Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Броят и достоверността на свидетелите-2-Христос възкресе

Броят на свидетелите на Христовото възкресение е впечатляващ ­ повече от петстотин души Го виждат, разговарят и преживяват с Него незабравими часове.
Множество адвокати са успявали да постигнат от съдебните заседатели присъди, с помощта на по-малко и по­неубедителни доказателства. Колко съдебни заседатели са изпратили на ешафода хора, признати за виновни в извършването на криминални престъпления, само въз основа на показанията на един или двама свидетели!
Исус е заобиколен в живота Си, в смъртта Си и във възкресението Си от истинско изобилие на свидетели, чиито показания църквата е съхранила през вековете. Честността и искреността на учениците Му са единодушно признати и извън всяко съмнение. Те не могат да бъдат обвинени в лъжа. Явното им придържане към истината; преследванията и мъченическата смърт, които претърпяват за вярата си в своя Господ; свидетелството им за Неговото възкресение отстраняват всяко съмнение по отношение на морала им.