Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

БОРАВЕНЕ С НАУКАТА – 82 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

82
БОРАВЕНЕ С НАУКАТА

ИНФОРМИРАНОСТ, СИЛА, ДОБРОТА И ХАРАКТЕР. Истинското образование и възпитание не игнорира стойността на научното познание и литературните постижения. Но повече от информираността то цени силата; повече от силата – добротата; повече от интелектуалните постижения – характера. Светът няма толкова голяма нужда от хора с голям интелект, отколкото от хора с благороден характер. Нуждае се от личности, у които способностите са ръководени от твърди принципи.

БОГ Е АВТОРЪТ НА НАУКАТА. Бог е Авторът на науката. Научните изследвания откриват на ума широки полета на мисъл и информация, давайки му възможност да види Бога в Неговите творения.
Невежеството може да се опитва да поддържа скептицизма, позовавайки се на науката. Но вместо да въздига неверието, истинската наука дава нови доказателства за мъдростта и силата на Бога. Правилно разбрана, и тя, и писаното Слово са в съгласие и всяко от тях пръска светлина върху другото. Те заедно ни водят при Бога, като ни откриват по нещо от мъдростта и благодатните закони, чрез които Той действа.

РЕЛИГИЯ И НАУКА. Истинското познание е от Бога. Сатана е направил да се вмъкне желание за спекулативно познание в умовете на нашите прародители, чрез което според него те до голяма степен щели да подобрят своя статус. Но за да го придобият, трябвало да възприемат поведение, противопоставящо се на Божията свята воля, защото Бог не искал да ги допусне до най-големите висини. Не е било Божието намерение те да постигнат познание, което има в основата си непослушание. В това широко поле Сатана се е стремял да заведе Адам и Ева и към същото поле днес той отваря за света чрез своите изкушения…
Голямата причина, поради която толкова малко от великите хора на този свят, както и онези, които имат колежанско образование, се покоряват на Божиите заповеди, е, че те са отделили знанието от религията, мислейки, че всяко трябва да заема свое отделно място. Бог е представил достатъчно обширно поле, за да усъвършенстват познанието си всички, които навлязат в него. Цялостното познание би било постигнато под Божието водителство. То е свързано с неизменните Божии закони и резултатът би бил съвършено блаженство.

НАУКАТА Е СИЛА. Истинската наука е сила; и Божието намерение е това познание да се преподава в нашите училища като подготовка за делото, което трябва да предшества заключителните етапи от историята на тази земя.

ХАРМОНИЯ МЕЖДУ НАУКАТА И РЕЛИГИЯТА. Колежът в Батъл Крийк [първият адвентен колеж] бе създаден с цел да се преподават науките и в същото време учащите да бъдат водени при Спасителя, от Когото изтича истинското познание. Образованието, придобито без библейската религия, е деформирано по отношение на истинския си блясък и слава.
Стремях се да помогна на студентите да вникнат във факта, че нашето училище трябва да заеме по-висша позиция от образователна гледна точка, отколкото който да било друг учебен институт, като открива пред младите хора по-благородни стремежи, теми и цели в живота и ги възпитава да имат правилно отношение към човешките си задължения и вечните си интереси. Голямата цел при създаването на нашия колеж беше да формира правилни възгледи, представяйки хармонията между науката и библейската религия.

НУЖНИ СА НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ. Млади хора, които желаят да навлязат в делото като проповедници, колпортьори или разпространители на литература, трябва най-напред да получат подходяща степен на интелектуално образование, както и специална подготовка за своето призвание. Необразованите, необучените и нешлифованите не са готови да навлязат в полето, където мощни влияния на талант и образование се борят срещу истините на Божието слово. Нито ще могат успешно да посрещат странните форми на заблуда, религиозна и философска, за чието изобличаване се изискват както познания върху библейската истина, така и научни познания.

НАЙ-ВАЖНАТА НАУКА. Макар че научното познание е сила, познанието, което Исус дойде лично да предаде, е още по-голяма сила. Науката за спасението е най-важната наука, която трябва да се усвои в подготвителното училище – земята. Мъдростта на Соломон е нещо много желателно. Но мъдростта на Христос е далеч по-необходима. Ние не можем да стигнем до Христос само чрез интелектуално обучение, но чрез Него можем да стигнем до най-висшето стъпало на човешкото интелектуално величие. Постигането на познания в областта на изкуството, културата и науките не трябва да се подценява, но учащият трябва най-напред да си осигури познание от опит за Бога и за Неговата воля.

ХРИСТОС ИЗПОЛЗВАШЕ НАУКАТА НА ВСИЧКИ ИСТИНСКИ НАУКИ. Без да употреби насилие, без каквато и да било принуда Той [Христос] свързва волята на човешката личност с волята на Бога. Това е науката на всички истински науки, защото чрез нея в ума и в характера се извършва мощна промяна – промяна, задължителна за живота на всеки, който ще премине през портите на Божия град.

