Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Бъдещи угризения – 38 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бъдещи угризения – 38 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

247. Като резултат от преяждане и задоволяване на низки страсти, мнозина стават неспособни за умствена и физическа работа. Животинските страсти се засилват, а моралното и духовното естество отслабват. Когато застанем край големия бял трон, какъв ще бъде записът за живота на много от присъстващите? Те ще видят какво биха могли да направят, ако не бяха унищожили дадените им от Бога сили. Едва тогава ще осъзнаят какво интелектуално величие биха постигнали, ако бяха отдали на Бога всичките, поверени им от Него физически и умствени сили. В агонията на своята мъка ще копнеят за възможността да започнат живота си отново. [Преяждането влияе на физическите и умствените сили – т. 219, 220]
5 С, с. 135, 1882 г.

Неестественият апетит е необходимо да се обуздава

248. Провидението продължава да води Божиите люде настрана от разточителните обичаи на света, далеч от удовлетворяването на апетита и страстите, за да са способни да застанат решително на пиедестала на себеотрицанието и въздържанието във всичко. Хората, които Бог води, са особен народ. Те не са като света. Ако следват Божиите наставления, ще осъществят намеренията Му и ще слеят волята си с Неговата. Христос ще обитава в сърцата им. Божият храм ще бъде свят. Телата ви са храм на Светия Дух, казва апостолът. Бог не иска от чадата Си да се откажат от нещо, за да увредят физическите си сили. Той иска да спазват природните закони, за да запазят телесното си здраве. Пътят на природата е посочен от Бога и той е достатъчно широк за всеки християнин. Бог ни е дал с щедра ръка изобилие от дарове, необходими за живота и щастието. Но за да можем да се радваме на естествен апетит, който ще запази здравето и ще удължи живота, Бог го ограничава. Той казва: “Внимавайте! Ограничавайте, отхвърляйте неестествения апетит”. Ако си създадем извратен апетит, нарушаваме законите на тялото и поемаме отговорността за разрухата на организма си и за болестите, които си нанасяме.
ХВБХ, с. 150, 151, 1890 г.

249. Получилите наставления относно злините, причинявани от употребата на месо, чай, кафе и тлъсти и нездравословни храни, и решилите да направят завет с Бога чрез жертва, не биха продължили да задоволяват апетита с храна, за която знаят, че е вредна. Бог изисква страстите да бъдат изчистени и да се проявява въздържание към недобрите неща. Това дело трябва да бъде извършено, преди Божиите люде да застанат пред Бога като съвършен народ.
9 С, с. 153, 154,1909г.

250. Бог Не е променил, нито пък има намерение да променя нашия организъм, че да нарушаваме законите, без да чувстваме последиците от нарушението. Мнозина обаче доброволно си затварят очите за тази истина… Като удовлетворяват наклонностите и апетитите си, те нарушават законите на живота и здравето. Ако се подчиняват на съвестта си, би трябвало да се контролират от принципност в яденето и пиенето, а не да се водят от наклонности, мода и апетит.
Сп. ЗР, септември, 1871 г.

Ефективността на Божиите работници зависи от контролирането на апетита

251. Представете пред хората необходимостта да устояват на изкушението да се отдават на апетита. Мнозина се провалят по този въпрос. Обяснявайте колко тясно свързани са тялото и ума и показвайте колко е нужно те да се пазят във възможно най-добро състояние…
Всички, които си угаждат на апетита, пилеят физическа енергия, отслабват моралните си сили и рано или късно понасят възмездието – резултат от нарушаването на физическите закони.
Христос даде живота Си, за да придобие изкупление за грешниците. Изкупителят на света знаеше, че задоволяването на апетита води до физическа слабост и притъпяване на способността за възприемане, което би попречило да бъдат различени святите и вечни неща. Той знаеше, че себеугаждането покварява моралните сили и че голямата нужда на човека е да се промени изцяло – в сърце, в ум и в душа, обръщайки се от живот на себеугаждане към живот на самоотричане и себепожертвувателност. Дано Господ да ти помогне като Негов служител да можеш да се обърнеш към проповедниците и да разбудиш спящите църкви. Нека дейностите ти като лекар и проповедник бъдат в хармония. Именно затова бяха основани нашите санаториуми – да се проповядва истината за истинското въздържание…
Като народ ние се нуждаем от реформа, но най-много от нея се нуждаят проповедниците на Словото. Поръчано ми е да кажа на нашите проповедници и на президентите на конференции: Вашата ефективност като Божии работници в работата за спечелване на загубени души зависи до голяма степен от успеха ви в побеждаване на апетита. Победете желанието да угаждате на апетита. Направите ли това, страстите ви ще бъдат контролирани лесно. Тогава умствените и моралните ви сили ще бъдат много по-големи. Те “победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване”.
Писмо 158, 1909 г.

