Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Възможности пред учещите – 52 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Възможности пред учещите – 52 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ученици, работете в сътрудничество със своите учители. Така вие им давате надежда и кураж като напредвате, помагате им, а в същото време помагате и на себе си. Помнете, че до голяма степен от вас зависи дали работата на вашите учители ще се признае за успешна. Бъдете ученици в най-висшия смисъл на думата, виждайки Бога зад учителя, а учителя, работещ заедно с Бога.
Случаите и възможностите за работа преминават много бързо. Нямате време за прахосване, за себеугаждане. Истинското щастие ще спечелите само когато се стремите сериозно към успех. Скъпоценни са възможностите, които ви се предлагат през времето в училище. Направете училищният си живот съвършен, доколкото е възможно. По този път ще преминете само веднъж. От вас зависи дали работата ви ще се окаже успешна. Когато придобивате познания върху Библията, вие събирате съкровища, които да предавате на другите.

Подпомагане на другите
Обяснявайте на вашия по изостанал другар урока, който той не е могъл да разбере. Това ще помогне и вие да го разберете по-добре. Служете си с прости думи; изразявайте идеите си на ясен и лесно разбираем език.
Помагайки на вашите другари, вие помагате и на учителите си. А често пъти някои, които явно не са много умни, ще схванат от вас идеите по-бързо, отколкото от учителя. Това е сътрудничеството, което Христос препоръчва. Великият Учител стои край вас и ви помага, за да помагате и вие на по-изостаналите.
По време на вашия училищен живот може да ви се отдаде случай да разкажете на бедните и невежите за удивителните истини на Божието слово. Използвайте всеки такъв случай. Господ ще благослови тези моменти (“Свидетелства”, т. VII, стр. 275).

Пълно овладяване на основните неща
Никога не се задоволявайте с ниски образци. По време на обучението си в училище се стремете към благородна, свята цел. Учете с желанието да се подготвите за служба в някоя част от Господното лозе. Правете всичко, за да постигнете тази цел. Вие можете да направите за себе си повече, отколкото всеки друг би могъл да направи за вас. Тогава какъв товар само ще снемете от плещите на директора и учителя!
Преди да се опитате да изучавате по-висшите клонове на литературните знания, убедете се, че напълно разбирате простите правила в английската граматика и сте се научили да четете и правилно да пишете…
Не прахосвайте време за учене на нещо, което малко ще ви ползва в живота след това. Вместо да се стремите към познаване на класическите езици научете се най-напред да говорите правилно английски език. Научете се да водите сметки. Придобийте познания върху онези области от науката, които ще ви помогнат да бъдете полезни където и да се намирате, където и да отидете (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 218,219).