Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Времето на звяра – откровение за днешния ден – 3 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

“Времето на звяра – откровение за днешния ден.”
Правителството на САЩ ни слушаше през последните десет години. Не искам да кажа, че телефонните ви линии се подслушват, но те прослушваха ефира. Слушаха сигналите идващи от космоса. С тези грамадни сателитни антени може да се изпращат и да се приемат съобщения. Тази, която е в Пуерто Рико е с диаметър по-голям от дължината на футболно игрище. Тази в пустинята Малави едновременно изпраща и приема съобщения. В този проект на стойност милиони долари правителството желае да получи от Космоса някакво съобщение от друга галактика. Слуша, за да чуе за разумен живот някъде там от далечните звезди. Може ли да има някоя чужда галактика, която да разреши проблемите на планетата Земя? Бог изпраща една последна вест от космоса – вестта на книгата „Откровение“. Наистина тези вести от Космоса, ясно разкриват, че макар правителството да е изразходвало много средства, всъщност не улавя много неща. Те очакват да се появи мигащо петънце на монитора. Запознати ли сте с това, че в Италия една такава сателитна антена изпраща съобщения в Космоса на 146 различни езици с надеждата, че ще улови някаква вест от небето. Друга пък излъчва музика, в случай, че някоя далечна разумна сила би желала да отговори. Това се прави повече от десет години. Чуйте какво казва списание „Newsweek“ от 31 Януари 1983 година: „Надеждата в действителност не е да бъде уловена някоя чужда прогноза за времето, но да се приеме съобщение, изпратено до Земята или до вселената като цяло.“ „US News and World Report“ от 2 Май 1983 година казва: „Ако някой се опитва да осъществи контакт с нас, ние сме готови да слушаме.“ Да, науката слуша за гласове от Космоса, без да осъзнава, че Бог вече е изпратил Своето съобщение в последната книга на Библията – „Откровение“. Би трябвало да очакваме това, нали? Вие си спомняте за пророчеството, което изучавахме миналата вечер, записано в Матей 24 глава, където Исус говореше за нашите дни и ни даде белезите, които ще предшестват края на времето. Исус каза за един от тези белези: „Но както бяха Ноевите дни, така ще бъде и Пришествието на Човешкия Син. Защото както в дните преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се развеждаха до деня, в който Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички, така също ще бъде и Пришествието на Човешкия Син“ (Матей 24:37-39). Докато светът слуша за съобщения от Космоса и интергалактически послания с надеждата, че някое напреднало в техническо отношение, далечно общество ще даде отговор на земните въпроси, че някоя напреднала цивилизация има разрешение на проблемите ни с войните, замърсяването, престъпността, спина и наркотиците, Божието послание, предадено чрез Исус Христос в Матей 24 глава казва, че както е било в дните на Ной, така ще бъде и точно преди идването на Човешкия Син. Не само социалните условия ще бъдат подобни, но точно както Бог изпрати послание чрез Ной, за да приготви света за унищожението с вода, така и преди Второто пришествие на Христос Бог ще има специална вест, една уникална и важна вест за нашето време. Една вест толкова важна за нашите дни, както вестта на Ной беше за неговите дни. И въпреки, че мнозина погрешно разбраха и нямаха понятие, че Бог има специално послание в Ноевите дни, въпреки че мнозинството бяха унищожени от потопа, Бог изпрати вест чрез Ной. За всяка голяма криза в историята на този свят, която драматично е засягала Божият народ в библейски времена, Бог го е подготвял като изпращал вести, предхождащи злополуката. Къде тогава очаквате да откриете последната вест на Бога за един свят, който няма да бъда разрушен от вода, а за свят, който ще бъде разрушен от огън? В коя книга на Библията очаквате да откриете тази вест? Кажете вие в тази зала – в коя книга? Книгата Откровение. Вие от север и юг, изток и запад, кажете къде бихме намерили това послание? В книгата „Откровение“. „Откровение“ е последната книга на Библията, написана за последното поколение хора, които ще живеят на планетата наречена „Земя“. Но вие знаете, че много светски хора; нехристияни, които не са изучавали Библията, мислят за „Откровение“ така: „Откровение ли? Това са някакви мистични символи, загадъчни зверове… Толкова е объркващо, че никой не може да го разбере.