Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Броене към вечността (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Ако аз правех предсказание, щях да кажа: “Нещо, подобно на злато, сребро, мед, желязо, бронз, калай, цинк.” С други думи, логично е, че след като са изредени четири нации, то четвъртата – Рим ще бъде завладяна от някоя друга. И така вървим по ред: злато, сребро, мед, желязо, бронз, цинк, калай. Съгласни ли сте? Но какво се е случило с Рим? Бил ли е Рим завладян от пета сила? Какво се е случило с него? Той е бил разделен. И така, ако това пророчество, написано преди 2400 години е толкова точно, то трябва след железните крака представящи Рим да описва, че Рим е бил разделен. Вижте какво казва Библията: „Понеже си видял стъпалата и пръстите от части от глина и част от желязо, царството ще бъде разделено.“ Библията бе предсказала, че Рим няма да бъде завладян отвън, от някоя пета световна управляваща сила. Библията бе предсказала, че Рим ще бъде разделен и той наистина бил разделен, когато дошли варварските племена: алемани, суеви, бургунди, франки, ломбарди, сакси, остготи, вестготи. И ако погледнете Европа днес, националностите тук са остатък от тези варварски племена, които са разделили Рим: алеманите населяват Германия, бургундите- днешна Швейцария, франките се установили на територията, известна днес като Франция; ломбардите – в Италия; саксонците, разбира се, са днишните англичани.
И така, Библията много точно е описала историята. В действителност историята е следвала Библейските пророчества като план. Но тук пророчеството става най-вълнуващо и интересно – тук то идва точно до нашите дни.
Преди известно време бях в Източна Европа, където съм прекарал голяма част от живота си – направил съм около 50-60 пътувания до бивши комунистически страни. Провеждах библейски и здравни семинари в Полша, Унгария, Югославия преди да падне желязната завеса. Често имах възможност да разговарям със служители от комунистически правителства. Спомням си за един, с когото разговарях. Той каза: “Марк, мога ли да ти задам един въпрос? От къде си сигурен, че Библията не отразява въображението на човешки същества и е дело на хората?“ Аз се усмихнах и му казах: „Защото вие стоите на нея, господине.“ Комунистическият лидер погледна надолу, после погледна нагоре, усмихна се и каза: „Марк, аз те попитах откъде знаеш, че Библията казва истината?“ Аз отново му казах: „Господине, вие стоите на нея.“ А той каза: „Какво имаш в предвид?“ Аз му отговорих: „Не стоите ли на твърда почна?“ Той каза: „Да“. Аз казах: „Не беше ли някога Европа обединена в Рим?“ Той каза: „Беше“. Аз попитах: „Сега разделена ли е?“ Той отговори: „Исторически – да.“ Аз казах: „Имало ли е опити за повторно обединение?“ Той отговори: „Да“. Тогава аз му казах: „Библията е предсказала, че Европа никога не ще бъде политически обединена отново, така че вие стоите върху истинността на Библията, точно както краката ви стоят на твърда земя.“ Библията казва: „И както си видял краката от глина и желязо премесено с глина, те ще се смесят с потомците на други хора, но няма да се слеят един с друг, така, както желязото и глината не се смесват.“ Библията казва, че както желязото и глината не се смесват, народите на Европа никога няма да бъдат обединени политически. Знаехте ли за този интересен израз: „Те ще се смесят с потомците на други хора“. Следете мисълта ми. Най-напред щеше да е Вавилон, след това Мидо-Персия, после Гърция, после Рим. И след това Римската империя щеше да бъде разделена и щяха да последват опити за обединение на Европа. „Те ще се смесят с потомците на други народи.“ Какво означава това? Политическите водачи щяха да се опитат да обединят Европа чрез кръстосани бракове.
Аз и жена ми живяхме в Европа от 1985 г. до 1990 г. и имахме чудесни преживявания по време на шестмесечния си престой в Дания. Едно от любимите ми места беше Фридрихсбургския дворец – един великолепен дворец в Европейски стил. Когато влезеш в него, там има една поразителна картина на стената. Това е родословното дърво на Европа. От лявата страна е родословното дърво на кралица Дайяна, а от дясната – родословното дърво на крал Фредерик. Родословното дърво показва, колко преднамерено Фредерик и Дайяна са се опитвали чрез различни кръстосани бракове на своите деца да обединят цяла Европа.
