Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Бодрост и благодарност – 27 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НЕКА ЕДНО СЛАДКО ВЛИЯНИЕ ДА ВЛАДЕЕ ДОМА.
Повече от всичко друго нека родителите да обкръжават децата си с
бодрост, любезност и обич. Един дом, където обитава любовта и където
тя е изразена в погледи, думи и дела, е място, където ангелите с удоволствие
изявяват присъствието си. (146.1)
Родители, нека слънчевата светлина на любовта, бодростта, щастливо-
то задоволство да влязат в сърцата ви и нека Неговото сладко, ободряващо
влияние да бъде у дома ви. Изразявайте нежен и търпелив дух и насърчавайте
същото и у децата си, като развивате всички благодатни черти,
които ще изпълнят със светлина домашния живот. Така създадената атмосфера
ще бъде за децата като въздуха и слънцето за растителния свят,
ще способства за здравето и силата на ума и на тялото им. (146.2)
НЕКА ЛИЦЕТО БЪДЕ БОДРО.
Няма нищо мрачно в Исусовата религия. Докато незначителни и насмешливи
думи трябва внимателно да се избягват, има една сладка почивка
и мир в Исус, които ще бъдат изразени на лицето. Християните няма да
бъдат мърморещи, подтиснати и отчаяни. Те трябва да бъдат трезви, но
ще показват бодрост, която само благодатта може да даде. (146.3)
Децата са привлекателни с бодрото си и слънчево поведение. Покажете
им милост и любезност и те ще проявят същия дух към вас и помежду
си. (146.4)
Научете душата на бодрост и благодарност към Бога за голямата Му
любов, с която Той ни възлюби … Християнската бодрост е самата красота
на светостта. (146.5)
ГОВОРЕТЕ ПРИЯТНИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ ДУМИ.
Насърчителните думи костват не повече от неприятните и мрачни думи.
Вие нали не обичате да ви се говорят груби думи? Помнете, че когато
говорите такива думи, се чувства острото им жило. Родители, въведете
практическата набожност в дома си. Ангелите не са привлечени в дом,
където царува несъгласие. Научете децата си да говорят думи, които ще
донесат слънчева светлина и радост. (147.1)
НАСЪРЧЕТЕ ЩАСТЛИВО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УМА.
Ако има някой,. който трябва да бъде постоянно благодарен, това е
християнинът. Ако има някой, който се радва на щастие дори в този живот,
това е верният последовател на Христос. Дълг на Божиите деца е да бъдат
бодри. Те трябва да насърчават щастливо разположение на ума. Бог не
може да бъде прославен от децата Си, ако те живеят постоянно под облак
и хвърлят сянка, където и да отидат. Християнинът трябва да излъчва
слънчева светлина, а не да бъде сянка. Той ще има бодро изражение на
лицето. (147.2)
Децата мразят мрака на облаците и тъгата. Техните сърца откликват
на радостта, бодростта и любовта. (147.3)
УСМИХВАЙТЕ СЕ, РОДИТЕЛИ, УСМИХВАЙТЕ СЕ.
Някои родители, а и някои учители, изглежда забравят, че и самите те
някога са били деца. Те са достойни, студени и несъчувствителни. Лицата
им обикновено носят тържествен и укорителен израз. Детската податливост,
безпокойната дейност на младия живот, не са извинение в техните очи.
Малки недоразумения те смятат за тежки грехове. Такава дисциплина не
е Христоподобна. Децата, така възпитани, се боят от своите родители и
учители, но не ги обичат, не им се доверяват и не споделят с тях детските
си преживявания. Някои от най-ценните качества на ума и сърцето им са
замразени до смърт, както нежно растение сред зимните виелици. (147.4)
УСМИХВАЙТЕ СЕ, РОДИТЕЛИ, УСМИХВАЙТЕ СЕ, УЧИТЕЛИ!
Ако вашето сърце е тъжно, нека лицето ви да не разкрива този факт.
Нека слънчевата светлина от едно обичащо и благодарно сърце грее на
лицето ви.
Оставете вашето желязно достойнство, приспособете се към детските
нужди и ги накарайте да ви обичат. Вие трябва да спечелите тяхната обич,
ако искате да запомнят религиозните истини в сърцата си. (148.1)
ПОДХОДЯЩА МОЛИТВА.
Направете работата си приятна с песни на възхвала. Ако искате да
имате чист доклад в небесните книги, никога не се карайте. Нека нашата
всекидневна молитва бъде: „Господи, научи ме да направя най-доброто,
на което съм способен. Дай ми сила и бодрост“ … Въведете Христос във
всичко, което правите. Нека животът ви бъде изпълнен със светлина и
благодарност. Нека да направим най-доброто, на което сме способни, за
да изявим бодрост в службата на Господа със сърца, изпълнени с Неговата
радост. (148.2)
НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ ДА БЪДАТ БЛАГОДАРНИ.
„Ти трябва да се радваш на всяко добро нещо, което Господ твоят Бог
ти е дал“. Благодарност и хвала трябва да бъдат изразени към Бога и за
временните благословения, и за всички утешения, с които Той ни дарява.
Бог би желал всяко семейство, което Той подготвя да живее в небесните
жилища горе, да Му отдава слава за богатите съкровища на Неговата
благодат.Ако децата в своя домашен живот са научени да бъдат благодарни
към Дарителя на всички добри неща, ние ще видим един елемент
на небесна благодат, изявен в нашите семейства. Бодросттта ще се вижда
в домашния живот и от такива домове юношите ще идват с дух на респект
и почитание в училищната стая и в църквата. Ще присъстват в светилището,
където Бог се среща със Своя народ и ще почитат всички елементи на
Неговото поклонение с благодарност и възхвала за всички дарове на Неговото
провидение. (148.3)
Ако Словото на Господа беше така стриктно спазван о, както когато
беше дадено на древния Израил, бащите и майките щяха да дадат на децата
си пример, който би бил с най-висша стойност. Всяко временно благословение
трябва да се приема с благодарност и всяко духовно благословение
да стане двойно по-скъпоценно поради оценяването му от всеки
член на семейството, осветен от словото на истината. Господ Исус е близо
до ония, които така оценяват Неговите благодатни дарове, като проследяват,
че всичките им добри неща идват от доброжелателния, обичащ и грижовен
Бог и Го признават като велик Източник на всяка утеха и подкрепление
,неизтощим Извор на благодат. (149.1)