“ Знаете ли, че има много християни със същите убеждения? Дори някои пастори казват: „Не изучавайте Откровението, защото ако правите това, вие ще се объркате.“ Откровение 1:1 казва така: „Откровение на Исус Христос, което Бог Му даде, за да покаже на слугите Си…“ То беше дадено чрез ангели. В действителност Откровение 1:1 казва, че Бог е дал откровението на Исус, Исус Го е дал на ангела, ангелът го е дал на Йоан, а Йоан го е написал на книга за теб и за мен. И така – чие откровение е това? От къде води началото си „Откровение“? От Бог. На Кого Го даде Бог? На Исус. А на кого го даде Исус? На ангела. Какво направи ангелът, на кого го даде? На Йоан. А какво направи Йоан с него? Написа го за нас. И така, ако вестта води началото си от Бога, ако тя е толкова важна, че да я даде на Своя Син Исус и ако Исус я е дал на ангела, и ако ангелът я е дал на Йоан, за да я напише, аз вярвам, че Бог е направил ясно Своето последно послание. Бог не го е направил да изглежда объркано. Ако ние не го разбираме, проблемът е в нашия ум, а не в Бога. Тази вечер ще отправим погледа си към централните теми на книгата „Откровение“. И от тук нататък в тази поредица от срещи ще разкрием логично и внимателно тези значими теми от „Откровение“. Ако книгата „Откровение“ трябва да приготви хората за последните дни на земната история, ако тя е написана за нашето време, Бог я е направил ясна за разбиране. Нека да предположим, че съм с мои приятели в Хаваите и пътувам по магистралата от единия край на острова към другия. И там има един тунел, през който трябва да премина. Но в този тунел има срутване. И ако аз карам с 80 км/ч и се блъсна, ще се убия. Но аз имам добър приятел, който ми казва: „Искам да те предупредя. Не минавай от тук! Заобиколи и карай по другата магистрала.“ Ще кажа ли на своя приятел: „Не ми разваляй удоволствието, аз искам да мина от тук! Остави ме на мира!“ Ако моят приятел ме е спасил от смърт, заблуда и катастрофа, аз би трябвало да съм му благодарен. И така книгата „Откровение“ разкрива Исус Христос и Неговият план за бъдещето.
Коя е централната тема на книгата „Откровение“. Тя е тук. Навсякъде в „Откровение“ има централна тема. Откровение 1:7: „Ето, иде с облаците и ще Го види всяко око.“ Темата на книгата „Откровение“ е Второто пришествие на Исус Христос. Темата на „Откровение“ е завръщането на Христос в този свят. „Откровение“ има велика тема. „Откровение“ има грандиозен план. То представя разрешението на проблемите на човечеството, отговорът на човешките трудности. Сърцевината на „Откровение“ е Второто пришествие на Христос в нашия свят. Нека да направим едно пътуване из книгата „Откровение“. Откровение 16:17: „Седмият ангел изля чашата си във въздуха и от небесния храм дойде силен глас от престола и каза: „Сбъдна се.“ Този израз е използван четири пъти в Библията. Бог създава съвършен свят за шест дни. И когато този свят излиза нов от ръцете на Създателя, Бог казва: „Сбъдна се. Свърши се.“ Чист въздух, бълбукащи поточета, земя постлана с жива зеленина, пеещи птички, очарователни плодове, ядки, житни растения – всичко, което радва очите и възбужда апетита. И във Вселената отекват тези думи на удовлетворение, щастие и радост, когато Бог завършва сътворението. И Той казва: „Сбъдна се.“ Но след това грехът навлиза в този свят и земята става планета в бунт. Появяват се болести, трудности и смърт. Но Исус идва и увисва на кръст със забити в ръцете Си гвоздеи и течаща по лицето Му кръв. Исус умира. Той купува обратно Едем със Своята кръв. Той казва на кръста: „Сбъдна се. Свърши се.“ И след това в книгата „Откровение“: „Седмият ангел изля чашата ‘Свърши се.’“ Глад – свърши се. Земетресения – свърши се. Разводи – свърши се. Смърт – свърши се. Рак – свърши се. Наркотици, алкохол – свърши се. Няма да има повече страдания и скръб. Няма да има повече тъга. Няма да има повече измършавели деца. Няма да има повече деца, които да играят на красивия Кувейтски бряг и които да бъдат взривявани от мини. Няма да има повече ракови отделения. Няма да има повече деца, които да инжектират наркотици във вените си. Няма да има повече жени, които да заспиват с плач в два сутринта, защото съпругът е отишъл с някоя друга. Няма да има повече деца родени с увредено сърце и изкривени ръце. Няма да има повече парализа. Сбъдна се. Свърши се. Нов свят. Това е темата на книгата „Откровение“. Не е ли това нещо, което може да те развълнува? Не е ли това нещо, за което можеш да славиш Бога. Това е темата на книгата „Откровение“.