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЕ СА В КОНФЛИКТ С ОТКРОВЕНИЕТО. Бог е основата на всичко. Всяка истинска наука е в хармония с Неговите дела; всяко истинско образование води до съобразяване с Неговото управление. Науката открива все нови чудеса пред погледа ни; търси висини и изследва нови дълбини, но от нейните изследвания не се извлича нищо, което би могло да бъде в конфликт с Божието откровение.

НАУКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗСЛЕДВА БОЖИИТЕ ТАЙНИ. „Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чедата ни довека“ (Второз. 29:29). Точно как е извършил делото на сътворението, Бог никога не е разкрил на хората. Човешката наука не може да проникне в тайните на Всевишния. Неговата творческа мощ не може да се схване, също както и Неговото съществуване.

БИБЛИЯТА – НАШИЯТ ВОДАЧ В НАУКАТА. Ние сме зависими от Библията за познаването на историята на нашия свят, за сътворението на човека и за неговото грехопадение. Отстранете Божието слово и какво можем да очакваме, освен да бъдем оставени на басни и предположение и на онази немощ на интелекта, чийто сигурен резултат е заблудата.
Нуждаем се от автентичната история за произхода на земята, за падението на Луцифер и за навлизането на греха в света. Без Библията ще бъдем объркани от фалшиви теории. Умът ще бъде подчинен на тиранията на суеверието и лъжата. Но след като имаме на разположение автентичната история за началото на света, не е нужно да се задоволяваме с човешки предположения и ненадеждни теории.
Където и да са, християните могат да поддържат общение с Бога. Могат да се радват на разумността на осветената наука. Умът им може да бъде укрепен, както е бил укрепен умът на пророк Даниил. Господ му е дал „знание и разум във всяко учение и мъдрост“. Сред всички младежи, изпитани от Навуходоносор, „не се намери подобен на Даниил, Ананий, Мисаил и Азарий. Затова те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги десет пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство“ (Даниил 1:19, 20).

ИСТИНАТА Е В ПЪЛНА ХАРМОНИЯ В ЦЕЛОСТТА СИ. Тези хора [които не вярват в доклада на Битие] са загубили простотата на вярата. Трябва да има стабилно установена вяра в Божия авторитет и вдъхновение на свято Слово. Библията не бива да се преценява чрез човешки научни идеи. Човешкото познание е ненадежден водач. Скептици, които четат Библията, за да я оспорват, могат чрез несъвършеното разбиране – било на науката или на откровението – да твърдят, че намират противоречие между тях. Но правилно разбрани, те са в съвършена хармония. Мойсей пише под ръководството на Божия Дух и една правилна геоложка теория никога не ще твърди, че откритията й не могат да се примирят неговите [на Мойсей] изявления. Цялата истина, независимо дали се намира в природата, или в откровението, е в хармония със самата себе си във всичките си прояви.

НЯКОИ ТОЧКИ, В КОИТО ДА ВНИМАВАМЕ И ДА СЕ ПАЗИМ. Нужно е постоянно да се пазим от софистики по отношение на геологията и другите клонове на несъвършената човешка наука, които не се съгласуват с истината. Теориите на хора, великани на мисъл, трябва да бъдат внимателно пресяти и за най-малките следи на безбожни внушения. Ако бъде прието от учащите, и най-малкото семенце, засадено от учители в нашите училища, ще даде жетва на неверие. Господ е дал целия блясък на интелекта, който човекът притежава, и той трябва да му служи и да е посветен на Него.

ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НАУКАТА, РЪКОВОДЕНО ОТ БОЖИЯ ДУХ.Познанието е сила, но е сила за добро само когато е съединено с истинско благочестие. То трябва да е ръководено от Божия Дух, за да служи на най-благородни цели. Колкото е по-тясна връзката ни с Бога, толкова по-пълно можем да схванем стойността на истинската наука; защото Божиите качества, така както се наблюдават в сътворените от Бога дела, могат да бъдат оценени най-добре от този, който има познание за Твореца на Всемира, за Автора на всяка истина. Такъв човек може да използва познанието в най-висша степен, защото когато бъде доведен под пълното ръководство на Божия Дух, неговите дарби и таланти ще бъдат в най-висша степен полезни.

СЛУГИНЯТА НА РЕЛИГИЯТА. Трябва да съществуват училища, установени върху принципите и предписанията на Божието слово. В нашите училища трябва да има друг дух, който да оживотворява и да освещава всеки клон на възпитанието. Божественото сътрудничество трябва да бъде горещо желано и тогава няма да го търсим напразно.
Обещанията на Божието слово са наши. Можем да очакваме присъствието на небесния Учител. Можем да видим как Духът на Господа се стига до всеки както в пророческите училища и тогава всяко нещо ще е посветено на Бога. Тогава науката ще бъде, както и за пророк Даниил – слугинята на религията; и всяко усилие – от първото до последното – ще способства за спасението на човека – в душа, тяло и дух, и за слава Божия чрез Христа.