наслаждаваш на суетни въжделения,
като позволяваш на ума си да се занимава с нечисти неща, ти до голяма
степен си така отговорен пред Бога, както ако мислите ти бяха преминали
в дела. Всичко, което им пречи да се реализират, е липсата на възможност.
Денонощните мечтания и издигане на въздушни кули са опасен навик.
Създаде ли се веднъж, после е трудно да се прекъсне, за да се насочат
мислите към чисти, свети и възвишени неща. Ти трябва да станеш верен
страж на своите очи, уши и на всичките си сетива, ако би искал да
контролираш ума си и да предотвратиш празни и покварени мисли, опетняващи
душата ти. Силата на благодатта единствено може да изпълни това
най-желано дело. (464.3) .
ПОДЧИНЕТЕ СТРАСТИТЕ И ЧУВСТВАТА СИ НА РАЗУМА.
[Забележка: Виж забележката на стр.452.] – Бог не само изисква вие
да контролирате мисленето си, но и страстите и чувствата си. Вашето
спасение зависи от това как управлявате себе си. Страстите и чувствата
са могъща сила. Ако се злоупотреби с нея, тя привежда в действие погрешни
мотиви, които могат да постигнат вашето съсипване и да ви доведат
до мизерно крушение без Бога и без надежда. (465.1)
Въображението трябва да бъде положително и постоянно контролирано,
за да се подчинят страстите и чувствата на разума, съвестта и характера ….
(465.2)
АКО НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАТЕ В МИСЛИ, В ЧЕТЕНЕ И В ДУМИ, ВЪОБРАЖЕНИЕТО ВИ ЩЕ БЪДЕ БЕЗНАДЕЖДНО БОЛНО.
Четете Библията си внимателно и с молитва и се водете от нейните
учения. Това е вашата безопасност. (465.3)
ЗАТВОРЕТЕ СЕТИВАТА СИ ЗА ЗЛОТО.
Които биха искали да получат тази мъдрост от Бога, трябва да станат
глупави според грешното знание на този век, за да станат мъдри. Трябва
да затворят очите си, за да не виждат и да не научават злото. Трябва да
затворят ушите си, за да не чуват злото и да не придобият знание, което
би осквернило тяхната чистота на мисленето и на делата и да пазят езика
си да не изговорят покварени думи, за да не се намери измама в техните
уста. (465.4)
Избягвайте четене и гледане на неща, които подсказват нечисти мисли.
Обучете моралните си и интелектуални сили. (465.5)
ИЗБЯГВАЙТЕ ФИЗИЧЕСКО БЕЗДЕЙСТВИЕ, СЪЧЕТАНО С УСИЛЕНО УЧЕНЕ.
Усиленото учене увеличава притока на кръв към мозъка и създава
нездрава възбуда, клоняща към снижаване на силите на самообладанието
и твърде често дава път на импулс или на каприз. Това е отворена врата
за нечистотата. Злоупотребата или неизползването на физическите сили
до голяма степен са отговорни за вълната на заливащата света поквара.
„Гордост, пълнота от хляб и изобилие на леност“ са смъртни врагове
на човешкия прогрес в наше време, както и тогава, когато доведоха до
унищожението на Содом. (465.6)
Учителите трябва да разбират тези неща и да наставляват учениците
си за тях. Научете учениците си, че правилното живеене зависи от пра-
вилното мислене и физическата дейност е необходима за чистотата на
мислите. (466.1)
НЯМА ВРЕМЕ ЗА КОЛЕБАНИЕ.
Чистотата на живота и на характера, оформен по божествен образец,
не може да се придобие без сериозно усилие и твърди принципи. Един
колеблив човек няма да успее да придобие християнско съвършенство.
Той ще бъде издигнат от везната като недостатъчен. Подобно на ревящ
лъв Сатана търси жертвата си. Той опитва своите коварства срещу всеки
нищо не подозиращ юноша… Сатана казва на младите, че имат достатъчно
време да се наслаждават на греха и на порока само този път и никога вече.
Но този един път ще отрови целия им живот. Нито веднъж не се
осмелявайте да стъпите на забранената почва. В тези опасни дни на зло, когато
привлекателността на порока и развалата са разпространени навсякъде,
нека сериозният вик на юношата да се издигне към небето: „Как ще очисти
младежът пътя си?“ И нека ушите му да бъдат отворени и сърцето му
склонно да се подчини на наставлението, дадено в отговора: „Като му
отдава внимание според Твоето Слово“. (466.2)
Всички са отговорни за постъпките си, докато живеят в този свят на
изпитания. Всички имат сила да контролират действията си, ако желаят.
Ако са слаби в добродетел и в чистота на мислите и на делата си, те могат
да получат помощ от Приятеля на безпомощните. Исус познава всички
слабости на човешкото естество и ако бъде помолен, ще даде сила за
победа над най-мощните изкушения. Всички могат да придобият тази
сила, ако я търсят със смирение. (466.3)
В НЕГО МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ ИСТИНСКОТО УДОВОЛСТВИЕ.
Единствената сигурна безопасност за нашите деца срещу всеки порочен
навик е да се стараят да бъдат приети в Христовата кошара и да бъдат
взети под бдящата грижа на верния и истинен Пастир. Той ще ги спаси
от всяко зло, ще ги защити от всички опасности, ако послушат гласа Му.
Той казва: „Моите овце слушат гласа Ми… и Ме следват“. В Христос те
ще намерят храна, ще придобият сила и надежда и няма да бъдат тревожени
от неспокойни копнежи и от неща, които отвличат ума и задоволяват
сърцето. Те ще намерят скъпоценния камък и умът им ще намери мирна
почивка. Тяхното удоволствие ще има чист, спокоен и възвишен небесен
характер.То не оставя мъчителни угризения и мисли. Такива удоволствия
не поразяват здравето и не погубват ума, но имат чисто и здравословно
естество. (467.2)
Общението с Бога и любовта към Него, практикуването на светостта,
унищожението на греха – всички тези неща са приятни за разсъждение.
Четенето на Божието Слово няма да пленява въображението и да възбужда
страстите като измислените романи, но ще смекчава, успокоява, възвишава
и освещава сърцето. Когато-са в тревоги, когато са нападнати от жестоки
изкушения, те имат привилегията на молитвата. Възвишена привилегия!
Ограничените човешки същества, пръст и прах, да бъдат приети чрез
посредничеството на Христос в приемната зала на Всевишния! С такива
упражнения душата се издига в свята близост с Бога и се обновява в познание
на истинската святост, укрепява се срещу нападките на врага. (467.3)