Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Влиянието на облеклото върху възпитанието – 50 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“…със скромна премяна.” “Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата.”

Съперникът на учителя

Никое възпитание не може да бъде пълноценно, ако не учи на правилни принципи в начина на обличане. Без такова поучение делото на възпитанието често бива възпрепятствано и изопачавано. Любовта към облеклото и предаността към модата принадлежат към най-опасните съперници и са най-тежките спънки за учителя.

Товар в дома

Модата е господарка, която управлява с желязна ръка. В много домове нейните изисквания поглъщат силата, времето и вниманието на родители и деца. Богатите имат амбицията да се надпреварват в съобразяване с постоянно променящата се мода, а пък средната и по-бедната класа се стремят постоянно да се приближават до образеца на по-издигнатите от тях. Там, където средствата или силите са ограничени, а стремежът към елегантност – силен, товарът става почти непоносим.
За мнозина не е от значение колко прилична или красива е една дреха; ако модата се промени, тя трябва да бъде поправена според нея или, ако това е невъзможно, да бъде захвърлена. Членовете на семейството са осъдени на непрестанен труд. Няма време за възпитаване на децата, за молитви или изучаване на Библията и за подпомагане на малките да опознаят Бога чрез Неговите дела.
Няма време, няма и пари за благотворителност. А често се пести дори и от трапезата. Храната е второстепенна и не добре приготвена и нуждите на естеството се задоволяват само отчасти. Резултатът е лоши навици на хранене, които докарват болести или водят към невъздържание.

Източник на изкушения

Любовта към показ предизвиква прахосничество и в много млади души убива всеки стремеж към по-благороден живот. Вместо да се стараят да получат образование те още от рано се отдават на някое занятие, за да печелят пари и да могат да задоволят страстта към облеклото. Чрез тази страст обаче много млади момичета са се провалили.
В много семейства твърде много се искат пари. Бащата, след като не успява да задоволи исканията на майката и на децата, се изкушава да прибегне до нечестност и впоследствие пак се достига до позор и падение.

Мода и богослужение

Дори и Божият ден и богослужението не са изключени от господството на модата. Те по-скоро дават най-големия случай да се покаже нейната власт. Църквата се превръща в парадно място и вниманието се поглъща повече от модата, отколкото от проповедта. Бедните, не можейки да посрещнат изискванията на обичая, не идват на църква. Почивният ден се прекарва в безделие, а младежите го използват често за забавление в не добра среда.
Неподходящото и неудобното облекло често пречи на момичетата в ученето и в развлеченията. Умовете им са премного заети и учителят мъчно може да събуди техния интерес.

Противно влияние

За да се развали магията на модата, учителят често не може да намери по-сигурно средство от съприкосновението с природата. Оставете учениците да вкусят от насладата, която може да се изпита край някоя река, езеро или море. Оставете ги да се катерят по хълмовете, да наблюдават великолепието на залеза, да изследват съкровищата, които се крият в гората и в полето; оставете ги да изпитат радостта, идваща от отглеждането на растения и цветя и тогава значението на една допълнителна панделка или на един волан ще пропаднат като маловажни.

По-високи цели

Добре е младите да видят, че както в храненето, така и в облеклото простият начин на живот е незаменим за по-възвишения полет на мисълта. Покажете им колко много има за учене и вършене и колко скъпоценни са дните на младостта, в които човек се подготвя за живота. Помогнете им да видят какви съкровища се намират в Божието слово, в книгата на природата, както и в докладите за живота на благородните хора.
Отправете мислите им към страдащите, които те биха могли да облекчат. Помогнете им да видят, че всеки изразходван долар за външен показ лишава човека, който ги е похарчил от средствата, с които би могъл да нахрани гладни, да облече голи и да утеши скърбящи души.
Не си заслужава заради изискванията на модата, които не се основават на здравия разум, нито допринасят за удобство, благоприличие и красота, да се пропуснат златните случаи на живота, да се попречи на развитието на ума, да се погуби здравето и да се разруши щастието.

Вкус и спретнатост в облеклото

В същото време младите трябва да научат да разбират урока, на който ги учи природата: “Той е направил всяко нещо хубаво на времето му” (Екл. 3:11). Наша привилегия е да прославяме Твореца както чрез всичко друго, така и чрез облеклото. Той желае облеклото ни да бъде не само спретнато и здравословно, но и прилично и красиво.
За характера на едно лице се съди от неговия стил на обличане. Добрият вкус и просветеният ум се проявяват в избора на скромно и прилично облекло. Когато благопристойната простота в облеклото е допълнена със скромно държание, младата жена бива обградена от атмосферата на свята сдържаност, която ще бъде неин щит срещу хиляди опасности.
Учете момичетата, че изкуството да се обличат добре включва и умението да си приготвят облекло. Всяко момиче трябва да се стреми към това. То ще му допринесе такава полза и независимост, от които не може да си позволи да се лиши.

Най-висшата красота

Право е да се обича и желае красотата, но Бог желае да обичаме и да се стремим първо към най-висшата красота – която е непреходна. Най-избраните изобретения на човешкото изкуство не могат да се сравнят по красота с красотата на характера, “много ценна” в Неговите очи.
Поощрявайте младежите и малките деца да си избират онова изтъкано в небето царско облекло – “светъл и чист висон” (Откр. 19:8), което ще носят всички земни светии. Тази дреха, Христовият непорочен характер, се дава безплатно на всяко човешко същество. Но всички, които я спечелят, ще я получат и носят още от тук.
Учете децата, че когато умът им се занимава с чисти мисли и вършат добри и полезни дела, те се обличат с красивата дреха на Исусовия характер. Тя ще ги направи красиви и обичани тук на земята, а в бъдеще ще е средството, което ще ги допусне в палата на Царя. Неговото обещание гласи:
“…ще ходят с Мене в бели дрехи…” (Откр. 3:4).