Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Благовестието в образа и прототипа – 19 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Благовести ето в образа и прототипа*

Соломон осъществи дълго бленувания план на Давид да издигне храм на Бога. Седем години Ерусалим бе изпълнен с работници ангажирани с размерване на избрания терен, издигане на широки подпорни стени, поставяне на широки основи, – “големи камъни, камъни с голяма стойност, дялани камъни”, – с оформяне на тежките трупи докарани от ливанските гори и с издигане на прекрасното светилище. 3 Царе:5:17.

Едновременно с подготовката на дървения материал и камъка, задача, в която хиляди влагаха енергията си, направата на принадлежностите за храма напредваше под ръководството на Хирам от Тир, “изкусен и разумен мъж….изкусен да изработва злато и сребро, мед и желязо, камъни и дърва, и мораво, синьо, висон и червено” 2 Лет.2:13,14.

Напълно според модела

Така, докато сградата на планината Мория се изграждаше безшумно с “камъни приготвени на кариерата; така щото нито чук, нито топор, нито какво да е желязно сечиво се чу в дома като се строеше,” прекрасните вещи бяха напълно според модела предаден от Давид на неговия син, “всичките неща, които бяха за Божия дом.” 3 Царе 6:7; 2 Лет.4:19. Това включваше кадилния олтар, масата с хлябовете на предложението, седем свещника и лампите и съдовете и инструментите, свързани със службата на свещеника в Светая, всичко “ от злато и то чисто злато”. 2 Лет. 4:21.Медните принадлежности – олтара за всеизгаряне, леяното море поддържано от дванадесет вола, по-малките легени, и много други съдове – “на Йорданското поле царя ги изля, в глинената земя между Сокхот и Середата.” 2 Лет. 4:17. Бяха направени много съдове, за да не се чувства липса за такива.