Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Благословение в дома – 110 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Благословение в дома – 110 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Господ казва на младежите: “Сине мой, дай сърцето си на Мене.” Спасителят на света обича децата и младежите да Му отдават сърцата си. Може да има цяла армия от деца, които ще бъдат оценени като верни на Бога, защото ходят в светлината, както Христос е в светлината. Те ще обичат Господ Исус и ще им е приятно да Му угаждат. Няма да губят търпение при укор; но ще радват сърцата на баща си и майка си със своята любезност, спокойствие и готовност да направят всичко възможно, за да им помогнат да понесат товарите на деня. И в детство, и в младост те ще бъдат оценени като верни ученици на нашия Господ.
Деца и младежи, още от най-ранните си години можете да бъдете едно благословение в дома. Колко е печално да видиш деца на богобоязливи родители да са буйни и непослушни, неблагодарни и своенравни, твърдо решили да следват собствения си път, без оглед на неудобството или скръбта, които причиняват на родителите си. Сатана се наслаждава, докато владее сърцата на децата и ако му се позволи, той ще им вдъхне собствения си омразен дух.

Послушание към родителите
Родителите могат да направят всичко, което е във властта им, да дадат на децата си всяка привилегия и необходимо наставление, та да могат те да отдадат сърцата си на Бога; и въпреки това е възможно децата да откажат да ходят в светлината и чрез лошото си поведение да хвърлят неблагоприятна сянка върху родителите си, които ги обичат и чиито сърца копнеят за тяхното спасение.
Сатана е, който изкушава сърцата на децата да възприемат поведение на грях и непослушание; и след това, ако му се позволи, той ще отнеме живота на децата, докато те са все още в греховете си, за да ги лиши от всяка надежда за спасение, да прониже като с меч сърцата на богобоязливите бащи и майки. Те ще бъдат превити от скръб поради окончателната непокаяност и бунт на рожбите им срещу Бога, от която никога не ще могат да се съвземат…
Деца и младежи, умолявам ви заради Христос да ходите в светлината. Подчинете се на Божията воля. Когато “грешниците примамват, да не се съгласиш”. Не се отклонявайте от пътя на Господа, защото в престъплението няма да имате мир. Чрез лошо поведение вие опозорявате своите родители и безчестите Христовата религия. Помнете, че животът ви се записва в небесните книги, за да бъде открит пред цялата събрана вселена. Помислете какъв срам, какво угризение ще изпитате, ако имате нещастната участ да загубите вечния живот! “Обърнете си при Моето изобличение; ето ще излея Духа Си над вас и ще разкрия делата Си пред вас… и тогава ще Ме призоват… Който ме послуша, ще живее безопасно и не ще се бои от зло.” Обърнете внимание на Христовото наставление: “Ходете докле имате светлината, да не би да ви постигне тъмнината” (“Младежки наставник”, 10 август 1893 г.).