Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Бунт и наказание – 95 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бунт и наказание – 95 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

643. Бог продължаваше да храни еврейските множества с хляб от небето, но те не бяха доволни. Поквареният им апетит искаше месо, което Бог в мъдростта Си до голяма степен бе отнел от тях… Сатана, причинителят на болести и страдания, ще се приближава до Божия народ в неща, в които би постигнал най-голям успех. В известна степен той контролира апетита още от времето на успешния си експеримент с Ева, когато я подведе да яде от забранения плод. Лукавият дойде с изкушенията си първо при смесеното множество, в което имаше и много повярвали египтяни, и ги подбуди към бунт и роптаене. Те не бяха доволни от дадената им от Бога здравословна храна. Поквареният им апетит копнееше за голямо разнообразие от ястия и най-вече за месо.
Протестът скоро обхвана почти целия народ. Отначало Бог не угоди на покварения им апетит, а изля върху тях наказанията си и най-непокорните бяха погълнати от небесен огън. Вместо да се смирят, негодуванието им се засили. Мойсей остана недоволен, когато чу хората да плачат в шатрите си и да се оплакват. Той представи пред Господа затрудненото си положение, непокорния дух на израилтяните и поста, на който Бог го е поставил – любещ баща, който трябва да приема страданията на народа като свои…
Господ даде указание на Мойсей да събере седемдесет старейшини, познати му като водачи на народа. Между тях имаше както възрастни хора, така и достойни мъже със здрав разум и опит, способни да бъдат ръководители и съдии.
“И кажи на людете: Очистете се за утре и ще ядете месо; защото плачехте в ушите на Господа и казвахте: Кой ще ни даде месо да ядем? Защото добре ни беше в Египет. Затова Господ ще ви даде месо и ще ядете. Няма да ядете един ден, ни два дена, ни пет дена, ни десет дена, ни двадесет дена, но цял месец, догде ви излезе из ноздрите и ви омръзне; защото отхвърлихте Господа, Който е между вас, и плакахте пред Него, думайки: Защо излязохме из Египет? И Мойсей рече: Людете, всред които съм, са шестотин хиляди пешаци; и Ти рече: Ще им дам да ядат месо цял месец. Да се изколят ли за тях овцете и говедата, за да им бъдат достатъчни? Или да им се съберат всичките морски риби, за да им бъдат достатъчни? А Господ каза на Мойсея: Скъсила ли се е Господнята ръка? Сега ще видиш ще се сбъдне ли с тебе думата Ми или не… Тогава излезе вятър от Господа и докара от морето пъдпъдъци, и остави ги да слитат долу над стана до един ден път от едната страна и до един ден път от другата страна около стана; а те летяха до два лакътя над повърхността на земята. Тогава людете станаха, та събираха пъдпъдъците целия онзи ден и цялата нощ и целия следен ден; оня, който събра най-малко, събра десет кора; и те си ги простираха около стана. А като беше месото още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против людете и Господ порази людете с много голяма язва.”
В този случай Господ даде на евреите това, което не беше добро за тях, защото те го искаха. Не Му поискаха нещата, които биха били за доброто им. Отдадоха се на роптаене срещу Мойсей и срещу Господа, защото не получаваха храна, която би била вредна за тях. Контролирани бяха от покварения си апетит и Бог им даде месо според тяхното желание и ги остави да страдат от последиците от задоволяването на капризния си апетит. Изгаряща треска порази голям брой от хората. Най-виновните в греха на недоволството бяха убити веднага след като опитаха месото, за което жадуваха. Ако се бяха подчинили и бяха оставили Господ да избере храната им и ако бяха благодарни и доволни от манната, която ядяха в изобилие и без никаква вреда, не биха изгубили Божията благосклонност и не биха били наказани за бунта и негодуванието с унищожаването на голям брой от тях.
ДД, т. 4, с. 15-18, 1864 г.

