Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Въздържание във всичко – 63 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НЕВЪЗДЪРЖАНИЕТО ПРИЧИНЯВА ПОВЕЧЕТО ОТ ЗЛИНИТЕ В ЖИВОТА.
Всяка година то унищожава десетки хиляди живота.
Ние не говорим за невъздържанието само от увреждащи питиета,но му
отдаваме по-широко значение, включително вредното наслаждаване на
апетита или на страстите. (394.1)
Чрез невъздържанието някои жертват половината, а други – две трети
от физическите, интелектуалните и моралните си сили и стават играчки
в ръцете на врага. (394.2)
ПРЕКАЛЯВАНЕТО Е ГРЯХ.
Прекаляването в ядене, пиене, спане или гледане е грях. Хармоничното
здравословно действие на всички сили на тялото и ума има за резултат
щастие. А колкото по-издигнати и очистени са силите, толкова по-чисто
и непомрачено е щастието. (394.3)
ВЪЗДЪРЖАНИЕТО Е ПРИНЦИП НА РЕЛИГИОЗНИЯ ЖИВОТ.
Въздържанието във всички неща на този живот трябва да бъде преподавано
и практикувано.Въздържанието в ядене, пиене и обличане е един
от големите принципи на религиозния живот. Истината, приета в светилището
на душата, ще ни води в отношението ни към тялото. Не трябва
да се гледа с безразличие на неща, които имат отношение към здравето
на човека. Нашето вечно благоденствие зависи от употребата през този
живот на нашето време, сили и влияние. (394.4)
Само един път живеем тук и въпросът, който всеки трябва да си зададе
е: Как да инвестирам в този живот, за да постигна по-голяма полза от него?
(394.5)
ПЪРВОТО НИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ БОГА И КЪМ НАШИЯ БЛИЖЕН Е УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СЕБЕ СИ.
Всяка способност, с която ни е надарил Създателят, трябва да бъде
култивирана до най-висока степен, за да можем да извършим най-голя-
мото добро, на което сме способни. Следователно това време, прекарано
за добро, е насочено към създаване и опазване на доброто физическото
и умствено здраве. Ние не можем да си позволим да смаляваме или
осакатяваме нито една функция на тялото или на ума с претоварване с работа
или с ощетяване по някакъв начин на живия организъм. Със сигурност
ще пострадаме от последствията, ако правим това. (395.1)
ТО ИМА ЧУДНА СИЛА.
Съблюдаването на въздържанието и редовността във всички неща имат
чудна сила. Те ще направят повече от обстоятелствата и от естествените
дарби, като способстват за създаване на приятен и спокоен характер,
толкова ценен за облекчаване пътя на живота. Същевременно силата на
самообладанието, което се създава, ще се открие, че е една от най-ценните
средства за сполучливата борба с тежките задължения и реалности, които
очакват всяко човешко същество. (395.2)
ПОМОЩ ЗА ЯСНО МИСЛЕНЕ.
Всеки ден хора на отговорни и доверени постове имат да вземат решения,
от които зависят много важни неща. Често те трябва да мислят бързо, а
това могат да правят само хора, които практикуват стриктно въздържание.
Умът укрепва под правилно третиране на физическите и умствените сили.
Ако натоварването не е прекалено голямо, нова сила идва след всяка умора.
(395.3)
НАВИЦИТЕ НА УМЕРЕНОСТ НОСЯТ БОГАТА НАГРАДА.
Подрастващите са заобиколени с изкушения, пресметнати да привлекат
апетита. Особено в големите градове всяка форма на угаждане е направена
достъпна и привлекателна. Онези, които подобно на Данаил отказват да
се осквернят, ще получат награда за въздържателните си навици. С голя-
мата си физическа издръжливост и устойчивост те имат банка с депозит,
от който да теглят в случай на бедствие. (395.4)
ПРАВИЛНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ НАВИЦИ СПОСОБСТВАТ ЗА
ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА УМА.
Интелектуалната, физическата и моралната сила и дълъг живот зависят
от неизменни закони. Няма случайности и шансове в това. Богът на при-
родата няма да се намеси, за да опази хора от последствията от нарушаване
на природните закони: (396.1) .
ЗА ДА ИМАТЕ СЪВЪРШЕНО ЗДРАВЕ, БЪДЕТЕ УМЕРЕНИ ВЪВ ВСИЧКО.
За да запазим здравето си, е нужно въздържание във всички неща …
Нашият небесен Баща ни изпрати светлина върху здравната реформа, за
да ни опази от злините в резултат на покварения апетит, за да може които
обичат чистотата и светостта, да знаят как да използват разумно добрите
неща, които Той им е дал и чрез упражняване на въздържание във
всекидневния живот да бъдат осветени чрез истината. (396.2)
ВЪЗДЪРЖАНИЕТО ПРЕДШЕСТВА ОСВЕЩЕНИЕТО.
Божият народ трябва да научи значението на въздържанието във всички
неща … Всяко себеугаждане трябва да бъде отхвърлено от техния живот.
За да разберат значението на истинското освещение и на съобразяването
с Христовата воля, те трябва в сътрудничество с Бога да надделеят злите
си навици и обичаи. (396.3)
В УЧЕНЕ.
Невъздьржанието в учене е вид отравяне и онези, които му се отдават,
подобно на пияница се скитат далеч от безопасните пътеки и се спъват и
падат от пиянството. Господ би желал всеки ученик да има на ум, че окото
трябва да бъде пазено здраво за Божия слава. Не трябва да изтощава и
прахосва своите умствени и физически сили, като се старае да придобие
всяко възможно знание за науките, но трябва да опазази свежестта и енергията
на всичките си сили, за да се ангажира в делото, определено от Господ за
него – да помага на душите да намерят пътя на праведността. (396.4)
В РАБОТАТА.
