Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Влиянието на общуването – 137 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Влиянието на общуването – 137 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Неизбежно е младежите да имат другари, с които да общуват и по необходимост ще изпитват тяхното влияние (и непременно ще изпитват тяхното влияние върху себе си). Съществуват тайнствени халки, които свързват душите заедно, така че (като) сърцето на един отговаря на сърцето на друг. Един улавя идеите, чувствата, духа на друг (на другия). Това общуване може да бъде благословение или проклятие. Младежите могат да си помагат и укрепват (подкрепят) един друг, като се развиват в по-добро държание, предразположение и познание; или ако си позволят да станат безгрижни (невнимателни) и неверни може да упражнят върху другите деморализиращо влияние.
Въпросът за избора на другари (хора, с които да общуват) е въпрос, който учащите трябва да се научат да разглеждат много сериозно. Всред младежите, посещаващи нашите училища, винаги ще могат да се намерят две категории (класи) – такива, които се стремят да угодят на Бога и да са послушни на своите учители и такива, които са изпълнени с дух на беззаконие. Ако младежите отиват с множеството (с тълпата) да правят (да вършат) зло, те ще упражняват влияние в полза на противника на душите. Ще подвеждат онези, които не са подхранвали принципи на непоклатима верност.
Много вярно е казано: “Покажи ми компанията си и аз ще ти покажа какъв е характера ти”. Младежите не съзнават колко чувствително се повлиява както характера, така и репутацията им от избора им на другари. Човек търси компанията на такива, чиито вкусове, навици и начин на действие са сходни с неговите. Който предпочита обществото на невежите и порочните пред това на мъдрите и добрите, показва, че собствения му характер е дефектен (че има дефекти в собствения си характер). Вкусовете и навиците му може отначало да са съвсем различни от вкусовете и навиците на онези, чиято компания търси; но когато общува с тази класа хора мислите му и чувствата му (постепенно) се променят; той жертва правите принципи и неусетно, но неизбежно потъва до равнището на своите другари. Както потокът винаги се прониква от свойствата и качествата на почвата, през която тече, така и принципите и навиците на младежите неизбежно придобиват характера на компанията, с която се смесват (общуват)…

Мярката на силата
Силата на характера се състои от две неща – сила на волята и сила на себеконтрола. Много младежи бъркат силната, неконтролирана страст като я вземат за сила на характера; но истината е, че този, когото страстите владеят, е слаб човек. Истинското величие и благородство на човека се измерва чрез силата му да подчинява (покорява) своите чувства, а не чрез силата, с която чувствата го подчиняват (покоряват). Най-силният човек е този, който, макар да е чувствителен към оскърбленията, все пак въздържа страстта си и прощава на своите неприятели (на враговете си).
Бог ни е дал интелектуална (умствена) и морална сила; но до голяма степен всеки е архитект на собствения си характер. Всеки ден зданието (постройката) все повече достига своя завършен вид. Божието Слово ни предупреждава да внимаваме как строим, да гледаме зданието ни да има за основа вечната Скала. Идва времето, когато ясно ще се разкрие естеството на нашата работа. Сега е времето всички да култивират (развиват) силите, които Бог им е дал, за да могат да оформят характери за служба (за полезност), тук и за живота след това.
Вярата в Христос като личен Спасител ще придаде сила и здравина на характера. Имащите истинска вяра в Христос, ще бъдат трезви по ум и ще помнят, че Божието око е над тях, че Съдията на всички хора претегля моралната стойност (моралната им цена), че небесни интелигентни (разумни) същества ги наблюдават, за да видят какъв характер се развива.
Причината за толкова многото скръбни грешки, извършени от младежите е, че не се учат от опита на тези, които са живели по-дълго от тях. Учениците не могат да си позволяват да отминават с шега и присмех предупрежденията и наставленията на родители и учители. Трябва да ценят всеки урок, като в същото време осъзнават нуждата си от по-дълбоко поучение, което никой човек не може да им даде. Когато Христос пребъдва в сърцето чрез вяра, Божият Дух става сила за очистване и съживяване на душата. Истината (намираща се) в сърцето не може да не окаже едно поправящо (коригиращо) влияние върху живота…
Нека учащите, които се намират далеч от домовете си и вече не са под прякото влияние на родителите си, помнят, че окото на техния небесен Баща е върху тях. Той обича младежите. Знае (Познава) нуждите им, разбира изкушенията им. Вижда в тях големи възможности и е готов да им помогне да достигнат най-висшия образец, ако съзнават нуждата си и Го търсят за помощ.
