Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Верни работници – 108 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Христовият мир, Христовият мир – с пари не може да го купят, блестящият талант не може да го издейства, интелектът не може да го осигури. Той е Божи дар. Какво бих могла да направя, та всички да разберат голямата загуба, която ги очаква, ако не успеят да приложат принципите на Христовата религия във всекидневния живот. Смирението и кротостта на Христос са силата на християнина. Те са наистина много по-скъпи от всички търсени, подхранвани и култивирани неща, които геният може да създаде или богатството да купи. Няма нищо по-ценно в очите на Бога от едно чисто сърце и от отношение, изпълнено с благодарност и мир.
Ако божествената хармония на истината и любовта съществува в сърцето, тя ще се проявява и ще блести външно чрез думи и дела. И най-грижливо култивираното благоприличие и учтивост в живота не са достатъчно силни, за да се изключи всякаква раздразнителност, сурова присъда и неподходяща реч. Духът на истинската благосклонност трябва да изпълва сърцето. Любовта придава на човека, който я притежавал, благодат, благоприличие и тактичност в поведението. Любовта осветлява изражението на лицето и подчинява гласа. Тя пречиства и издига изцяло човека, довежда го в хармония с Бога, защото е Божествен атрибут.
Мнозина са в опасност, смятайки, че поради грижите на живота и разнообразната работа – писане, лекарска професия или изпълняване на задължения в други области, имат извинение, ако изоставят молитвата, нарушат съботата или занемарят религиозната служба. По този начин святите неща се принизяват до съобразяване с нещата, предназначени за удобството им, докато задълженията, себеотрицанието и кръстът остават недокоснати. Нито лекарите, нито помощниците не трябва да изпълняват работата си, без да отделят време за молитва. Бог ще бъде помощник на всички, които изповядват, че Го обичат, ако те дойдат при Него с вяра и с чувство за собствената си слабост, ако копнеят за Неговата сила. Когато се отделят от Бога, ще се види, че мъдростта им е глупост. Когато те изглеждат малки в собствените си очи и напълно се облягат на своя Бог, тогава Той ще бъде десницата на тяхната сила и успех ще придружава усилията им, но когато позволяват на ума да бъде отклонен от Бога, Сатана влиза, завладява мислите и извращава съжденията им.
Никой не е в по-голяма опасност от този, който смята, че нозете му стоят твърдо. Точно тогава нозете му ще започнат да се подхлъзват. Изкушенията ще дойдат едно след друго и влиянието им върху живота и характера ще бъде така незабележимо, че ако те не бъдат пазени от Божествената сила, ще бъдат покварени от духа на света и няма да успеят да изпълнят Божията цел. Всичко, което човек притежава, му е дадено от Бога. Този, който развива способностите си за Божия слава, ще бъде инструмент за вършене на добро. Но ние не можем да продължаваме да живеем истински религиозен живот без постоянна молитва и без да изпълняваме религиозните си длъжности, така, както не можем да имаме физическа сила, ако не ядем. Трябва всекидневно да сядаме и на Божията трапеза и да приемаме сила от живата Лоза, ако сме тясно свързани с нея.
Поведението, което някои следват, като прилагат светски начини, за да осъществят целите си, не е в хармония с Божията воля. Те виждат злините, които трябва да се поправят, но не искат да бъдат упреквани, и вместо да се справят с тези злини с кураж, прехвърлят товара на друг. Него оставят да посрещне затрудненията, които те са избягнали и в повечето случаи онзи, който говори открито, се счита за голям виновник (престъпник).
Братя, умолявам ви да вървите, гледайки единствено към Бога. Нека Неговата сила бъде ваше прибежище и Неговата благодат – ваша сила. Чрез изучаване на Писанията и сериозна молитва стремете се да разберете вашия дълг и след това го изпълнявайте вярно. Много е важно да култивирате вярност в малките неща, в резултат на което ще развиете навици за честност и за други по-големи отговорности. Незначителните преживявания на всекидневния живот често се отминават незабелязано, но точно те оформят характера. Всяко събитие в живота има от голяма важност било за добро, или за зло. Умът има нужда да бъде обучаван чрез всекидневни изпитания, за да добие сила да устоява във всяка трудна ситуация. В дните на изпитание или опасност вие имате нужда да бъдете подкрепени, за да застанете твърдо на страната на правото независимо от противодействащите влияния.
Бог желае да направи много за вас, стига само да почувствате нужда от Него. Исус ви обича. Винаги се стремете да ходите в светлината на Божията мъдрост и през всичките променящи се сцени на живота не спирайте, докато не разберете, че волята ви е в хармония с волята на вашия Създател. Чрез вяра в Него вие можете да получите сила, за да устоите на всяко сатанинско изкушение и по този начин вашата морална сила ще расте с всяко допуснато от Бога изпитание.
Можете да станете мъже на отговорността и влиянието, ако чрез силата на волята си, съединени с Божествената сила, се заемете сериозно с осъществяването на делото. Използвайте умствените си сили и в никакъв случай не занемарявайте физическите. Нека умствената леност не бъде пречка за по-голямото знание. Научете се да мислите и да изследвате, за да може умът ви да се задълбочи, обогати и развие. Никога не мислете, че сте научили достатъчно и сега вече можете да намалите усилията. Развитият ум е мярката, по която се съди за величието на човека. Възпитанието ви трябва да продължи през целия живот. Всеки ден трябва да учите и да прилагате придобитото знание на практика.