Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Важността от съветване с молитва – 27 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Посрещане на въпросите със съвет и молитва. Хората, които са на бойното поле, е необходимо да бъдат дръзновени и нещо да рискуват. Те не бива във всеки един момент да очакват заповеди от главната квартира. Нека да вършат най-доброто, което могат, при всички обстоятелства, като всички се съветват заедно с много сериозна молитва към Бога за Неговата мъдрост. Усилията трябва да са обединени.
Чести съвещания. Във връзка с прогласяването на вестта в големите градове има различни видове работа, която трябва да бъде свършена от работници с различни дарби. Някои трябва да работят по един начин, други по друг… Като съработници на Бога те трябва да се стремят да бъдат в хармония помежду си. Често да се съвещават и сериозно, с цяло сърце да си сътрудничат. Но всички нека търсят мъдрост от Исус, а не да зависят единствено от хора за посоката.
Брат да се съветва с брат. Като работници имаме нужда да се съветваме по трудни въпроси. Право е брат да се съветва с брат. А наша привилегия е, след като сме направили това, да се преклоним в молитва и да помолим за Божествена мъдрост и съвет. Но човешки глас да бъде за някои контролираща сила – това е скръбна грешка.
Разкриване на недостатъци. Работниците трябва да се съветват взаимно. Никой да не предприема каквото и да било по своя преценка и да работи според ума си, ако има едно съкровище, от което да черпи… Било ми е показано, че управлението на делото не трябва да се поверява в неопитни ръце. Хора без опит да не поемат големи отговорности, макар да се смятат квалифицирани да сторят това. Братята им може би виждат недостатъци там, където те самите виждат само съвършенство.
Проповедниците да си отделят време за молитва. Обърнато ми е внимание да призова нашите хора да положат всяко усилие за спасяването на човешките души. Имаме нужда вярата ни да расте постоянно. Сърцата на нашите църковни членове трябва да бъдат отдадени на молитва за проповедниците на евангелието. И те самите трябва да си отделят време да се молят за себе си, както и за Божия народ, на когото са назначени да служат.
Времето за молитва способства за придобиване на кураж. Като работници нека търсим Господа заедно. С нашето лично Аз не можем нищо. Но чрез Христос можем всичко. Божието намерение е да бъдем помощ и благословение един за друг и да бъдем силни в Господа и в силата на Неговата мощ… Господ живее и царува … и Той ще ни даде цялата помощ, от която се нуждаем. Наша привилегия е по всяко време да черпим сила и насърчение от Неговото благословено обещание: ,,Достатъчна ти е Моята благодат.”