Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Възрастните родители – 59 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

“ПОЧИТАЙ БАЩА СИ И МАЙКА СИ”. Задължението на децата да почитат родителите си е задължение за цял живот. Ако родителите са немощни и стари, обичта и вниманието на децата трябва да бъдат проявявани пропорционално на нуждите им. Децата трябва да имат благородно поведение и неизменно да го следват, дори ако това изисква да се откажат от много свои желания. Така от съзнанието на родителите ще изчезне всяка тревога и страх.
Децата трябва да бъдат възпитани да обичат нежно майка си и баща си и да се грижат за тях. Деца, полагайте грижи за родителите си лично, защото никоя друга ръка не може да извърши с толкова любов и готовност безбройните малки неща, нужни на родителите ви, както вие можете да сторите това. От никоя друга ръка те не биха били приети по-добре. Използвайте всеки случай, за да сеете семената на любовта и да я изразявате по най-добрия начин.
Задълженията към родителите никога не престават. Нашата любов към тях и тяхната към нас не се измерва с години и разстояние. Нашата отговорност не може никога да престане да съществува.
Нека децата помнят, че най-доброто, което могат да сторят, е да дадат малко радост и утеха на своите възрастни родители. Каква по-голяма мъка може да има за родителските сърца от тази, да се проявява небрежност и студенина от страна на собствените деца! Какъв по-голям грях може да има за децата от този да причиняват скръб на един стар, безпомощен баща или на една майка!

ИЗГЛАЖДАЙТЕ ПЪТЯ. След като децата достигнат зряла възраст, някои от тях мислят, че са изпълнили дълга си, като са осигурили жилище на своите родители. Макар да им дават храна и помощ, те не им показват никаква любов и съчувствие. В тяхната преклонна възраст, когато родителите копнеят за внимание и съчувствие, децата ги лишават безсърдечно от нежност и грижа. Няма такова време или случай в живота, когато децата имат право да оттеглят уважението и любовта си от своите родители. Докато те са живи, за децата трябва да бъде радост да ги почитат и уважават. Те трябва да внасят топлина и слънчева светлина в живота на възрастните си родители. Трябва да изглаждат и изравняват техния път до гроба. Няма по-добра препоръка за един син или дъщеря от тази да почита родителите си. Няма по-добър доклад в небесните книги от този, че са обичали и почитали баща си и майка си.

НЕПОЧИТАНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ. Възможно ли е децата да станат така безразлични към своите родители и техните чувства и да не желаят да отстранят, доколкото това е в тяхна власт, всяка причина за скръб, като бдят над тях с неуморна грижа и посвещение? Възможно ли е да не считат за удоволствие да направят последните дни на родителите си техните най-добри дни? Как може син или дъщеря да остави баща си или майка си в ръцете на чужди хора и да живее спокойно, когато далеч от близките някой друг се грижи за тях? Дори майката да е невярваща и да не е съгласна да приеме истината, това не освобождава детето от задължението, което Бог му е вменил – да се грижи за своите родители.

НЯКОИ РОДИТЕЛИ СА ОТГОВОРНИ ЗА ЛОШОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ. Когато родителите позволяват на детето да проявява непочитание още в детството, като допускат то да се държи неприлично, дори грубо, те ще събират ужасна жътва в бъдещите години. Когато родителите не изискват незабавно и пълно послушание от своите деца, те пропускат да поставят правилна основа на характера им. По този начин децата свикват да не ги почитат и когато остареят, често ги пренебрегват. Така много родители сами стават причина за скръбта, която изпълва сърцата и преобрази характерите на децата им, любовта и уважението между възрастни и млади ще стане източник на радост и топлина за всички и ще радва Бога.

НЕ ОТМЪЩАВАЙТЕ НА НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ РОДИТЕЛИ. Някой казва за своята майка: “Аз винаги съм мразил майка си и тя ме мрази”. Тези думи биват записани в книгите на небето, които ще бъдат отворени и разкрити в деня на съда, когато всеки ще бъде възнаграден според делата му.
Ако децата мислят, че родителите им са постъпвали жестоко с тях в детството и непрекъснато подхранват у себе си дух на отмъщение и вражда към тях, особено когато остареят и станат безпомощни, това няма да им позволи да израснат в благодат и в познание за Христос, както и да отразяват Неговия образ. Безпомощността на майката и бащата не събужда ли любовта на децата? Състоянието и нуждите на старите родители не предизвикват ли благородни чувства в сърцата им и желание чрез Христовата благодат отново да се върне любовта и уважението към тях? О, нека нито едно сърце да не бъде твърдо като стомана, студено и безразлично към баща си и майка си! Как може дъщеря, която изповядва името на Христос, да подхранва омраза срещу своята майка, особено ако тази майка е болна и стара? Нека любов и милост, най-сладките плодове на християнския живот, намерят място в сърцата на децата към техните родители.

БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ С НЕМОЩНИТЕ. Особено жестоко е, когато дете се отнася с омраза към своята майка, която е стара и безсилна, безпомощна и беззащитна като дете. Колко търпение, колко нежност трябва да проявяват децата към такава майка! Те трябва да я утешават и успокояват с нежни думи. Нищо не трябва да дразни духа й. Истинският християнин никога не ще бъде нелюбезен, никога и при никакви обстоятелства не ще бъде лош или небрежен към родителите си и винаги ще почита заповедта – “Почитай баща си и майка си”. Бог е казал: “Пред белите коси да ставаш и старческо лице да почиташ”…
Деца, нека вашите родители, безпомощни и слаби да се грижат сами за себе си, да намерят в последните си дни утеха, мир и любов. Заради Христос позволете им да отидат в гроба, получавайки от вас само думи на любезност, милост и прошка. Вие искате Господ да ви обича, да ви съжалява, да ви прощава и да ви подкрепя в дни на болест. Не трябва ли обаче и вие да постъпвате към другите така, както желаете към вас да постъпват?

БОЖИЯТ ПЛАН ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА. Въпросът как да се грижим за възрастните братя и сестри, които нямат домове, е постоянно представян пред мен. Какво може да се направи за тях? Светлината, която Господ ми е дал, е повтаряна многократно. Не е най-добре да се създават домове за стари хора, за да бъдат заедно и да имат общество. Нито трябва да се изпращат далече от дома, за да получат грижа и внимание. Нека членовете на всяко семейство помагат на близките си. Когато това е невъзможно, църквата трябва да поеме тази грижа като дълг и привилегия. Всички, които имат Христовия дух, ще почитат старите и безпомощните и ще проявяват особена грижа, уважение и нежност към тях.

ПРИВИЛЕГИЯ, КОЯТО ДОНАСЯ ЗАДОВОЛСТВО И РАДОСТ. Мисълта, че са били винаги утеха за своите родители и тяхна опора в трудни моменти, е мисъл, която ще изпълва децата с удовлетворение през целия им живот и ще им доставя особена радост, когато те самите се нуждаят от съчувствие и любов. Тези, чиито сърца са изпълнени с любов, не ще забравят задължението си да изравняват пътя към гроба на своите родители и ще гледат на това като на неоценима привилегия. Те ще се радват, че имат възможност да внесат утеха и мир в последните дни на своите любими родители. Да вършите друго, да отказвате помощ с любов на своите възрастни родители – това би изпълнило душата с угризения и дните със съжаление и мъка, ако сърцата ви не са станали твърди като камък.