Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Божествено ръководство – 40 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Божествено ръководство – 40 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Има три начина, по които Господ ни разкрива волята Си, за да ни води…
Бог ни разкрива волята Си в Своето Слово, Свещените писания.
Неговият глас се открива също и в действията на провидението Му. И ние ще го разпознаваме, ако не отделяме душите си от Него, като ходим по собствените си пътища, като постъпваме според собствената си воля и като следваме подбудите на неосветеното си сърце. В резултат на всичко това чувствата ни така се объркват, че вечните неща вече не се различават и дегизираният глас на Сатана се приема като глас на Бога.
Друг начин, по който се чува Божият глас, е чрез апелите на Неговия Свят Дух, чиито внушения се изявят във формирането на характера.
Ако се съмнявате в нещо, посъветвайте се най-напред с Писанията. Ако наистина сте започнали живот на вяра, вие сте се отдали на Господа да бъдете изцяло Негови и Той ви е взел, за да ви оформи според Своите намерения, да ви направи съд за почест. Трябва сериозно да желаните да бъдете податливи в Неговите ръце и да Го следвате където и да ви води. Това означава, че Му имате доверие, оставяте Го да осъществи Своите намерения, докато Му сътрудничите, като изработвате собственото си спасение със страх и трепет (“Свидетелства”, т. V, стр. 512).