Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Всички са поставени на изпитание – 5 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Всички са поставени на изпитание – 5 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

38. От голямо значение е всеки от нас да изпълнява добре своето задължение и да има разумно разбиране за това, какво да яде и пие и как да живее, за да запази здравето си. Всички са поставени на изпит, за да се види дали ще приемат принципите на здравната реформа, или ще следват пътя на себеугаждането.
Нека никой не мисли, че може да прави каквото си иска по въпросите на храненето. Но за да се изяви Божията слава, нека всички, с които се храните, видят, че сте принципни в храненето и в останалите неща. Не можете да си позволите да действате по друг начин, защото формирате характер за бъдещия безсмъртен живот. Отговорностите на всяка душа са големи. Нека ги проумеем и изпълняваме в Божието име.
На всеки, изкушаван от апетита, искам да кажа: “Не се поддавай на изкушение, а се ограничавай, като употребяваш здравословни храни. Можеш да се научиш да се наслаждаваш на здравословна диета. Господ помага на хората, които се опитват сами да си помогнат, но когато човек не полага никакви усилия да следва Божията воля, може ли Бог да работи с него? Нека изпълняваме нашата част, като изработваме спасението си със страх и трепет – със страх и трепет да не би да грешим в отношението с телата си, които сме длъжни да пазим във възможно най-добро здравословно състояние.
РХ, 10 февруари, 1910г.

Истинската реформа е реформа на сърцето

39. Онези, които работят за Бога, не трябва да търсят светско удовлетворение. Лекарите в нашите здравни институции трябва да бъдат пропити с живите принципи на здравната реформа. Човек никога не може да бъде истински въздържан, ако Христовата благодат не е основен принцип на сърцето. Никакви заричания не могат да направят теб или съпругата ти здравни реформатори. Не ограничението в храненето ще излекува болнавия ви апетит. Брат и сестра… не ще могат да практикуват въздържание във всичко, докато сърцата им не се преобразят от Божията благодат.
Обстоятелствата не могат да вършат реформи. Християнството предлага реформация на сърцето. Извършеното от Христос отвътре ще бъде извършено и отвън под ръководството на преобразения ум. Опитът да се започне отвън и да се продължи отвътре се е провалял винаги и винаги ще се проваля. Божият план за вас е да започнете от източника на всички трудности – сърцето, и после от него да произлязат принципи на праведност. Реформацията трябва да е външна и вътрешна.
СС, серия А, N 9, с. 54, 1896 г.

40. Хората, които издигат стандарта възможно най-високо според Божия ред и според дадената им от Бога светлина чрез Неговото слово и чрез свидетелствата на Неговия Дух, няма да променят начина си на действие, за да задоволят желанията на своите приятели, независимо дали са един, двама или цяло множество, защото те живеят в противоречие с мъдрите Божии наредби. Ако сме принципни по тези въпроси, ако спазваме стриктни правила на хранене, ако като християни възпитаваме вкусовете си според Божия план, ще оказваме влияние, угодно на Бога. Въпросът е: “Желаем ли да бъдем истински здравни реформатори?” [За контекста виж т. 720.]
Писмо 3, 1884 г.