„Откровение“ не е някаква заплетена книга за загадъчни зверове и символи. Темата на книгата „Откровение“ е Исус Христос и Неговата окончателна победа над злото. Темата на книгата „Откровение“ е Исус Христос и Неговата окончателна победа над нечестието. Библията започва със съвършен свят – Битие 1 и 2 и след това от Битие 3 глава до Откровение 20 глава е описан несъвършеният свят, греха и изкупителния план. Откровение 21 и 22 – последните две глави отново ни представят съвършения свят. И тук в Откровение 19 Библията казва: „И след това видях небето отворено и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него се наричаше Верен и Истинен…“ Забележете какво казва Библията: „Видях небето отворено… и бял кон“. Защо Библията използва този бял кон като символ в „Откровение“? Това означава ли, че Исус буквално ще язди през небето на бял кон. Всеки път, когато римската армия побеждавала своите врагове, генералът се завръщал у дома, яздещ на бял кон, а пленените противникови войници вървели след него и всичко, което е заграбил от завладяната земя. И така Йоан в дните на Рим пише за Исус и Неговата окончателна победа и славата, която ще бъде изявена, когато дойде Исус. И той казва, че това е като че Христос идва на бял кон. Белият кон е символ на побеждаващия генерал. Коя е темата на книгата „Откровение“? Това е идването на Исус Христос в нашия свят. Тази тема е последната жетва. „Откровение“ кани мъже и жени да направят окончателно и неотменимо решение – да бъдат с Христос или против Него. Има сърдечен пулс в „Откровение“. Има настойчивост в „Откровение“. Има нещо застрашително в „Откровение“. В действителност в книгата „Откровение“ Бог разкрива една специална вест. Това е една вест за теб и за мен. Вест за мъжете и жените, които живеят точно преди края на времето. Това е едно ясно послание. Това е спешно послание. За нас е толкова важно да разберем това послание, колкото беше посланието на Ной в неговите дни. Това послание ни се представя като носено от ангели посред небето. Забелязали ли сте, че голяма част от филмовите теми днес са свързани с ангели. „Ангели в полето“ – неотдавнашна продукция на Холивуд. Обърнали ли сте внимание на филма „Стой спокойно“. Надявам се, че не сте, но ако все пак сте го видели, забележете темите, свързани с ангели. Има печалба от ангелите днес. Има цветни книги, които се наричат „ангелски“. Има дори парфюм с такова име, който стана известен и се продава. Хората са се влюбили в ангелите. Има разкази за това, как ангели пазят хората. Но има едно послание в книгата „Откровение“, което ни говори, за това, че ангели донасят вести до земята. Това не означава, че те го правят буквално и явно. Нека да прочетем това послание. Погледнете към Божиите думи, а не към моите – те са на екрана. Слушайте, когато чета: „И видях друг ангел, че летеше посред небето…“ Забележете, че ангелът не се носи, а лети бързо и „носи вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по Земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: ‘Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, Който е направил небето, земята, морето и водните извори’“ (Откровение 14:6,7). Бог казва: „Видях ангел, който лети посред небето“. Друга дума, която може да се употреби вместо „ангел“ е „вест“ или „вестител“. И така в последните дни на земната история, небето щеше да изпрати до нас своята вест като носена от ангели. И вместо да гледаме към Холивуд и към сцените от филма „Стой спокойно“, и да бъдем очаровани от ангелите там, тук в книгата „Откровение“ има една ангелска вест. От къде я е взел ангелът? От Исус. От къде я е взел Исус? От Бога. Така, че Самият Бог от Своя престол даде послание на Исус. След това Исус я даде на ангела. Ангелът я даде на Йоан. Йоан я написа. Така, че тази вест идва направо от Божия трон. Тя е за мъжете и жените, които живеят в последните дни на земната история. Нека да проучим това послание. То продължава. В него се говори за един, първи ангел, който е следван от втори. Вторият казва: „Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване!“ После вестта продължава. Има трети ангел, който следва първите два и казва със силен глас: „Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си…“ Какво да кажем за това послание? Първият ангел казва: „Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди“. Вторият ангел казва: „Падна Вавилон“. Третият ангел казва: „Не приемай белега на звяра!“ Някои казват, че е объркващо. Нека да го разгадаем. Нека да погледнем просто към тези изрази. Ако това е небесно послание, ако то е от съществено значение, би трябвало да не е трудно за разбиране. Ако това е Божие послание към един свят, който е в сериозно затруднение точно преди Неговото завръщане, то Бог трябва да го обясни по прост начин. Ако това е вест, която трябва да ни приготви за скорошното завръщане на Господа, същият Бог, Който я е изпратил, трябва да я направи лесна за разбиране. Нека да погледнем просто към нея. В Откровение 14:6 е направено следното предсказание – Йоан казва: „Видях ангел, че летеше посред небето…“ Какво загатва думата „летеше“? Загатва ли за нещо бавно, подобно на движението на облак? Какво загатва думата „летеше“? Бързо. „И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде.“ Така, че тук има нещо, което се отнася за всеки народ, всяко племе, всеки език… Това не е нещо, което се прави скришно. Тук е Божието окончателно оповестяване на евангелието на всяка езикова група, на всяка етническа група. Това не е вест просто за една етническа група. Не за африканците, не за американците, не за черните, не за азиатците, не за испанците. Тук има една вест, която се отнася за цялото човечество. Вест за целия свят. Това не е една културна вест само за Съединените Щати, само за Канада. Това е вест която прескача всички географски граници. Това е вест, която достига до всяка страна. Тя достига до Африка. Достига до Южна Америка, достига до Азия, достига до Европа. Тя достига до Северна Америка, до Щатите и Канада. И така, Библията казва: „И видях друг ангел, че летеше…“ Той бързо разнася вестта до краищата на Земята и я прогласява на целия свят. Бог наистина прави тези чудеса днес. Спомням си първият път, когато проповядвах в Полша. Тогава тя беше все още комунистическа страна. Там през онази вечер ми превеждаше Роман Халупка в залата „Ленин“ в Полския град Гданск. Комунистическото правителство имаше големи затруднения по това време. Те съвсем леко открехнаха вратата на свободата. И там в тази зала „Ленин“ хиляди дойдоха от цяла Полша. Бяхме в Унгария, когато сто хиляди души вървяха по улиците на Будапеща и видяха, как Бог отваря врата за евангелието там. Това пророчество наистина се изпълняваше. На Островите виждат – във Фиджи, Тонга хиляди приемат Христос и евангелието се разпространява. Днес има голямо духовно пробуждане в континента Африка. Хиляди приемат Христос – вие знаете това. В Южна Америка десетки хиляди приемат Христос. Има пробуждане по целия свят. Тук, в Олимпийският басейн „Динамо“, който се използваше по време на олимпийските игри в Москва, 50 руски пастори кръщават в името на Отца, Сина и Светия Дух. Бог предизвиква съживление. Нещо необикновено се случва по света. Хората започват да чувстват, че този свят не е техния дом. Започват да чувстват, че има нещо повече от колите и апартаментите. Светски хора, които никога не са се замисляли сериозно преди върху думите на Христос, приемат Исус, както предсказва книгата „Откровение“. Вече споделих с вас, че бях поканен да отида в Кремъл. Думата „Кремъл“ означава „дворец“. Това е бил домът на руските царе от 15 век. Кремъл, намиращ се на Червения площад в Москва, бе станал център на комунизма. Там, в Кремъл, комунистическите лидери се срещаха, обгърнати от мрак, за да изработват планове за доминиране и влияние в света. Точно там, в Кремъл, зад катедралата. Виждате ли тази огромна постройка? Това е дворецът Кремъл. Това беше кабинетът на Горбачов във Кремъл. Ние имахме покана да отидем на мястото в двореца, точно зад кабинета на Горбачов. Комунистическото правителство продаваше билети за местата на хората, които идваха. А тези руснаци бяха толкова нетърпеливи да чуят Божието слово, че се тълпяха на Червения площад и плащаха сума равняваща се на заплатата за три дни, за да влязат и