Божията цел за Израил

644. Когато изведе израилтяните от Египет, целта на Бога бе да ги засели в Ханаанската земя като чист, щастлив и здрав народ. Нека видим средствата, с които Той можеше да постигне това. Подложи ги на период на обучение, което ако беше следвано, щеше да доведе до добри резултати не само за тях, но и за потомството им. Господ отстрани до голяма степен месото от храната. Малко преди да стигнат до Синай им даде месо в отговор на тяхното недоволство, но само за един ден. Бог би могъл да дава месо толкова лесно, колкото и манна, но ограничението им бе наложено за тяхно добро. Целта Му бе да ги снабдява с по-подходяща храна от онази, към която мнозина бяха привикнали в Египет. Извратеният апетит трябваше да бъде обуздан, за да бъдат доволни от първоначално дадената на човека храна – произведенията на земята, които Бог предложи на Адам и Ева в Едемската градина.
Ако бяха пожелали да въздържат апетита си и да се подчинят на поставените от Бога ограничения, немощите и болестите щяха да им бъдат непознати. Потомците им щяха да имат физически и умствени сили. Щяха ясно да разбират истината и задълженията си, да имат бистър ум и здрав разум. Но не искаха да се покорят на Божиите изисквания и не успяха да постигнат поставения от Него стандарт, за да получат благословенията, които биха могли да бъдат техни. Те възнегодуваха против Божиите ограничения и закопняха за египетските котли с месо. И Бог ги остави да го ядат, но то се оказа проклятие.
ХВБХ, с. 118, 119, 1890 г.

Пример за нас

645. “А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотстваме за злото, както и те похотстваха… А всичко това им се случи за примери и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.”
1Коринт. 10:6, 11

646. С примера си църквата в Батъл Крийк общо взето не поддържа здравното заведение. Църковните членове не са уважили дадената им от Бога светлина на здравната реформа и не са я провели в семействата си. Ако я бяха следвали, болестта не би влязла в много семейства в Батъл Крийк. Отхвърлиха я подобно на древния Израил, без повече да виждат необходимостта от ограничаване на апетита. Израилтяните искаха месо и също като мнозина днес казваха: “Ще умрем без месо”. Бог даде на бунтовния Израил месо, но проклятието Му се стовари върху тях. Хиляди умряха още докато желаното месо бе в устата им. Имаме примера на древния Израил и сме предупредени да не постъпваме като тях. Историята им на неверие и бунт е записана като особено предупреждение да не следваме примера на роптаене срещу Божиите изисквания. Как можем подобно на древните евреи да отминем това небрежно и да предпочетем да вървим по собствения си път след личните си виждания и все по-далеч от Бога? Господ не може да извърши велики дела за людете Си, защото сърцата им са се закоравили и поради греховното им неверие.
Бог не гледа на лице. Но във всяко поколение приема онези, които се боят от Него и действат праведно, докато хората, дето роптаят, не вярват и се бунтуват, няма да получат неговата благосклонност и благословенията, обещани на всички обичащи истината и живеещи според нея. Бог желае да се научим на смирение и послушание, когато четем историята на древните израилтяни, които бяха Неговият избран и специален народ, но унищожили се сами чрез следване на собствените си пътища.
3 С, с. 171, 172, 1873г.

647. Навиците ни в яденето и пиенето показват дали сме от света или сме от онези, които Господ с мощната си сабя на истината е отделил от света. Те са Негови избрани люде, ревностни за добри дела. Бог е говорил чрез Своето Слово. Случаят с Даниил и тримата му другари съдържа проповед върху здравната реформа. През цялата история Бог е говорил на израилтяните, от чиято храна се опитваше да отстрани месото за доброто им. Хранеше ги с небесен хляб и “всеки ядеше ангелски хляб”. Те обаче поддържаха апетита си към земните неща и колкото повече умовете им се занимаваха с египетските котли с месо, толкова повече ненавиждаха даваната им от Бога храна за поддържане на физическото, умственото и моралното здраве. Копнееха за котлите с месо и постъпваха като мнозина от наше време. [Други изявление относно яденето на месо от предпотопните хора и от израилтяните – т. 231, 233]
6 С, с. 372, 1900 г.

Връщане към първоначалната диета

648. Многократно ми бе показвано, че Бог се опитва постепенно да ни върне към първоначалния си план, а именно: човекът да се изхранва с произведенията на земята.
[ХВБХ, с. 119], ЗС, с. 450, 1890г.

649. Нашата диета би трябвало да се състои от плодове, зеленчуци и зърнени храни. Нито унция* месо не трябва да влиза в стомасите ни. Яденето на месо е неестествено. Необходимо е да се върнем към Божията първоначална цел при сътворяването на човека.
Ръкопис 115, 1903 г.

650. Не е ли време всички да се постараят да се откажат от месoто? Как е възможно всички, които се стремят да бъдат чисти, възвишени и святи и в близост с небесните ангели, да продължават да използват за храна нещо толкова вредно за душата и тялото? Как могат да отнемат живота на Божиите творения, за да ядат месото им като деликатес? По-добре е да се завърнат към здравословната и вкусна храна, дадена на човека при сътворението, да проявяват милост и да учат и децата си да проявяват милост към безсловесните творения, които Бог е създал и поставил под тяхна власт.
СВЛ, 317, 1905 г.