Апел към един съработник

252. Господ те е избрал да вършиш Неговото дело и ако работиш внимателно, благоразумно и подчиниш навиците си за ядене на строгото ръководство на познанията и разума си, ще изживяваш много повече приятни часове, отколкото ако действаш неблагоразумно. Постави си спирачки, дръж апетита под стриктен контрол и тогава се остави в Божията десница. Удължи живота си, като се грижиш внимателно за себе си.
Писмо 49, 1892 г.

Въздържанието увеличава енергията

253. Хората, заели се да предупредят света за последната вест, която ще реши съдбата на душите, би трябвало да живеят на практика истините, проповядвани на другите. Те трябва да бъдат пример на хората в начин на ядене, пиене, в благопристойни разговори и поведение. По целия свят мнозина така наречени Христови представители са скрили под одеждата на светостта лакомията, удовлетворяването на низките страсти и тежките грехове. Има хора с изключителни природни способности, чийто труд не постига и половината от очакваното само защото не са умерени във всичко. Задоволяването на апетита и страстите замъглява ума, намалява физическата сила и отслабва устоите на морала. Мислите им не са чисти. Думите им не се изговарят със сила и не са оживотворени от Светия Дух, така че да стигнат до сърцата на слушателите.
Тъй като нашите първи родители загубиха Едем като последица от задоволяването на апетита, единствената ни надежда отново да спечелим рая е да устояваме твърдо на апетита и страстите. Въздържателната диета и контролът над всички страсти ще запазят интелекта и ще придадат умствена и морална енергия, правещи човека годен да подчини наклонностите си на контрола на висшите сили и да прави разлика между добро и зло, свято и обикновено. Всички, които истински разбират жертвата на Христос, напуснал небесния Си дом, за да дойде на този свят и със собствения Си живот да покаже на хората как да устояват на изкушението, с радост ще се отрекат от “аз”-а и ще предпочетат да бъдат участници в Христовите страдания.
Страхът от Господа е начало на мъдрост. Всички, които побеждават, както Христос победи, ще трябва постоянно да се пазят от сатанинските изкушения. Апетитът и страстите трябва да бъдат ограничавани и поставяни под контрола на просветената съвест, за да бъде интелектът непокътнат, а възприятията чисти. Тогава действията на Сатана и неговите уловки няма да бъдат смятани за Божие провидение. Мнозина желаят да победят и да получат крайната награда, предназначена за победителите, но не искат да полагат усилия, да се лишават и да се отричат от егоизма, както направи техният Спасител. Само чрез послушание и продължителни усилия можем да победим, както и Христос победи.
Завладяващата сила на апетита ще причини гибелта на хиляди, макар че ако го бяха надмогнали, щяха да имат моралната сила да печелят победа след победа над останалите сатанински изкушения. Робите на апетита няма да успеят да усъвършенстват християнския си характер. Плодовете на 6000-годишната греховност на човека са болести, болки и смърт. Колкото приближаваме края на вековете, толкова по-силни и трудни за преодоляване ще стават сатанинските изкушения за задоволяване на апетита. [Умереността в яденето е пътят към здравето – т. 473]
3 С, с. 490-492, 1875 г.

