Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Влиянието на облеклото – 118 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Влиянието на облеклото – 118 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Не разубеждаваме някой да се откаже от изисканото облекло. Добрият вкус не трябва да бъде презиран или осъждан. Ако прилагаме вярата си, това ще ни доведе до такава простота в облеклото и желание за добри дела, че хората няма как да не ги забележат. Но когато изгубим вкуса към реда и спретнатостта в облеклото, ние буквално изоставяме истината; защото истината никога не унижава, но въздига. Когато вярващите са небрежни към облеклото си и грубовати и невъзпитани в поведението си, влиянието им вреди на истината. “Ние сме – казва боговдъхновеният апостол – зрелище за света и за ангели, и за човеци.” Цялото небе отбелязва ежедневното влияние, което изповядващите се за последователи на Христос упражняват над света…
Простотата в облеклото е най-голямото предимство за чувствителната жена. За характера на определена личност съдим по начина, по който се носи. Скромната благочестива жена ще се облича скромно. Финият вкус, образованият ум се откриват в избора на просто, прилично облекло. Младите жени, които строшават робството на модата, ще бъдат украшение за обществото. Скромната и естествена в облекло и маниери жена показва, че разбира моралната стойност на истинската жена. Колко очарователна, колко интересна е естествената простота в облеклото, която по миловидност и хубост може да се сравни с полските цветя (“Ривю енд Хералд”, 17 ноември 1904 г.).