Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Божият изпит – 12 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог ще изпита Своя народ. Исус се отнася с търпение към Своите и не ги повръща от устата си за един миг. Ангелът каза: „Бог претегля народа Си.“ Ако вестта траеше съвсем кратко време, както мнозина от нас предполагаха, Божият народ не би имал време да усъвършенства характера си. Мнозина бяха водени от чувство, а не от принцип и вяра. Вестта, страшна и тържествена, ги развълнува. Въздействаше върху чувствата им и възбуждаше страховете им, но не извърши работата, която Бог й бе определил. Той чете в сърцата. За да не би Неговият народ да измами себе си, Бог им дава време, докато възбудата премине. Едва след това ги изпитва, за да види дали ще послушат съвета на верния Свидетел.
Бог води народа Си напред стъпка по стъпка. Поставя го в различни положения с цел да провери какво има в сърцето. Някои издържат едно изпитание, но пропадат на друго. При всяко следващо сърцето бива проверявано все по-дълбоко. Ако изповядващите се за Божи народ открият, че сърцата им се противопоставят на Божията воля, това би трябвало да ги убеди, че имат все още много неща за преодоляване, ако не искат да бъдат повърнати от устата на Господа.
Ангелът каза: „Бог ще довежда народа Си все по-близо и по-близо до изпитанието и ще проверява абсолютно всеки.“ Някои са готови да приемат едно изпитание, но ако Бог ги преведе през друго, отстъпват назад, защото откриват, че то засяга пряко някой подхранван идол. По този начин имат възможност да видят какво се таи в сърцето им и ги отделя от Исус. Други ценят някои неща по-високо от истината и сърцето им не е готово да приеме Исус. Отделните вярващи биват изпитвани и проверявани известно време, за да се види дали ще пожертват своите идоли и дали ще обърнат внимание на верния Свидетел. Ако не пожелаят да бъдат очистени чрез послушание на истината и не победят себелюбието, гордостта и злите си страсти, Божиите ангели издават присъдата: „Те са се привързали към идолите, оставете ги“ и престават да работят с тях, оставят ги във властта на злите ангели. Онези, които устоят на всяко изпитание и победят, каквото и да им струва това, са обърнали внимание на съвета на верния Свидетел и ще получат късния дъжд. Така те ще бъдат готови за възнесението…
О, да можеше всеки хладък лаодикиец да разбере очистващото дело, което Бог ще извърши всред народа, изповядващ, че вярва в Него! Мили приятели, не се заблуждавайте относно истинското си състояние. Не можете да излъжете Бога. Верният Свидетел казва: „Аз зная делата ти.“ Третият ангел води един народ стъпка по стъпка, все по-нагоре и по-нагоре. Всяка стъпка е ново изпитание.