Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Всеки дом-църква – 74 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ БОЖИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Всяко семейство в домашния си живот трябва да бъде църква, красив
символ на църквата Божия в небето. Ако родителите осъзнават своите от-
отговорности към децата си, те никога не биха им се карали и не биха ги
заплашвали.Това не е възпитанието, което трябва да получи едно дете.
Много, много деца са научени да бъдат капризни, раздразнителни, кавгаджии,
гневни, защото са допуснати да бъдат гневни у дома. Родителите трябва да
имат в предвид, че са на Божието място за децата си, за да насърчават всеки
правилен принцип и да подтискат всяка зла мисъл. (480.1)
Ако моралните качества на децата бъдат пренебрегвани от родителите
и от учителите, те със сигурност ще бъдат изкривени. (480.2)
БИБЛЕЙСКАТА РЕЛИГИЯ Е ЕДИНСТВЕНО БЕЗОПАСНАТА.
Общо взето юношите имат малка морална сила. Това е резултат от
пренебрегване на възпитанието им в детството. Знанието за Божия характер
и за нашите задължени към Него не трябва да се смята за неважно. Религията
на Библията е единствената защита на младите. Щастливи са родителите,
чийто живот е истинско отражение на божественото, така че обещанията
и заповедите на Бога събуждат у детето благодарност и почитание;
родителите, чиято доброта, справедливост и дълготърпение представят на
детето добротата, справедливостта и дълготърпението на Бога. Като поуча-
ват детето си на любов, доверие и послушание към тях, родителите го учат
и на любов, доверие и послушание към Бога. Родителите, които дават на
детето си такъв дар, му подаряват съкровище, по-скъпоценно от богатствата
на всички векове – съкровище, траещо за вечността. (480.4)
ИЗПОВЯДВАНЕТО НЯМА СТОЙНОСТ БЕЗ ДОМАШНА РЕЛИГИЯ.
Всекидневните дела на живота разкриват мярката и оформят нашия
нрав и характер. Където липсва домашна религия, изповядването на вяра
няма никаква стойност. Затова нека никакви нелюбезни думи да не излизат
от устата на ония, които образуват семейния кръг. Направете атмосферата
благоуханна с нежна загриженост за другите. Само тези ще бъдат в небето,
които в пробното време са оформили характер, излъчващ небесно влияние.
Светията в небето трябва най-напред да бъде светия на земята. (481.1)
ТОВА, КОЕТО ЩЕ НАПРАВИ ХАРАКТЕРА ЛЮБЕЗЕН У ДОМА,ЩЕ ГО НАПРАВИ ТАКЪВ И В НЕБЕСНИТЕ ЖИЛИЩА.
Мярката на вашето християнство се измерва с характера, разкрит във
вашия домашен живот. Христовата благодат прави способни нейните
притежатели да направят дома си щастливо място, пълно с мир и покой. Ако
нямате духа на Христос, вие не сте Негови и няма да видите изкупените
светии в Неговото царство, които трябва да бъдат едно с Него в блаженото
небе. Бог желае да Му се посветите напълно и да представите Неговия
характер у дома си. (481.2)
РАБОТАТА ЗА ОСВЕЩЕНИЕТО ЗАПОЧВА УДОМА.
Ония, които са християни у дома си, ще бъдат християни и в църквата,
и в света. Мнозина не растат в благодат, защото пропускат да развият
домашна религия. (481.3)
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЪЗПИТАТЕЛИ В ДОМАШНАТА ЦЪРКВА.
Говоря на бащи и майки: Вие можете да бъдете възпитатели в домашната
си църква. Вие можете да бъдете духовни мисионери. Нека бащите
и майките почувстват нуждата да бъдат домашни мисионери. Нужно е да
пазят домашната атмосфера от влиянието на нелюбезно и прибързано
говорене, за да може домашното училище да бъде място, където ангели
Божии могат да влизат, да благославят и да дават успех на положените
усилия. (481.4)
СМЯТАЙТЕ СЕМЕЙСТВОТО ЗА ПОДГОТВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Вашите деца трябва да изпълняват роля в църквата и всяка сила на ума,
всяка физическа способност трябва да бъде опазена здрава и активна за
служба на Христос. Те трябва да бъдат научени да обичат истината, за-
щото е истина. Трябва да бъдат осветени чрез истината, за да устоят в
големия изпит, който ще се проведе да определи годността на всеки за
влизане в по-висшето училище, за да стане член на царското семейство,
дете на небесния Цар. (482.1)
ТЕ ТРЯБВА ДА ЖИВЕЯТ ВЕРНИ НА ПРИНЦИПИТЕ СИ.
