Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Броене към вечността (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Темата ни тази вечер е озаглавена „Броене до вечността“.
Защо пропадна комунизма? И най-проницателните студенти, занимаващи се с политика са поразени от политическите събития през последните пет години и значителните промени, които станаха в Източна Европа. Кой би могъл да си представи само преди пет години, кой би мечтал преди толкова малко време, че тези промени ще станат толкова бързо. Кой би си представил преди 5 години, че Европа няма да бъде повече наполовина доминирана от комунизма. Дори най-проницателните наблюдатели бяха поразени от хода на тези събития.
Нека да се върнем във времето през 1917 г., когато Ленин премина вратите на Троцки с идеите на Карл Маркс в ума си. Ленин вярваше, че капитализмът е източник на всички злини в света. Той вярваше, че световните блага не трябва да са притежание на отделни хора, но на всички или на държавата. Той вярваше, че е напълно погрешно да имаш лични притежания. Всички се сплотяваха – селскостопанските работници, работниците във фабриките, така наречения пролетариат, който започна масова революция. Тази революция се разпространи бързо и накрая червеният флаг се разпространи из цяла Източна Европа – една страна след друга – Унгария, Полша, Югославия, бяха подложени на влиянието на червения флаг. Сталин последва Ленин. Едно от нещата, с които Сталин се гордееше бе този великолепен парк в Москва. В действителност, той бе символ на израстването на Съветския съюз, който се разпростираше на 11 часови пояса, доминираше в 13 републики, достигаше до Унгария, Полша, Югославия. Този фонтан с 13 златни изображения на жени представят 13-те републики на бившия Съветски Съюз. Желанието и намерението на комунизма беше да доминира в света, но всъщност то бе откраднато.
Този величествен паметник е бил пренесен от Русия на Световното изложение в Париж през 1938 г. Този особен паметник е бил символ на обединението на работника и селския труженик. Сталин заедно с Ленин е основател и баща на идеите за завладяването на света, за световно доминиране и за разпространение идеологията на комунизма. Но защо пропадна комунизма? Защо се срути като дворец от пясък пред вълната на демократичните сили. Политически сили ли виждаме просто? Просто човешки сили ли виждаме? Това дело на хора ли е? Какво в действителност се бе случило със силите на комунизма? Всъщност Библията има твърд и смислен отговор на този въпрос. Тя открива точно, какво се е случило. Тя говори ясно за тези сили, които ще преодолеят света. Ако имате Библия, бих искал да ви насоча към това, което в действителност става. Кои са действителните сили, които стояха зад комунизма? Всъщност Горбачов говореше за някакви много необикновени сили наречени „перестройка“, „гласност“. Когато вратите на свободата бяха отворени, както Библията ни предсказа това, хиляди излязоха по улиците на Москва. Демократичните сили не можеха вече да бъдат задържани. Спомнете си, че Горбачов беше арестуван и държан под домашен арест. Няма да забравим никога снимките на Борис Елцин, който стоеше в танка на червения площад – „Русия новородена!“ Напълно нова политическа картина в света. Библията беше предсказала бъдещето на Европа и световните сили в края на времето. Нямаше съмнение, че тези сили на комунизма ще бъдат прекатурени.
Това е статуя на Джерджински – ръководител на КГБ. Тя стоеше на червения площад дълги години, но когато демократичните сили дойдоха на власт, статуята на Джерджински висеше няколко дни на един кран на червения площад – толкова много хората мразеха основателя на КГБ. А на първа страница на вестник „USA – Today“ беше изписано: „Съветският Съюз вече не съществува.“ Нов ден на свобода. Руският флаг замени червения флаг. Хората, отиващи в мавзолея на Ленин понякога трябваше да чакат три часа, за да им дойде реда. Но днес вече патрулът не марширува. Днес вече редиците от хора ги няма пред мавзолея на Ленин. Може би днес този мавзолей е като един символ на падането на комунизма. Има толкова много хора, които желаят да го видят. Ленин е мъртъв и лежи в своя мавзолей. Неотдавнашният комунизъм вече пропадна и дори най-проницателните политически критици бяха изненадани, и това е защото този свят не стои на крехките основи на човешки идеи. Библията ясно ни разкрива, че нашия Бог знае бъдещето: Исая 46:9,10. Библията казва: „Аз съм Бог и няма друг като Мен, Който изявявам края от началото и от древните времена нестаналите още неща.“ Бог вижда бъдещето, Бог знае бъдещето преди то още да е било написано. Бог е открил в Своето Слово историята на света; Той ясно е открил защо щеше да падне комунизма.
