Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Въведение – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

През годините сме получавали хиляди молби да публикуваме нашите серии от проповеди. Най накрая, през 1992г. бяха събрани в отделни книжки основните статии, които използвахме.
Въпреки това, продължаваха да пристигат редица молби статиите да бъдат събрани в една книга. Ето защо, ние взехме основните теми, добавихме още текстове, илюстрации, историческа информация и статистики и ги събрахме в книга. Надяваме се, че резултатът ще ви хареса.
Тази книга е безценен източник на истина. Ясна е, лесна за четене, логична и следва опредлена последователност. Настояваме да започнете с първа глава и да четете всички глави подред. Да започнете с глава 18 – “Белегът на звяра”, ще бъде много разочароващо за вас, ако нямате основата от глави 1-17.
Всички библейски стихове са с удебелени букви. Това е нарочно. Нашите думи имат по-малко значение – това, което има значение, е какво казва Бог. Приканваме ви да отделите специално внимание на всички Божии думи.
Следващите страници представляват едно безкомпромисно следване на истината. Истината – такава, каквато е в Христос – е най-скъпоценното притежание, което някога сте имали. Истината понякога наранява. Но в края грешките нараняват по-лошо.
Наслаждавайте й се; ще бъдете предизвикани, тъй като истината далеч изпреварва традициите; ще бъдете удивени, когато пророчествата се изясняват; ще бъдете трогнати, когато невероятната Божия любов изпълни сърцата ви. Ще бъдете щастливи, защото истината ще ви направи свободни.
Приканваме ви да приключвате всяка глава с молитва не просто да четете и знаете истината, но и да я приемате и следвате. Нека молитвата ви винаги бъде: “Господи, да бъде Твоята воля!”

Нека Бог ви благослови!
Лио и Тамара Скривън