Всичко се отпечатва в ума на юношата. Той забелязва израза на лицето,
тона на гласа, държанието и имитира всичко това. Раздразнителни и угаждащи
бащи и майки дават на децата си уроци, които в един период на
живота им ще бъдат дадени на целия свят, макар че те биха дали всичко
да ги забравят. Децата трябва да видят в живота на своите родители тази
принципност, която е в съгласие с тяхната вяра. Водейки последователен
и верен живот и упражнявайки самообладание, родителите могат да оформят
характерите на децата си. (482.2)
ПОДГОТВЕТЕ ДЕЦАТА СИ ЗА РАБОТНИЦИ НА ХРИСТОС.
Обединените с естествени връзки имат най-силно влияние един върху
друг. Членовете на семейството трябва да изразяват доброта и най-нежна
любов помежду си. Думите, които изговарят и делата, които извършват,
трябва да бъдат в съгласие с християнските принципи. Така домът може да
стане училище, където може да се подготвят работници за Христос. (482.3)
Домът трябва да се смята за свято място. Всеки ден в живота си ние
трябва да предаваме себе си на Бога. Така можем да спечелим особена
помощ и всекидневни победи. Кръстът трябва да бъде носен всеки ден.
Всяка дума трябва да бъде внимателно обмислена, защото ние сме отговорни
пред Бога да представим в нашия живот, доколкото е възможно,
Христовия характер. (483.1)
ФАТАЛНА ГРЕШКА НА МНОЗИНА.
Можем ли да научим синовете и дъщерите си на покорно съобразяване
с Бога, ако на нас като на изповядващи се за християни, ни липсва
саможертвеност? Ако за нашия живот може да се даде присъдата от Този,
Който е истината: „Не те познавам“? Хиляди правят това.Те се надяват
да придобият за децата си благословенията на евангелието, като отхвърлят
духа на евангелието. Това е грешка. Които отхвърлят привилегията да
бъдат Христови последователи в служенето, отхвърлят единствената
подготовка, която дава годност за участие заедно с Него в Неговата слава.
Те отхвърлят подготовката, която в този живот дава сила и благородство
на характера. Много бащи и майки не довеждат децата си при Христовия
кръст и научават твърде късно, че по този начин са ги предали на врага
на Бога и на човека. Те запечатват тяхното унищожение не само за настоящия,
но и за бъдещия живот. Изкушението ги побеждава. Те израстват като
проклятие за света, скръб и срам за ония, които са ги родили. (483.2)
Ние не знаем къде ще бъдат призовани да служат нашите деца. Може
да прекарат живота си в домашния кръг, може да се заемат с обикновени
професии или да отидат като учители на евангелието в езически земи. Но
всички са еднакво призовани да бъдат Божии мисионери, служители на
милост към света. Те трябва да получат образование, което ще им помогне
да застанат на страната на Христос в несебелюбиво служене. (483.3)
НАУЧЕТЕ ГИ ДА РАЗЧИТАТ НА БОЖЕСТВЕНА ПОМОЩ.
Ако вие искате децата ви да притежават по-големи способности за
вършене на добро, научете ги да се хванат здраво за бъдещия свят. Ако
бъдат научени да разчитат на божествена помощ в своите трудности и
опасности, няма да им липсва сила да озаптяват страстта и да възпират
вътрешните изкушения за вършене на зло. Връзката с Източника на мъдростта
ще даде светлина и сила на разума да избира между доброто и
злото. Ония, които са така научени, ще станат морално и интелектуално
силни и ще имат по-ясна преценка и за временните неща. (484.1)
СПАСЕНИЕТО ОСИГУРЕНО ЧРЕЗ ВЯРА И ДОВЕРИЕ.
Ние можем да имаме Божието спасение в нашите домове, но трябва
да вярваме това, да го живеем и да имаме постоянна жива вяра и доверие
в Бога …. Ограничението, което Божието Слово ни налага, е в полза на
нашите собствени интереси. То увеличава щастието на нашите семейства
и на всички около нас. Очиства нашия вкус, освещава нашето разсъждение
и донася спокойствие на ума и накрая вечен живот … Служещите ангели
ще присъстват в нашите жилища и с радост ще отнасят на небето вестите
за нашия напредък в божествения живот и записващият ангел ще направи
радостен доклад. (484.2)
ХРИСТОВИЯТ ДУХ ЩЕ ИМА ПРЕБЪДВАЩО ВЛИЯНИЕ В НАШИЯ ЖИВОТ.
Ако мъжете и жените отворят сърцата си за небесното влияние на
истината и любовта, тези принципи ще бъдат като потоци в пустиня,
освежавайки всички и носещи свежест там, където е било само пустота
и смърт. (484.3)
Вашите деца ще изнесат от дома си скъпоценното влияние на домашното
си възпитание. Затова работете в семейството си в първите години
от живота на децата. Те ще разпространят вашето влияние, като го занесат
и в училището и то ще се почувства и от много други. Така Господ ще
бъде прославен. (484.4)