Библията казва: „Те ще се смесят с потомците на други хора.“ Наполеон се опитал да направи същото нещо. Той бил женен за Жосефин и бил разведен с нея, за да се ожени за Люиз от Австрия, за да обедини цяла Европа. Но Библията казва в Данаил 2 глава: „Те няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с глината.“ Чрез кръстосани бракове, чрез войни, различни сили щяха да се опитват да обединят Европа. Но Библията казва: „Те не ще се слеят.“
Тези седем думи спират всеки бъдещ владетел на Европа. Чарлз V, Карл Людвиг, Наполеон, Луи XIV, Хитлер, Сталин – всички те са се опитвали да обединят Европа. Наполеон е бил военен гений. Той казал: “Европа ще бъде обединена, ще има общ език, ще има Европейски съд.” Наполеон беше казал това и имаше военна сила да постигне целта си. Но по време на битката при Ватерлоо през 1815 г. той бил учуден от своето поражение. Но защо Наполеон бил победен? Историята дава две причини за поражението му при Ватерлоо. Първо, защото един от неговите генерали атакувал 12 часа по-рано. И второ – защото в деня на атаката започнало да вали. Артилерията на Наполеон затънала в калта. Историците пишат, че ако не е била тази буря и неуспехът на генерала, Наполеон е щял да обедини Европа. Но случайно ли генералът е атакувал по-рано и случайно ли е валяло? Когато той бил разбит, чули го да казва: „Всемогъщият Бог е прекалено силен за мен!“
Този свят не е в ръцете на хора. Този свят е в Божиите ръце и Библията казва: „Те не ще се слеят“.
Защо пропадна комунизма? Защото този свят е в Божиите ръце и няма сила, която да може да обедини цяла Европа отново. Всъщност един историк е написал за Наполеон: „Кой беше главният противник на тази велика сила? Кой й се противопоставяше и кой я свали? Никой друг освен директната Божия намеса.“ Историците потвърждават истинността на това пророчество от втората глава на Данаил.
Да погледнем към Хитлер. Неговите дивизии навлезли в ниските части на Холандия и Белгия, а след това и във Франция. Европа изглеждаше, че ще падне. Английските сили били притиснати в Ла Манша. Самолетите на Хитлер непрестанно бомбардирали и хиляди умирали всеки ден. Изглеждало, че Европа е загубена. Чърчил бил в кабинета си и неговия генерал на въздушните сили държал знаци, които поставял на картата при всяко излитане на британски самолет във въздуха Чърчил ги погледнал и казал: „Сложи още знаци!“ А генералът отвърнал: „Господине всички самолети, които имаме са в небето.“ Хитлер бомбардира. Трябва да се евакуираме, това трябва да направим!“ Случайно ли е било, че необикновена мъгла паднала над Ла Манша? Чърчил казал: „Ще се бием с тях на брега и по улиците на Англия.“ Това случайно ли е било, че след като 345 000 били евакуирани и свободата изгряла над Европа? Не, това не е било случайно! Историята не в ръцете на хора, тя е в ръцете на живия Бог. Библейското пророчество от книгата Данаил ни говори сега. То говори и на всеки бъдещ политически владетел, от която и да било политическа система, че единствено Божието царство е вечно. Царства се възкачват и падат, но то царува. Политически лидери се възкачват и падат, но Бог царува, защото зад хода на човешката история и политическите събития, зад появата и падението на империи има Един Бог в небето и историята е в Неговите ръце. Историята не е в ръцете нито на хората, нито на някой политически лидер. Този свят няма да бъде разрушен от ядрена война.
Вие може би се чудите, защо пропадна комунизма. Защо залезе философията на Ленин? Защото всяка система основана на човешка мъдрост пропада. Всяка политическа система основана на човешки идеи ще пропадне. Защото единственото сигурно и вечно нещо е Божието царство.
Така Данаил идва до края. Моля, следвайте ме внимателно! Златната глава – Вавилон, е изпълнено. Гърди и ръце от сребро – Мидо-Персия е изпълнено. Цар Кир, назован 150 години по-рано и начинът, по който ще завладее Вавилон се е изпълнило. Гърция – медните бедра – изпълнено. Управление на Рим – изпълнено. Разделяне на Рим – изпълнено. Опити да се обедини Европа – изпълнено. Политически опити – Хитлер, Луи XIV, Чарлз V, Сталин, Ленин. Пророчеството е било изпълнено съвършено точно. Къде сме ние в това пророчество? Библията казва в Данаил 2:45: „Сънят е истинен и тълкуванието му е вярно.“ Ако девет от десетте части на пророчеството са били изпълнени и остава още една? Ние не живеем нито в златната глава, нито в сребърните гърди, нито в медните бедра, нито в железните крака.
Скъпи приятели, ние живеем най-долу в ноктите на краката на този образ. Библията казва: „И в дните на тези царе Бог на небето ще установи царство, което не ще бъде разрушено и няма да бъде дадено на друг народ, но то ще строши и ще погълне всички тези царства и ще пребъдва вечно.“
Коя е тази скала отсечена не от ръка? Тази свръхестествена скала, отсечена не от ръка според книгата Данаил е Христовото вечно царство. Ние не сме в златната глава. Не сме в сребърните гърди и ръце. Не сме в медните бедра, нито в железните крака. Не сме в началото на стъпалата от желязо и кал. Ние, приятели, сме точно долу в ноктите на краката на образа. Тази скала, отсечена без ръка представя Христовото царство – 2400 години от това пророчество за изпълнени. Има надежда за нашия измъчен свят. Има надежда за нашата объркана планета. Има надежда за това общество изпълнено с гладуване и милиони страдащи. Има надежда, има помощ.
