Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ИСУС С ДЕЦАТА – ГЛАВА 3 – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

Съгласно обичаите от Исусовото време, майките са се грижели децата им да бъдат докоснати и благословени от някой виден равин след техния първи рожден ден. Същото намираме и в следния пасаж от Марко 10:13-16: „Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха. Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: ‘Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам: „Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.“‘ Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.“ Несъмнено, децата са били привлечени към Исус от Неговите благи и любезни маниери. Той ги изведе до най-висшите ценности, чрез които личността влиза в Божието царство. Както и да е, качествата на скромност, мир и радост не заслужават едно дете да заеме първо място в Божието царство. Децата, по свой собствен начин могат да бъдат най-арогантните, враждебни и намусени от всички създания. Тяхната идентификация с Божието царство е липсата им на сила и нуждата им от помощ. Пълното доверие отпуска детето в обятията на родителя. Така е и с всички, които влизат в Божието царство. Първо трябва да почувстваме нашата слабост, нашата безпомощност, нашата греховност, преди да можем да застанем пред Учителя и да се научим напълно да Му се доверяваме. Френсис Д. Сейлс веднъж каза: „Нищо не е така силно като благостта и нищо не е така благо като истинската сила.“ Това е подходящо описание на нашия Господ. Исая казва за Него: „Той бе угнетяван, но смири Себе Си, и не отвори устата Си; като агне, водено на клане.“ В Своята кротост Той не произнесе нито дума на порицание. Христос, ставайки човек, ограничи онова, което за Него бе най-скъпоценното от всичко – Своето безпрепятствено общение с Бог-Отец. Какво мълчание пада върху човешкия дух, когато се опитаме да разберем, какво се е случило, когато вечният Син стана човек! Благостта на Исус сияе в това решение. Той мислеше толкова много за теб и мен, че се реши завинаги да се откаже от Своето най-голямо съкровище – Своето тясно общение с Бог-Отец. Ние не можем да разберем любов като тази; ние можем само да я приемем и да Го прославяме заради нея.

„Аз Съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете“ (Йоан 10:10).