Нека се върнем 2500 години назад във времето, когато един древен цар е имал специален, необикновен сън. И тук в съня на древния цар ние виждаме разкрито бъдещето. Умът ни се връща назад през хилядолетията до 605 г.пр.Хр., за да видим съня на древния Вавилонски цар Навуходоносор. Една нощ, когато Навуходоносор легнал да спи, сънувал сън. Той бил неспокоен и се въртял в леглото си, след като му се явил съня, защото чувствал, че сънят е от голямо значение за него като владетел на Вавилон. Но той не можел да разбере напълно значението на съня. В същност дори не можел да си спомни, точно какво сънувал. И така на следващата сутрин Навуходоносор повикал своите астролози, гадатели и магьосници и им казал: „Искам да ми кажете, какво съм сънувал и какво е значението на съня“. Да погледнем заедно в Библията. Там в книгата „Данаил“ 2-та глава пише: „През втората година цар Навуходоносор сънува сън и умът му бе смутен и не можеше да спи. И царят свика магьосниците, гадателите, омаятелите и астролозите, за да му кажат, какво беше сънувал. И когато влязоха и стояха пред царя, той им каза: „Сънувах сън, който ме смути и искам да знам значението му“. А астролозите, гадателите и омаятелите казаха: ‘Царю, кажи ни какво си сънувал, а ние ще ти кажем точно, какво означава.’ Царят отвърнал: ‘Вижте, ако вие не можете да ми кажете какво съм сънувал преди 24 часа, как ще ми кажете, какво ще се случи след 2400 години.’” Царят бил достатъчно мъдър, за да разбере, че тези астролози, гадатели и омаятели се опитват да узнаят нещо от него и да го измамят. Той казал: “Ако не ми кажете точно какво съм сънувал, аз ще ви унищожа.” Данаил, млад еврейски пленник дошъл пред царя и казал: “Царю, дай ми време, за да отида пред Моя Бог и да събера своите млади приятели, за да се помолим.” Имаше проблем. Нерешим проблем. Но Данаил чувстваше, че този проблем може да бъде разрешен. Библията ни казва, че Данаил се върнал и разказал на своите другари случилото се. Той ги подтикнал да молят за милост от Бога на небето относно тази тайна, за да не бъдат той и неговите приятели екзекутирани с останалите вавилонски мъдреци – Данаил 2:17,18. Имаше неразрешим проблем, имаше тайна, която не можеше да бъде разгадана.
Ти можеш да се молиш, ако има някаква тайна в твоя живот – някакъв проблем свързан с женитба, здравен проблем в твоя живот или финансово затруднение, самота, депресия, някакъв навик, с който се бориш и вероятно вече се отказваш. Данаил намери ключа към неразрешимите проблеми, във факта, че има наистина Бог в небето. И Данаил дойде отново при царя сред като беше се молил и каза: “Царю, моите приятели и аз се молихме, а в небето наистина има Бог, Който ни отговори на молитвата. Царю, този Бог в небето ни разкри отговора.” Чуйте тържествуващото обяснение пред царя – това, което той искаше да разбере: “Астролозите, гадателите и омаятелите не могат да явят това не царя, но има Бог в небето, който изявява на цар Навуходоносор какво ще стане в последните дни.” Харесвам това: „Има Бог в небето.“ Не: „Може би има Бог в небето”. Не: „Вероятно има Бог в небето.“ Не: „Аз мисля, че има Бог там горе.“ Не: „Изглежда, че има Бог там в небето“, но: „ИМА БОГ В НЕБЕТО, КОЙТО ИЗВЕСТЯВА НА ЦАР НАВУХОДОНОСОР КАКВО ЩЕ СТАНЕ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ“. Този сън на цар Навуходоносор, който царят видял в 605 г.пр.