Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Вяра и молитва – 78 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Вяра и молитва – 78 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Чрез вяра в Христос всяка непълнота на характера може да се придобие, всяко петно да се почисти, всяка грешка да се коригира, всяко превъзходство да се развие.
“Вие имате пълнота в Него.”
Молитвата и вярата са тясно свързани и трябва да бъдат изучавани заедно. В произнесената с вяра молитва се съдържа Божествена наука; това е науката, която всеки, желаещ да има успех в живота и работата си, трябва да разбере. Христос казва: “И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.” Той изяснява, че нашето искане трябва да бъде в съгласие с Божията воля; да искаме обещани от Него неща и каквото получим, да бъде използвано за вършене на волята Му. Щом се изпълнят условията, обещанието е неоспоримо.
Можем да се молим за прощение на греха, за Светия Дух, за Христоподобен нрав, за мъдрост и сила да вършим Неговата работа, за всеки дар, който Той е обещал; следва да вярваме, че получаваме и да отговорим за това с благодарност на Бога.
Не трябва да търсим външно доказателство за благословението. Дарът е в самото обещание и ние можем да се заемем с нашата работа, уверени, че онова, за което Бог е дал дума, Той е в състояние да извърши, че дарът, който вече притежаваме, ще бъде осъществен, когато се нуждаем от него най-много (“Възпитание”, стр. 257,258).