Ученици, ден и нощ се въздигат към Бога за (заради) вас молитвите на вашите родители; ден след ден ви следва нежната им грижа. Вслушайте се в техните умолявания и предупреждения и вземете решение, с всяко средство, което имате във ваша власт, да се издигнете над злото, което ви обкръжава. Не можете да схванете (различите, забележите) колко коварно работи неприятеля, за да покварява умовете и навиците ви и да развива във вас нездрави принципи.
Може би не виждате никаква реална опасност в предприемане на първата стъпка към лекомислие и търсене на удоволствия, и мислите, че когато желаете да промените поведението си, ще бъде в състояние да го направите (да направите това) също така лесно както преди, когато се отдадохте за вършене на злото. Но това е грешка. Чрез избирането на зли другари мнозина са се отдалечили стъпка по стъпка от пътя на добродетелта към дълбините на непослушанието и разпуснатостта, в които някога те са мислили, че е невъзможно да потънат.
Ученикът, който се отдава на изкушението отслабва влиянието си за добро, а който чрез погрешен начин на действие става агент на противника на душите, трябва да дава на Бога сметка задето е участвувал в поставянето на камъни за препъване по пътя на другите. Защо трябва учащите да се свързват с великият отстъпник? Защо трябва да стават негови агенти за изкушаване на други? Защо вместо това не се постараят да помагат и насърчават своите съученици и учители? Привилегия е за тях за помагат на учителите си да носят товарите и да се справят със смущенията, които Сатана поставя, за да ги обезсърчи и мъчи. Могат да създават полезна атмосфера, ободряваща. Всеки ученик може да се радва на съзнанието, че е застанал на Христовата страна, показвайки почитта си към реда, прилежността и послушанието, и отказвайки да отдаде и една йота от способността от влиянието си на големия неприятел на всичко (което е) добро и въздигащо (извисяващо, възвисяващо).
Ученикът, имащ съзнателно отношение към истината и правилно схващане за дълга, може да повлияе много на своите съученици за (определянето им към) Христос. Младежите, които са се свързали със Спасителя, няма да бъдат неверни; те не търсят своите собствени себелюбиви удоволствия (или задоволяване на себе си). Понеже са едно по дух с Христос, ще бъдат едно с Христос и в действията си (на дело). По-възрастните ученици в нашите училища трябва да помнят, че в тяхна власт е да оформят навиците и практиките (обичаите) на по-младите ученици; и трябва да се стремят да използват по най-добрия начин всяка възможност в това отношение. Нека тези ученици вземат решение да не предават чрез влиянието си своите другари в ръцете на неприятел.
Исус ще бъде помощникът на всички, които възложат доверието си на Него. Свързаните с Христос имат на разположение щастие. Те следват пътя, по който ги води техният Спасител, разпъвайки заради него плътта заедно с нейните страсти и похоти. Те градят надеждата си на Христос и земните бури са безсилни да ги пометат от сигурната основа.

Достойни за доверие и верни
Млади мъже и жени, от вас зависи да решите, дали да станете достойни за доверие и верни хора, готови да застанат решително на страната на правото при всякакви обстоятелства. Желаете ли да си създадете правилни навици? Тогава търсете компанията на тези, които имат здрав морал и чиято чел е да вършат онова, което е добро. Скъпоценните часове на благодатното време са подарени, за да можете да премахнете всеки дефект от вашия характер и трябва да се стремите да правите това не само, за да постигнете вечния живот, но да можете да бъдете полезни и в този живот. Добрият характер е капитал с по-голяма стойност от злато и сребро (златото и среброто). Той остава незасегнат от паника и неуспехи и в онзи ден, когато бъде пометено всяко притежание, той ще донесе богата отплата. Честността, твърдостта и постоянството са качества, които всички сериозно трябва да се стремят да развиват; защото тези качества обличат притежателя си със сила на която не може да се устои – мощ (сила), правеща го силен да върши добро, силен да се съпротивлява на злото, силен да понася бедствия (нещастия).
Любовта към истината и чувството за отговорност пред необходимостта да се прослави Бог, са най-важните от всички стимули (допринасящи) за усъвършенстването на интелекта (ума). Когато този подтик (стимул) действа учащият не може да бъде несериозен. Той винаги ще бъде сериозен. Ще учи като под Божие наблюдение, знаейки, че цялото небе участвува в работата по неговото възпитание (образование). Ще стане благороден по ум, великодушен, любезен, учтив, Христоподобен, експедитивен (работещ добре, изпълнителен, способен). Сърце и ум ще работят (действат) в хармония с Божията воля (“Съвети до учители, родители и учащи”, стр. 220-226).