В тази война, която наричаме гражданска в Америка, но нито една война не е гражданска, в която бащи се биеха срещу синове и братя се биеха с братя, пътувал един влак от север към юг. Той превозвал хора за дома и се движел точно по продължение на границата. Те пътували през бойните полета, по които се виждали все още трупове и останки от битката. Всички във влака мълчали. Лицата им били сериозни, защото знаели, че влакът ще мине по мостове, които могат да се взривят. Капки пот се стичали по лицата им. Коремът се свивал. Били обезпокоени и напрегнати. Всички с изключение на едно малко шестгодишно момченце. То играело на пътеката във влака. Смеело се и се шегувало, преживявало чудесни мигове. Но един мъж го погледнал и му казал: „Синко, мълчи! Не виждаш ли, че сме изнервени? Не виждаш ли, че се безпокоим за бъдещето? Можем да се взривим.“ Малкото момче продължило да играе. И накрая мъжът го разтърсил и казал: „Синко мълчи! Не те ли е страх?“ А малкото момче се усмихнало и казало: „Господине, не се страхувам, защото баща ми е машинистът. И той ми обеща, че ще ни заведе у дома.”
Ако аз не познавах своя Небесен Баща, аз щях да съм загрижен, че този свят може да бъде унищожен и превърнат в купчина пепел, когато гледам конфликтите и войните, замърсяването, гладуването и скръбта в нашия свят. Сърцето ми също щеше да бъде обезпокоено, когато чета вестник. Но, приятелю, има помощ по пътя и надежда, защото зад явния ход на събитията има един Бог в небето, който държи цялата история в Своите ръце и Той е по-велик, от който и да е политически лидер. Божествената съдба на света е в Неговите ръце. Тази вечер ние можем да пеем от сърце, за това, че той ръководи историята. Ние можем да отворим сърцето си към Него и да кажем: “Колко Си велик, Господи!” Слушайте песента:
1. О, Господи, Боже мой,
Когато видя някакво чудо
си мисля за всички извори,
които е направила ръката Ти.
Виждам звездите,
чувам гърмовете.
Твоята мощ се изявява от Вселената.
Припев: Тогава пее душата ми,
Моят Спасител и Господ да бъде
Колко си велик Ти!
2. Когато дойде Христос
с повелителен вик.
И вземе всички у дома –
каква радост ще чувстват душите ни!
Тогава ще се поклоним
със смирено възхищение
И там ще кажем: Боже мой, колко Си велик!
Ако Бог е достатъчно силен, за да направлява историята, Той е достатъчно силен, за да направлява и живота ти. Ако Той е направлявал Вавилон и Мидо-Персия, Гърция и Рим; ако Той е достатъчно велик, за да направлява съдбата на човешката раса. Той е достатъчно велик, за да направлява живота ти и ти можеш спокойно да повериш живота си в Неговите ръце. Този свят няма да бъде разрушен от ядрена война. Този свят няма да бъде доминиран от някой политически лидер. Исус Христос е на път.
Нека да се помолим. “Татко наш, тази вечер, ние Ти благодарим, че историята на този свят не е в ръцете на хора. Благодарим Ти, че историята на този свят не е в ръцете на политически лидери. Благодарим Ти, че историята на този свят не е в ръцете на човешката мъдрост, но Ти държиш целия свят в ръцете Си. Благодарим Ти, Господи, че Библията ясно и точно е предсказала бъдещето. Тя е разкрила историята през последните 2400 години. Татко наш, тази вечер ние можем да се доверим на Бог като Теб, можем да се доверим на Библия като тази. Татко наш, тази вечер, с подчинение, благоговение, възхищение и доверие ние идваме при Теб. Тази вечер, първата вечер от семинара „Откритията на пророчеството“, можете да кажете: ‘Господи, чувствам точността и истинността на Твоето слово тази вечер. Чувствам, че заслужаваш моето доверие. Аз искам да живея във вечното Твое царство, където никога няма да има страдание, болести или смърт и където царува радост – вдигат ръцете си – хиляди и хиляди.’ Те казват: ‘Господи ние Ти имаме доверие.’ Татко мой, благодаря Ти, че можем да Ти се доверим. Ние ти даваме своя живот сега. Доведи ни утре вечер, за да имаме нова среща, която ще вдъхнови сърцата ни. В името на Исус Христос. Амин.”