Хр. ще ни пренесе от времето на Навуходоносор до последните дни. Данаил започнал да описва на царя това, което е видял в съня. Той казал: “Царю, ти си видял голям образ. И този образ бил направен от четири метала. И когато си гледал този образ, един камък – отсечен не с ръка паднал и размазал образа и го превърнал в прах.” Когато Навуходоносор слушал обяснението на съня, той бил твърде удивен и впечатлен от точността. Предполагам, че когато Навуходоносор слушал, изведнъж си казал: „Данаиле, това е точно, което видях в съня си през нощта. Аз видях този образ със златна глава, с гърди и ръце от сребро.” Като, че ли Данаил обясняваше съня на Навуходоносор отново. Златната глава, гърдите и ръцете от сребро, бедрата от мед, краката от желязо – четири метала – злато, сребро, мед, желязо и след това стъпалата от желязо и глина. Ако ти беше Навуходоносор, кой щеше да бъде следващия ти въпрос? Ако ти наистина си имал подобен сън и Данаил го е обяснил с такава точност – златна глава, сребърни гърди, медни бедра, крака от желязо и стъпала от желязо и глина и след това Данаил продължи да обяснява за тази чудна скала – откъсната не от ръка, която идва и смазва образа, какво би си помислил ти, ако си на мястото на Навуходоносор. Няма ли да си помислиш: “Какво означава този образ и какво значи този камък, който удря образа?” И така Данаил започнал да обяснява значението на съня на царя. Знаете, че има хора с подобни идеи. Пророчеството е просто въпрос на отгатване или пророчеството е въпрос на нечие тълкуване. Но кой даде сънят на Навуходоносор? Бог. Ако Бог е дал съня на царя, аз вярвам, че Бог може да обяснява сънищата, които дава. Ако наистина този сън ще ни приведе от дните на Данаил до последното време, аз вярвам, че Бог може ясно да обясни съня. Тълкуването не е плод на нечие въображение, то ясно е записано в пророчеството. Данаил погледнал Навуходоносор и казал: „Ти си тази златна глава.“ И после продължил: „След тебе ще се издигне друго царство, после второ, трето…
Данаил щеше да обясни под Божието ръководство, че всеки от металите – злато, сребро, мед и желязо представят световни сили (царства). Царството на Навуходоносор бе символизирано от златната глава. Златото е било подходящ символ за Вавилон. Вавилон бил украсен с изобилие от злато. Златният бог на Вавилон – Мардук, бил златна статуя седяща на златен стол до златен олтар със златни свещи в златен храм. Един историк казва, че е имало повече от 200 златни храма във Вавилон. Вавилон се разпростирал по целия тогава известен свят. За да влезеш в него трябвало е да минеш през вратата на богиня Ищар. Херодот – гръцки историк казва, че обиколката на Вавилон е била 100 км. Вавилон е бил една необикновена крепост със стени високи повече от 45 метра. Неотдавнашните археологически открития ни съобщават за една особена стълба, която водела към цар Навуходоносор и която била символ на това, че цялата земя по това време „лежала в краката“ на Вавилон. Така, че археологията днес потвърждава прецизността и автентичността на Библията. Всъщност има още една глинена плочка, на която пише: „О, Вавилоне, ти си наслада за очите ми, прелестта на всички царства. Да няма край твоето съществуване! Подписано от Навуходоносор.”
Наистина археологията потвърждава Божието слово. Царството на Навуходоносор управлявало точно така, както пророчеството казва. Вавилонската империя съществувала от 605 г.пр.Хр. до 538 г.пр.Хр. Като политическа империя се разпростирала по целия тогава известен свят. Вавилон бил разположен там, където днес се намира Ирак, приблизително на 100 км. източно от Багдат. В американското списание „Tаймс“ имаше статия озаглавена „Главатар на своята вселена“. В тази статия се говореше за Саддам Хюсеин. Там пишеше, че наскоро Саддам Хюсеин се е фотографирал на една от колесниците на Навуходоносор. Тази колесница символизираше това, което Саддам Хюсеин в действителност искаше да направи – да възстанови старата Вавилонска империя, мощта и великолепието й, както когато е доминирала в света.
