Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Брачната халка – 113 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Някои се мислят задължени да носят брачна халка като жени на проповедници. Това не е необходимо. Нека те имат златна халка, която да свързва душите им с Исус Христос – чист и свят характер, истинска любов, смирение и благочестие, които са плодове на християнското дърво; и тогава тяхното влияние ще се чувства навсякъде. Това, че незачитането на този обичай понякога е повод за забележка, не е основателна причина да бъде възприет. Американците могат да направят своята позиция съвсем разбираема просто като заявят, че носенето на халка не е задължително в нашата страна. Не е нужно да носим някакъв външен знак, защото ние не сме неверни на нашата брачна клетва и носенето на халка не е никакво доказателство, че сме верни. Чувствам се дълбоко загрижена за този заразяващ процес, който изглежда е съобразяване с обичая и модата. Нито една стотинка не трябва да се харчи за златен пръстен, който да свидетелства, че сме женени. В страни, където обичаят е задължителен, нямаме никакво основание да осъждаме носещите брачна халка; нека я носят, щом правят това в съгласие със съвестта си; но нашите мисионери да не смятат, че носенето на брачна халка ще увеличи влиянието им дори с една йота или чертичка. Ако са християни, то ще се изяви в христоподобието на техния характер, в техните думи, в техните дела, в дома, в общуването им с другите; ще се изяви чрез търпението и дълго търпението, както и чрез тяхната любезност. Те ще проявяват духа на Учителя, ще притежават красотата на Неговия характер, Неговата святост, Неговото прекрасно разположение, Неговото съчувстващо сърце.