Въпрос от най-голямо значение

41. Поръчано ми е да занеса вест до всички наши хора по въпроса за здравната реформа, защото мнозина са се отклонили от предишната си вярност към принципите й.
Божието намерение за Неговите чада е да израснат до пълния ръст на мъже и жени в Христос. За да стане това, те трябва да използват правилно всички възможности на ума, душата и тялото, Не могат да си позволят да пилеят каквато и да е умствена или физическа сила.
Въпросът за запазване на здравето е от първостепенно значение. Когато го изучаваме със страх от Бога, ще научим, че както за физическия, така и за духовния напредък е най-добре да се придържаме към простота в храненето. Нека търпеливо изучаваме проблема. Необходими са ни познания и здрав разум, за да бъдем мъдри по този въпрос. На природните закони не трябва да се противопоставяме, а да се подчиняваме.
Получилите наставления за вредата от употребата на месни храни, чай*, кафе и нездравословно приготвена храна и решени да сключат завет с Бога чрез жертва няма да продължават да угаждат на апетита с храна, за която знаят, че е такава. Бог изисква пречистване на желанията и практикуване на себеотричане от недобрите неща. Това е делът, който трябва да извърши народът Му, преди да застане пред Него като свят.
Божият народ на “остатъка” трябва да е стигнал до пълно обръщане към Бога. Представянето на тази вест трябва да води до поврат и освещаване на душата. Необходимо е да чувстваме силата на Божия Дух в това движение (адвентното – бел. ред.). Притежаваме чудна и ясна вест. Тя има толкова голямо значение за човека, който я приема. Затова трябва да бъде разнесена с “висок вик”. Трябва да имаме истинска, пребъдваща вяра, че значението й ще нараства, колкото повече наближава краят на вековете.
Има някои така наречени вярващи, които приемат като Божии вести само части от Свидетелствата, а отхвърлят други, изобличаващи любимите им прищевки. Такива хора застават против своето благополучие и против благополучието на църквата. Важно е да живеем съобразно светлината, докато я имаме. Онези, които твърдят, че вярват в здравната реформа, а в ежедневието действат срещу нейните принципи, нараняват душите си и оставят погрешни впечатления у вярващи и невярващи.
Велика е отговорността на хората, знаещи истината, че всичките им действия трябва да съответстват на вярата, че животът им трябва да бъде пречистен и осветен и те – да се подготвят за делото, предстоящо да се извърши бързо в тези последни дни на вестта. Нямат време и сили, които да пилеят за насищане на апетита. Още по-ясно трябва да разберем думите: “Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа” (Деян. 3:19). У мнозина от нас липсва духовност и ако не се променят изцяло, ще бъдат погубени. Можете ли да си позволите да поемете такъв риск?…
Само силата на Христос може да извърши промяната в сърцето и ума. Тя трябва да бъде преживяна от всички желаещи да участват с Него в новия живот в небесното царство. “… ако се не роди някой отгоре – каза Исус, – не може да види Божието царство” (Йоан 3:3). Религията, идваща от Бога, е единствената, която може да ни заведе при Него. За да Му служим правилно, трябва да бъдем родени от Божия Дух. Това ще ни помогне да бъдем бдителни, ще очисти сърцата, ще обнови ума и ще ни даде нова способност за опознаване и обикване на Бога. Ще ни даде желание да бъдем послушни във всичките Му изисквания. Ето истинското поклонение.
9 С, с. 153-156, 1909г.

Обединени усилия

42. Възложено ни е да разгласим здравната реформа. Господ изисква хората от Неговия народ да имат хармонични отношения помежду си. Трябва да знаете, че няма да изоставим позицията, която от 35 години Господ ни е наредил да поддържаме. Внимавайте да не се противопоставите на делото на здравната реформа. То ще напредва, защото е Божие средство за намаляване на страданията в нашия свят и за пречистване на Неговия народ.
Бъдете внимателни какво отношение ще възприемете, да не би да станете причина за разделение. Братко мой, ако не искаш да приемеш в живота си и в живота на семейството си благословението, идващо от следване на принципите на здравната реформа, не вреди на други, противопоставяйки се на светлината, дадена от Бога по този въпрос.
Писмо 48, 1902 г.

43. Господ е дал на людете Си вестта за здравната реформа. Тази истина огрява пътя им вече 35 години. Господ не може да поддържа служители, действащи против здравната реформа. Недоволен е, когато те се противопоставят на дадената им от Него вест, за да я предадат на други. Може ли Бог да е доволен, когато половината от служителите в дадено място проповядват, че принципите на здравната реформа са така тясно свързани с третата ангелска вест, както ръката е свързана с тялото, и в същото време съработниците им учат чрез поведението си напълно противоположни принципи? Това е грях в Божиите очи…
Нищо не обезсърчава така Божиите стражи, както факта, че са свързани с хора, чийто капацитет на ума ги прави способни да разбират основанията на нашата вяра, но със съвет и пример показват безразличие към моралните задължения.
Дадената от Бога светлина по въпроса за здравната реформа не може да бъде омаловажавана безнаказано от хора, които се опитват да сторят това. Никой не може да се надява на успех в Божието дело, докато със съвет и пример действа против изпратената от Бога светлина.
[СС, серия А, N 7, с. 40]; ЗС, с. 561, 562

44. Важно е проповедниците да дават наставления за живот с въздържание. Те трябва да посочват връзката между здравето и храненето, труда, почивката и облеклото. Всички, повярвали в истината за последните дни, имат отношение по въпроса за здравната реформа, той ги засяга и Бог изисква от тях да се събудят и да се заинтересуват. Няма да бъде доволен, ако поведението им говори, че са останали безразлични.
1 С, с. 618, 1867 г.

