Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ВЪОБРАЖЕНИЕ И БОЛЕСТ – 75 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

75
ВЪОБРАЖЕНИЕ И БОЛЕСТ

ВЪОБРАЖЕНИЕТО ДОВЕЖДА ДО ТЕЖКИ ФОРМИ НА ЗАБОЛЯВАНЕ. Умът има нужда да бъде контролиран, защото оказва мощно влияние върху здравето. Често пъти въображението подвежда и когато му се поддаваме, причинява тежки форми на заболяване. Мнозина умират от болести, които в по-голямата си част са въображаеми. Запозната съм с неколцина, които сами са си докарали действителна болест чрез влиянието на въображението.

УМИРАЩИ ХОРА, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ЗДРАВИ. Хиляди около нас са болни и умират. А биха могли да бъдат добре и да живеят, ако пожелаеха, но въображението им ги задържа. Те се страхуват, че ще се влошат, ако се трудят или ако правят упражнения, докато всъщност точно това е промяната, от която се нуждаят, за да бъдат добре. Без това те никога няма да се подобрят. Трябва да упражняват силата на волята, да се издигнат над своите болки и немощ, да се заемат с полезно занимание и да забравят, че имат болни гърбове, страни, дробове и глави. Занемаряването на активността на цялото тяло или на части от него ще доведе до болестни състояния. Неактивността на който и да е от органите ще бъде последвана от намаляване на мускулите по обем и сила и ще причини лениво кръвообращение.

ВЪОБРАЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА. Липсата на хармонично действие на организма в човешкото тяло е, която причинява заболяването. Въображението може да влияе върху отделни части на организма до тяхното увреждане. Това разваля финия баланс на здравото тяло, в което всички органи работят в съгласие.

СМЪРТ ПОРАДИ ЗАБОЛЯЛО ВЪОБРАЖЕНИЕ. Веднъж бях извикана при млада жена, с която се познавах добре. Тя беше болна и състоянието й бързо се влошаваше. Майка й пожела да се моля за нея. Плачеше и повтаряше: „Бедното дете няма да живее дълго“. Попипах пулса й. Помолих се с нея, след това й казах:“Сестро моя, ако станеш и се облечеш, и започнеш да вършиш обикновената си ежедневна работа, цялото ти болестно състояние ще премине“.
„Мислиш ли, че е възможно?“ – запита тя.
„Със сигурност! – отговорих аз. – Ти почти си задушила сама жизнените си сили чрез това чувство, че си болна.“
Обърнах се към майката и казах, че дъщеря й може да умре от болното си въображение, ако не се убеди в своята грешка. Тя сама е привикнала себе си да бъде в такова състояние. Но това е много лошо „училище“! Казах на дъщерята: „Направи промяна! Стани и се облечи!“ Тя послуша и е жива до днес.

ВЪОБРАЖЕНИЕТО ЗАСЕГНАТО ЧРЕЗ БОЛЕСТ. Ти си много чувствителна и преживяваш нещата дълбоко. Много си съзнателна и преди да се поддадеш на мненията на другите, самата трябва да бъдеш убедена, за да дадеш преценка. Ако физическото ти здраве не беше увредено, ти щеше да бъдеш изключително полезен човек. Боледуваш от дълго време и това е повлияло на въображението ти, така че мислите ти са се съсредоточили върху самата тебе, а въображението ти от своя страна е засегнало тялото.

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БОЛНОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ. Дадена ми е светлина, че ако сестрата, за която споменаваш, се стегне и култивира у себе си вкус към пълноценна храна, тази смазваща замаяност ще изчезне. Тя е развивала по неправилен начин въображението си. Неприятелят се е възползвал от слабостта на тялото й и умът й не е във форма, за да се опълчи срещу трудностите на ежедневния живот. Това, от което се нуждае тя, е лечение, освещаващо ума, нарастване на вярата и активна служба за Христос. Нуждае се също от физическа активност на открито в практическа работа. Физическите упражнения ще бъдат за нея едно от най-големите благословения в живота. Тя може да не бъде инвалид, но пълноценна и с добър ум здрава жена, подготвена да извърши своя дял благородно и добре.
Всичкото лечение, което може да й се предпише, обаче ще бъде от малка полза, ако тя не извърши своята част. Необходимо е да засили мускулите и нервите си чрез физически труд. Действителното й състояние не я прави инвалид. Тя може да върши добра и сериозна работа. Както мнозина други, тя има болно въображение, но може да го победи и да бъде здрава. Давала съм тази вест на мнозина и с добри резултати.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ ПОМОЩТА НА ВОЛЯТА. Леността е голямо зло. Мъже, жени и младежи постоянно занимават ума си със себе си и поради това мислят, че се намират в много по-лошо състояние, отколкото в действителност са. Те подхранват своите заболявания, мислят за тях и говорят за тях, докато полезността им, стигне до своя край. Мнозина са отишли в гроба, докато биха могли да живеят и би трябвало да живеят. Тяхното въображение е заболяло. Ако се бяха съпротивили на склонността си да се подчиняват на немощта и да бъдат побеждавани от нея; ако бяха извикали на помощ силите на волята, те биха могли да живеят, за да благославят и други със своето влияние.

ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ГРЯХ И ИЗЛЕКУВАНЕТО НА БОЛЕСТТА СА СВЪРЗАНИ. В службата на здравеопазването лекарят трябва да бъде сътрудник на Христос. Спасителят служеше както на душата, така и на тялото. Евангелието, което Той проповядваше, бе вест на духовен живот и на физическо възстановяване. Избавлението от греха и лекуването на болестта са свързани. Същата служба е поверена и на християнския лекар. Той трябва да се съедини с Христос в облекчаване както на физическите, така и на духовните нужди на хората; да бъде за болните вестител на милост, занасяйки им лек за заболялото тяло и за болната от греха душа.