Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Влиянието на приятелите – 110 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

В нашите институти, където много хора работят заедно, влиянието на тези, с които общуваме, е много голямо. Естествено е за човека да търси компанията на други хора. Всеки си намира или си създава приятели. И колкото по-силна е дружбата, толкова по-силно ще бъде взаимното влияние за добро или за зло. Всички желаят да имат приятели и всички ще влияят или ще бъдат повлияни.
Тайнствена е връзката между човешките сърца, така че чувствата, вкусовете и принципите на две личности да се слеят. Един улавя духа на другия и копира неговите пътища и дела. Както восъкът задържа образа на печата, така и умът задържа впечатленията от общуването с другия. Влиянието може да бъде несъзнателно, но това не означава, че е по-слабо.
Ако младите можеха да бъдат убедени да се свързват с чисти, разсъдливи и благи приятели, въздействието би било крайно полезно. Ако си изберат приятели, които се боят от Господа, влиянието им ще води към истина, към дълг и към святост. Истинският християнски живот е сила за добро. Но от друга страна, онези, които се свързват с мъже и жени със съмнителни морални качества, с лоши принципи и нечестно поведение, скоро ще тръгнат по същия път. Наклонностите на естественото сърце са насочени надолу. Всеки, който се свързва с някой скептик, много скоро и сам ще се настрои скептично. Всеки, който избира за приятел непочтен човек, е почти сигурно, че и самият той ще стане непочтен. Да се „ходи по съвета на нечестивите“ – това е първата стъпка в пътя на грешните и „в събранието на присмивателите“.
Нека всички, които се стремят към праведен характер, си изберат приятели, сериозни, разсъдливи, и с религиозни убеждения. Онези, които са пресметнали цената и искат да градят за вечността, да вложат добри материали в сградата си. Ако използват гнил дървен материал, т.е. ако се задоволяват с недостатъци в характера, зданието е обречено на гибел. Бурята на изкушението ще помете къщата и ако тя не е здраво и прецизно построена, няма да издържи изпита.
Доброто име е по-скъпо от злато. Младите са склонни да се свързват с приятели, които стоят по-ниско от тях по ум и морал. Какво истинско щастие може да очаква един млад човек от доброволната връзка с хора с нисък образец на мислене, чувства и поведение? Някои имат покварен вкус и извратени навици и всички, които си избират такива другари, ще последват техния пример. Живеем в опасни времена, които трябва да накарат сърцата на всички да потреперат. Виждаме умовете на мнозина да се лутат из лабиринтите на скептицизма. Причините за това са невежеството, гордостта и недооформеният характер. За падналия човек смирението е труден за усвояване урок. Има нещо в човешкото сърце, което се издига като опозиция срещу разкриването на истината по въпросите, свързани с Бога и с грешниците, с престъпването на Божествения закон и прощението чрез Христос.

Пази ума
Мои братя и сестри, стари и млади, когато имате свободно врем, отворете Библията и съхранете в ума си нейните скъпоценни истини. Когато сте ангажирани с работа, пазете ума си, насочвайте го към Бога, говорете малко, размишлявайте повече. Помнете Матей 12:36: „И казвам ви, че за всяка праз на дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.“ Подбирайте думите си. Това ще затвори една врата срещу противника на душите. Денят ви да започва с молитва. Работете като пред Божиите очи. Неговите ангели са винаги до вас, записвайки точно вашите думи, поведение и начина, по който е извършена работата ви. Ако отхвърлите добрия съвет и изберете да се свържете с хора, за които имате основание да подозирате, че не са разположени добре към религията въпреки християнската вяра, която може би изповядват, вие скоро ще станете като тях. Стъпвате в пътя на изкушението, на сатанинското бойно поле и ако не сте постоянно на стража, ще бъдете победени от примките му. Има хора, които известно време са изповядвали религия, но във всичките си намерения и цели са без Бога и без чувствителна съвест. Те са суетни и несериозни. Разговорите им се въртят около долнопробни неща. Ухажването и женитбата заемат ума и изключват по-висшите и благородни мисли.