Бившият президент Буш разбра, че Саддам Хюсеин има много по-големи цели от Кувейт и че Кувейт е част от една много по-голяма война. Героят на Саддам Хюсеин беше цар Навуходоносор от Библията. Но Библията бе казал, че Вавилон ще бъде разрушен, ще бъде пуст и никога повече няма да се издигне като световна сила. За това опитите на Саддам Хюсеин пропаднаха отчаяно. Това пророчество очертава Вавилон. Но след Вавилон, Библията казва в Данаил 2:39: „И след теб ще се издигне друго царство, по-долно от твоето.” Ще има втора световна управляваща сила. В действителност Библията назовава по име тази втора световна сила. Всеки метал символизира една сила: злато – символ на Вавилон, среброто – Библията назовава втората световна управляваща сила. В Данаил 5 глава е описано пиршеството във Вавилон. И в тази обстановка, когато всички са били пияни, една безкръвна ръка пише на стената думите: „М,не, М,не, Т,кел, Упарсин.“, което означава: „Бог е претеглил твоето царство на везните и Го е свършил. Царството ти е разделено и е дадено на Мидите и Персите.“ Назова ли Библията Вавилон като златната глава? Да! Назова ли Библията втората световна управляваща империя – Мидо-Персия? Да, наистина! Невероятното в това пророчество е начинът, по който Мидо-Персия завладява Вавилон – този град с обиколка 100 км и стени високи – 45 метра; този град, през когото течеше река Ефрат и го напояваше. В действителност историята ни казва, че когато Мидите и Персите обградили Вавилон, жителите на града хвърляли храна от стените върху тях. Те им се присмивали казвайки: „Ние имаме запаси от храна за 20 години. Няма нужда да се безпокоите за нас. Ние можем да стоим тук много дълго време.” За Кир – предводителят на Мидите и Персите е било казано, че ще завладее Вавилон 150 години преди да бъде роден – Исая 45:1. Там пише: „Кир, когото Аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отворя портите пред него, та да не затворят портите… Той е Моят служител.“ Кир не е бил роден, когато пророк Исая назовава името му 150 години по-рано.
Пророчествата в Библията не отгатват – те знаят. Точно както Библията предсказала, Кир прокопава широк канал и отклонява водите на река Ефрат през него. След това Кир навлиза със своите войски по пресушеното корито на реката в града. Понеже в града имало пир, вратите не били затворени. Кир атакувал и за една нощ градът бил превзет.
Но Библията казва, че Мидо-Персия няма да владее вечно – Данаил 2:30. Следващо, трето царство от мед щеше да управлява целия свят. В Данаил 8 глава, Библията нарича тази трета сила – Гърция. Тя щеше да отхвърли Мидо-Персия. Библията не гадае, тя знае. Библията назовава Вавилон – златната глава. Библията назовава Мидо-Персия – сребърните гърди и ръце. Библията назовава Гърция. Назовава и Кир – владетелят на Мидо-Персия, 150 години по-рано. Тя определя и начинът, по който той ще отхвърли империята.
Има много историци, които осъзнават важността на тези пророчества и чувстват Божествената намеса в хода на историята. В „Историческа библиотека“, том 16, глава 12 един историк казва: „Аз съм убеден, че не е имало нация, град или народ, които Божията ръка да не е достигнала“. Изглежда, че е имало една Божествена ръка, която е направлявала действията.
Народите в този свят са в Божията ръка. Историята не е просто един калейдоскоп от събития. Историята е резултат от Божественото провидение. Има един Бог, Който направлява историята.
Вавилон – златната глава, Мидо-Персия – сребърните гърди, Гърция -медните бедра. Писанието продължава и описва четвърто царство. Данаил 2:40: „Най-накрая ще има четвърто царство – здраво както желязото. Защото както желязото строшава и размазва всичко, така ще управлява Римската империя.“ И всеки ученик знае, че римската империя е отхвърлила Гръцката империя. Римската империя се е простирала от Великобритания на запад, до Арабско море на изток. Простирала се е на север и на юг и е била най-доминиращата сила в света в продължение на 500 години.
Едуард Гибън, този голям римски хронолог, който написал: „Падането на Римската империя“, казва: „Образите от злато или сребро или мед, които може би са служили, за да представят народите и техните царе, бяха строшени от желязната Римска монархия.“ Историкът Гибън, най-известният историк в Древния Рим, използва буквално езикът на пророчеството, за да опише Римската империя.
Някои казват, че обикновено пророчествата познават. Но Вавилон – златната глава – бе назован. Мидо-Персия бе назована. Гърция – назована много години по-рано. Кир е бил назован 150 години по-рано. Римската империя се появява точно така, както е предсказано.