да слушат проповедта. Толкова много хора дойдоха – големи тълпи се събираха по улиците. А спекуланти купуваха билетите. Те купуваха билети за сто или двеста места наведнъж и ги продаваха на улицата на стойност двуседмична заплата, а това е приблизително равно на 1000 долара. Колко души ще платят 1000 долара, за да слушат моята проповед тази вечер? Такава сума плащаха стъпилите на науката, атеистични руснаци. Защо? Защото Божият Дух се излива в света, точно така, както предсказа Откровение 14:6: „И видях друг ангел, че летеше посред небето…“, с голяма бързина. Щеше да има събирания. „Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие…“ Ние живеем в дните на изпълнението на тези пророчества. Вечното благовестие или евангелие. Какво е евангелието? Думата „евангелие“ означава „блага вест“. Това е добрата вест, че твоите грехове могат да бъдат простени. Това е добрата вест, че можеш да имаш мир за ума си. Това е добрата вест, че можеш да бъдеш освободен от вината. Това е добрата вест, че ти можеш да бъдеш нов мъж или нова жена – това е вестта на Откровение. Преди Христос да дойде втори път, Той ни кани да Го приемем най-напред в своето сърце. Веднъж, когато седях в своя малък кабинет след една от срещите в Кремъл вътре влезе Иван. Той беше много едър и як руснак. Той едва не събори вратата. Направо влезе. Помислих си, че ще се нахвърли върху мен. Мислих, че с проповедта си съм го засегнал по някакъв начин. Вените по врата му бяха изпъкнали, лицето му беше червено, ръцете му трепереха. Имаше белег на лицето си. Той извика на руски: „Марк Финли, Марк Финли!“ Преводачът ми скочи и застана между нас. И той продължи: „Марк Финли, трябва да говоря с вас.“ „Добре“, отговорих му, „но успокой се малко. Радвам се, че ще разговаряме.“ Той каза: „Аз съм алкохолик. Пиех в продължение на много време. И не само, че съм алкохолик, но съм извършил всички престъпления записани в книгата. Често нападах хора. Често се опитвах да им прережа гърлото. 27 пъти съм викан в съда в Москва. Извършил съм убийство, извършил съм кражба. Извършил съм всичко, което може да се направи. Но тази вечер ти говори за Исус и за това, че мога да бъда освободен от вината. Искам веригите на вината да се счупят. Искам робството на греха да свърши. Можеш ли да ми кажеш тук, в този кабинет, тази вечер, как да намеря Исус.“ Той каза: „Аз не харесвам живота, който съм живял до сега – живот на влизане и излизане от затвора. Можеш ли да ми кажеш, как да намеря Исус?“ И аз отворих своята Библия и му прочетох обещание като това: „Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ“ (Римляни 6:23). Той каза: „Марк, аз зная, че заплатата на греха е смърт. Аз чувствам, че моят неморален, покварен начин на живот и моите престъпления ме осъждат. Чувствам, че съм грешник пред Бога и че съм осъден. Но как да намеря вечен живот?“ Казах му: „Приятелю, причината, поради която ти не трябва да умираш, е че Исус вече го е направил. Тръненият венец беше сложен на Неговата глава. Кръвта течеше по Неговото лице. Гвоздеите бяха забити в Неговите ръце. Приятелю, ти можеш да намериш вечен живот в Исус. Твоето осъждане може да се премахне. Ти можеш да имаш мир в ума си. Можеш да бъдеш освободен от вината. Аз му прочетох текста записан в Деяния на апостолите 16:31: “ Повярвайте в Господа Исус Христос и ще бъдете спасени.“ Той каза: „Пасторе, аз вярвам.“ Казах му: „Би ли желал да коленичим сега?“ И ние коленичихме с този грамаден, як руснак с белег на лицето си. Аз му казах: „Искаш ли да се помолиш първи?“ Той каза: „Не зная как. Никога не съм се молил в живота си.“ Казах му: „Повтаряй след мен, Иване. Скъпи Исусе…“ И той повтори: „Скъпи Исусе… Идвам при Теб тази вечер…“ И той повтори. „Татко, прости ми… Прости ми…“ И когато приключихме молитвата, той заплака и се хвърли на раменете ми. Е, аз не съм 100 килограма, не е трудно да се разбере. А той ме прегърна с тези силни руски ръце и костите ми започнаха да пукат. И аз му казах: „По-внимателно, ако обичаш, предстоят ми и други срещи.“ Получих от него една такава мечешка прегръдка и той ми каза: „Марк, за първи път чувствам, че имам мир. Вината ми е отнета.”