Ние трябва да практикуваме въздържание във всеки труд. Не е наше
задължение да се поставяме там, където ще бъдем пренатоварени с работа.
Някои може понякога да бъдат поставени там, където това е нужно, но като
изключение, а не като правило. Ние трябва да практикувам е въздържание
във всички неща. Ако почитаме Господ, като изпълним нашата част, Той
на Свой ред ще опази нашето здраве. Ние трябва да имаме разумен контрол
върху всичките си органи. Ако практикуваме въздържание в ядене, пиене,
обличане, работа и във всички неща, ние можем да направим за себе си това,
което никой лекар не може да направи за нас. (397.1)
КАТО ПРАВИЛО ТРУДЪТ НЕ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖАВА ДО ВЕЧЕРТА …
Показано ми бе, че онези, които правят това често, губят много повече,
отколкото спечелват, защото енергията им се изтощава и те работят с
крайно напрежение на нервите. Те не могат да осъзнаят някое непосредствено
нараняване, но наистина увреждат организма си. (397.2)
Хора, които прекаляват в работа, като се стараят да я извършат за точно
определено време и продължават да се трудят, когато разсъдъкът им казва,
че трябва вече да почиват, никога не печелят. Те живеят с капитал, взет
назаем. Изразходват ония жизнени сили, от които ще имат нужда в бъдеще.
А когато енергията, която неразумно са изразходвали, им е необходима,
те не я намират. Физическата сила си е отишла, умствените сили отпадат.
Тогава осъзнават, че ги е постигнала загуба, но не знаят как. Времето на
нуждата е дошло, но физическите им ресурси са изтощени. Всеки, който
нарушава законите на здравето, трябва някога да пострада повече или по-
малко. Бог е предвидил за нас сили на тялото, от които ще имаме нужда
в различно време от живота си. Ако неразумно прахосваме тези сили с
постоянно прекалено натоварване, ние ще загубим един ден. (397.3)
В ОБЛИЧАНЕ.
Дрехата трябва да бъде здравословна във всяко отношение. „Повече от
всичко“ Бог желае ние да бъдем здрави – телом и духом. И трябва да бъдем
работници заедно с Него за здравето на тялото и душата. Здравословната
дреха способства и за двете. (398.1)
Тя трябва да бъде с благодат, с красота, присъща на естествена
простота. Христос ни е предупредил против гордостта на живота, но
и против неговата благодатна и естествена красота. (398.2)
В ЯДЕНЕ.
Истинското въздържание ни учи да се отървем напълно от всичко вредно
и да използваме разумно това, което е здравословно. Малцина осъзнават
както трябва колко общо имат навиците им на хранене със здравето и
характера им, с полезността им за .този свят и с вечната им съдба. Апетитът
винаги трябва да бъде подчинен на интелектуалните и моралните сили.
Тялото трябва да бъде слуга на ума, а не умът – на тялото. (398.3)
Които ядат и работят невъздържано и неразумно, говорят и действат
неразумно. Невъздържаността не е само към алкохола. Грехът на преяждането
– или ядене прекалено често, прекалено много или прекалено
силни нездравословни храни, поразява храносмилателните органи, уврежда
да мозъка, ощетява разсъдъка и пречи на разумното, спокойно и здравословно
ловно мислене и действие. (398.4)
ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ПРЕЯЖДАНЕТО.
В девет от десет случая има по-голяма опасност от преяждане, отколкото
от недояждане… Много болни страдат не от болест, а от угаждане
на апетита. Те смятат, че ако храната е здравословна, могат да ядат колкото
си искат. Това е голяма грешка. Хора, чиито сили са накърнени, трябва
да приемат умерено и дори отграничено количество храна. Храносмилателната
им система тогава ще може добре да извърши работата си и много
страдание ще бъде спестено. (399.1)
НЕ ОТРИЧАЙТЕ БОГА С НИТО ЕДИН АКТ НА НЕВЪЗДЪРЖАНИЕ.
Ние сме изкупени с цена, затова трябва да прославяме Бога с нашето
тяло и с духа си, които са Негови. Не бива да се отричаме от Него с нито
един акт на невъздържание, защото Единородният Божи Син ни изкупи
с безкрайно скъпа цена – с жертвата на Своя живот. Той не умря за нас,
за да ставаме роби на злите навици, а за да станем синове и дъщери на
Бога, като Му служим с всяка сила на съществото си. (399.2)
Които имат постоянното съзнание, че стоят в тази връзка с Бога, няма
да поставят в стомаха си храна, която угажда на апетита, но уврежда
храносмилателните органи. Няма да покваряват Божията собственост, като
се отдават на лоши навици на ядене, пиене и обличане. Ще имат голяма
грижа за организма си, осъзнавайки, че трябва да правят това, за да работят
в сътрудничество с Бога. Той желае да бъдат здрави, щастливи и полезни.
Но за да бъдат такива, трябва да поставят волята си на страната на Неговата
воля. (399.3)
УПРАЖНЯВАЙТЕ ВЪЗДЪРЖАНИЕТО ВЪВ ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ НА ДОМАШНИЯ ЖИВОТ.
Ние увещаваме, че принципите на въздържанието и самообладанието
родителите трябва да упражняват последователно и неотклонно, за да
научат на тях и децата си още от бебета. (399.4)
В семейния кръг и в църквата ние трябва да издигаме високо християнското
въздържание. То трябва да бъде жив, действащ елемент, реформиращ
навици, предразположения и характери. (400.1)