Връзката между навици и освещение

254. Невъзможно е човек да получи благословенията на освещението, докато е егоист и лакомник. Той стене под товара на немощите си, причинени от лошите навици на ядене и пиене, нарушаващи законите на живота и здравето. Мнозина изтощават храносмилателните си органи, като задоволяват извратен апетит. Чудна е силата на човешкото тяло да се противопоставя на злоупотребите с него, но продължителните лоши навици да се яде и пие прекомерно отслабват всяка негова функция. Нека тези слаби хора помислят какви биха могли да бъдат, ако бяха живели във въздържание и бяха укрепвали здравето си, вместо да го рушат. Чрез насищането на извратения си апетит и страсти дори така наречени християни пречат на природата в нейното дело и намаляват физическите, умствените и моралните си сили. Някои от тях твърдят, че са осветени от Бога. Но такива твърдения нямат никакво основание…
“Син почита баща си и слуга – господаря си. Ако, прочее, съм Аз баща, где е почитта към Мене? И ако съм Господар, где е страхът от Мене? – казва Господ на Силите на вас, свещеници, които презирате името Ми. Но вие казвате: В какво показахме презрение към името Ти? Принасяте осквернен хляб на олтара Ми. Ни вие казвате: С какво Те осквернихме? С това, че казвате: Трапезата Господна е за презиране. И когато принесете сляпо животно за жертва, не било лошо. И когато принесете куцо или болно, не било лошо! Принеси го сега на началника си; ще бъде ли благоразположен към тебе, или ще те приеме ли? – казва Господ на Силите… докарвате грабнатото, куцото и болното. Такъв принос като докарвате, да го приема ли от ръцете ви? – казва Господ.”
Нека се вслушаме в тези предупреждения и укори. Отправени към древния Израил, те са не по-малко важни за днешния Божи народ. Би трябвало да размислим над думите на апостола, с които той апелира към своите братя “поради Божиите милости” да представят “телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога”. Това е истинското освещение. Не просто теория, емоция или фразеология, а жив, действен принцип, приет във всекидневния живот. Този принцип изисква нашите навици в яденето, пиенето и обличането да бъдат такива, че да осигурят запазването на физическото, умственото и моралното здраве, за да можем да представим на Господа телата си не в жертва опорочена от лоши навици, а в “жертва жива, свята благоугодна на Бога”.
Нека никой, който твърди, че е благочестив, да не се отнася с безразличие към здравето и тялото и да се успокоява с мисълта, че невъздържаността не е грях и че тя няма да повлияе на неговата духовност. Съществува тясна връзка между физическото и духовното естество.
РХ, 25 януари 1881 г.

Изисква се решителност на характера

255. За да се противопоставим на апетита е нужна решителност на характера. Поради липсата й мнозина се провалят. Слаби, уязвими, лесно поддаващи се мъже и жени не успяват да станат такива, каквито Бог изисква от тях. Хора, у които липсва решителност в характера, не могат да побеждават всеки ден. Светът е пълен с оглупели, невъздържани, нерешителни хора. Колко им е трудно да станат истински християни.
Какво казва великият Лекар мисионер? “Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека Ме последва.” Работата на Сатана е да изкушава хората, които от своя страна да изкушават своите ближни. Той се опитва да ги подбуди да му сътрудничат в неговото унищожително дело. Стреми се да ги накара да се отдадат изцяло на лакомия и на възбуждащи забавления и глупости, желани от човешкото естество, но решително забранени от Божието слово, и така да станат негови помощници, в заличаването на Божия образ в човека.
Мнозина биват примамени от силните изкушения на “началства и власти”. Роби на капризите и апетита, те оглупяват и деградират…
“Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.”
Всички, които постоянно живеят с мисълта, че са свързани с Бога по този начин, не биха допускали в стомасите им да влезе храна, угаждаща на апетита, но увреждаща храносмилателните органи. Те не биха развалили Божията собственост чрез практикуване на неправилни навици в яденето, пиенето и обличането. Ще полагат големи грижи за човешката “машина”, осъзнавайки, че вършат това, за да станат способни Божии съработници. Бог желае те да бъдат здрави, щастливи и полезни, но за тази цел трябва да съгласуват волята си с Неговата.
Писмо 166, 1903 г.

256. Навсякъде сме заобиколени от дяволски изкушения да следваме похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота. Само придържането към твърди принципи и строг контрол над апетита и страстите в името на Исус Христос, Победителя, може да ни преведе със сигурност през този живот.
ЗР, май 1878 г.

Напразни опити за постепенно реформиране

257. Когато се направи усилие да бъдат просветени по този въпрос [употребата на алкохол и тютюн], някои заявяват: “Ще ги изоставя постепенно. Но Сатана се смее на всички подобни решения. Казва си: “Те са в моята власт. Не се страхувам за тях”. Знае обаче, че няма власт над човека, който, ако бъде изкушаван от други грешници, има моралната сила да каже ясно и определено “не”. Такъв човек се е отказал от другарство с дявола и докато се държи здраво за Исус, ще бъде в сигурност. Стои там, където небесните ангели могат да се свържат с него и да му дадат моралната сила да победи.
Ръкопис 86, 1897 г.