Приятелите определят нашата съдба
Приятелите, избрани от работниците, определят тяхната съдба за този и за бъдещия свят. Някои са били съзнателни и верни, но е тъжно, че са се променили и Сатана ги е привлякъл на своя страна. Сега те са нерелигиозни, непочтителни и влияят на други, които лесно се поддават. Лошите приятели въздействат върху характера. Принципите биват подкопавани. „Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър. А другарят на безумните ще пострада зле“ (Пр. 13:20)
Младите са в опасност, но са слепи да различат тенденциите и резултата от поведението си. Мнозина от тях се интересуват от флиртове. Изглеждат като омагьосани. Няма нищо благородно, възвишено или свято в тази склонност. Тъй като са подбудени от Сатана, влиянието им го задоволява напълно. Предупрежденията към тях пропадат, без да бъдат взети под внимание. Те са твърдоглави, своеволни и презрителни. Смятат, че предупреждението, съветът или упрекът не се отнасят до тях. Поведението им не ги безпокои. Постоянно се отдалечават от светлината и от Божията любов. Губят усет за святите и вечните неща. Продължават да следват сухата форма на християнските задължения, но може би не ги влагат в сърцето си. Тези измамени души твърде късно ще научат, че „тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират“ (Матей 7:14).
Думите, постъпките и подбудите се записват, но тези леки, повърхностни глави и твърди сърца колко малко хора разбират, че един Божи ангел записва как биват използвани скъпоценните моменти. Бог ще извади на светлина всяка дума и всяко дело. Той е навсякъде. Неговите пратеници, макар и невидими, присъстват на работното място и в спалнята. Скритите дела на тъмнината ще бъдат извадени на светлина. Мислите, намеренията и целите на сърцето ще бъдат разкрити. Всички неща са голи и открити пред Онзи, пред Когото отговаряме.

Да направим работата си облагородяваща
Работниците трябва да въведат Исус във всеки отдел на своята работа. Каквото и да се прави, да бъде извършено с точност и взискателност, която да издържа критика. Сърцето да се вложи в работата. Верността е от изключителна важност както в обикновените длъжности на живота, така и при по-отговорните. Някои мислят, че работата им не е облагородяваща, но това се определя от начина, по който я извършват. Само от тях зависи дали ще обезличат или ще облагородят своята дейност. Бихме желали всеки мързеливец да бъде накаран да се труди за ежедневния си хляб, защото работата е благословение, а не проклятие. Прилежната работа ще ни запази от много сатанински примки, които намират незаетите ръце, за да правят нещо несвято.
Никой от нас не трябва да се срамува от работата, колкото и нищожна да изглежда тя. Работата облагородява. Умствената и духовната работа и на мъжете, и на жените е равностойна. Всички изпълняват своя дълг и почитат религията си, не само когато отиват на богослужение, но и когато са наведени над прането или над мивката. Докато ръцете са ангажирани с най-обикновената дейност, умът може да бъде възвишаван и облагородяван чрез чисти и святи мисли. Когато някой от тези работници прояви липса на уважение към религиозните неща, той трябва да бъде отстранен от делото. Никой да не мисли, че делото зависи от него.
Онези, които дълго време са били на работа в нашите институти, сега трябва да бъдат вече отговорни работници, на които да може да се разчита, ако бъдат поставени на какъвто и да е пост, верни на дълга, както и компасът е „верен“ на полюса. Ако използваха правилно възможностите си, сега биха могли да имат хармонично развити характери и дълбок и жив опит в религиозните неща. Някои от тези работници обаче са се отделили от Бога. Религията е изоставена. Те нямат нито един внимателно поддържан и изработен принцип, който да се окаже една котва за душата им където и да отидат, в каквото и общество да попаднат. Бих желала всички работници да оценят внимателно, че успехът в този живот и в спечелването на бъдещия зависи до голяма степен от верността в малките неща. Онези, които копнеят за по-високи отговорности, трябва да са верни в изпълнение на задълженията си там, където Бог ги е поставил.
Съвършенството на Божието дело може да се види така ясно както при най-малките насекоми, така и при царя на птиците. Душата на малкото дете, което вярва в Христос, е толкова скъпа за Него, както са скъпи ангелите около трона Му (Матей 5:48). Както Бог е съвършен в Своята обител, така и човекът може да бъде съвършен в своето поле на действие. Извършеното от ръката трябва да бъде съвършено и прецизно. Верността и посвещението в малките неща, изпълнението на малките задължения и малките дела на любезност ще ободряват и ще ощастливяват пътя на живота. Когато нашата работа на земята приключи, всяко едно от малките задължения, изпълнени с вярност, ще бъде съхранено в небесната съкровищница като най-скъп брилянт в Божиите очи.