Препъване в благословението

45. Ангелът каза: “Въздържайте се от плътски страсти, които воюват против душата”. Вие се препънахте в здравната реформа. Струва ви се, че тя е ненужен придатък към истината. Не е така. Здравната реформа е част от истината. Пред вас е дело, което с течение на времето ще става по-голям изпит от всичко понесено досега. Докато се колебаете и се дърпате назад, без да получавате благословението, което е ваша привилегия, ще губите много. Препъвате се точно в благословението, което Небето е поставило на пътя ви, за да направи напредъка ви по-лесен. Сатана ви представя това дело в най-неблагоприятна светлина, за да се борите срещу нещата, които биха били от най-голяма полза за вас – нещата, свързани с физическото и духовното ви здраве. [Извинения за грешки, извършени под сатанинско влияние – т. 710.]
1 С, с. 546, 1867 г.

Размислете за съда

46. Господ зове за доброволци в Неговата армия. Болнавите хора трябва да станат здравни реформатори. Бог ще сътрудничи с чадата Си за опазване на здравето им, ако те се хранят внимателно и отказват да вкарват в стомаха си ненужни тежести. В милостта Си Той е направил природата сигурен и достатъчно широк път за всички, които вървят в него. Бог е дал полезни и здравословни произведения от земята за поддържане на живота ни.
Животът на човек, който не се вслушва в дадените от Бога наставления в Словото и в делата Му и не спазва Божествените заповеди, е пълен с дефекти. Той е болнав християнин. Духовният му живот е слаб. Живее, но съществуването му е лишено от благоухание. Такъв човек пропилява ценните мигове на благодат.
Като са пренебрегвали законите на живота, мнозина са нанесли големи поражения на телата си и никога няма да се възстановят от последиците на своята небрежност. Но дори и сега те могат да се покаят и да се променят. Човекът се е опитвал да бъде по-мъдър от Бога. Станал е закон за самия себе си. Бог ни призовава да обърнем внимание на неговите изисквания и да престанем да Го обезславяме, като вредим на физическите, умствените и духовните си способности. Преждевременният упадък и смърт са резултат на отделяне от Бога и тръгване по пътищата на света. Всеки, който се отдава на себеугаждане, трябва да понесе и наказанието. В съдния ден ще видим колко сериозно се отнася Бог към нарушаването на здравните закони. Тогава ще си спомним за начина си на действие и ще видим какво Божествено познание сме могли да получим, какъв благороден характер сме могли да оформим, ако сме били приели Библията за наш съветник.
Господ чака народът Му да омъдрее. Как можем да се въздържаме от разгласяване на предупреждението, когато виждаме окаяността, уродливостта и болестите, дошли на света поради невежеството по отношение на правилната грижа за тялото? Христос е заявил, че преди да дойде Човешкият Син положението на света ще бъде такова, каквото е било в дните на Ной, когато земята е била изпълнена с насилие и осквернена от престъпления. Бог ни е осветил пътя и ако вървим в него, ще видим спасението Му.
Необходима е решителна промяна. Време е да смирим гордите си, егоистични сърца и да потърсим Господа, докато все още можем да го намерим. Като народ се нуждаем от смиряване на сърцата пред Бога; белезите от нашето непостоянство се виждат в начина ни на живот.
Господ ни призовава да Го послушаме. Денят преминава. Настъпва нощ. Божиите наказания вече могат да се видят и по суша, и по море. Няма да ни бъде дадено второ благодатно време. Сега не е време за погрешни действия. Нека всички благодарим на Бога, че все още имаме възможност да оформим характери, годни за бъдещия вечен живот.
Писмо 135, 1902 г.

* Алюзия за новозаветната християнска църква – бел. ред.
* В англоезичните страни под думата чай се разбира единствено силен чай, съдържащ кофеин – бел .ред.