Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Вярност в домашните задължения – 58 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Мила сестра С., аз мисля, че не си щастлива. В стремежа си да извършиш големи дела, ти пренебрегваш непосредствените си всекидневни задължения. Не си щастлива, защото гледаш по-високо от всекидневните отговорности, стремиш се към по-възвишени и по-велики дела, които би желала да извършиш. Неспокойна си, нервна, неудовлетворена. Обичаш по-скоро да поучаваш другите какво да правят, отколкото с готовност и с радост да се заловиш сама да свършиш необходимото. Би могла да направиш бащиния си дом много по-щастлив, ако по-малко се занимаваше със собствените си стремежи, а повече с щастието на другите. Когато се заемаш с простите, с обикновените житейски задължения, не го правиш със сърце. Умът ти се простира напред и нагоре към едно по-желано, по-възвишено или по-почитано дело. Все някой обаче трябва да направи онова, което не ти е приятно и дори мразиш. Ясните, прости задължения, ако се правят с готовност и вярност, ще те дарят с необходимото възпитание, за да изпиташ любов към домакинските задължения. Това ще бъде много важен за тебе духовен опит, но ти не го желаеш. Роптаеш против съдбата си, като по този начин правиш нещастни всички около себе си, а и сама не се чувстваш щастлива. Възможно е никога да не бъдеш призвана за дело, което да те изведе пред публика. Ние трябва да извършваме и най-простата работа, която ни се предоставя – миене, подреждане, кърпене, готвене или пране, защото всичко си има своята стойност. Ако не можеш да изпълняваш тези задължения радостно и ведро, не си годна за по-големи и по-възвишени отговорности. Скромните задачи пред тебе трябва да бъдат извършени все пак от някого. Онези, които се залавят с тях, трябва да чувстват, че вършат нещо необходимо и полезно, че и в най-скромната мисия служат също толкова сигурно на Божието дело, както Гавриил, когато бе изпратен при пророците. Всеки работи в своята област и в своята особена сфера на действие. Когато жената изпълнява обикновените всекидневни задължения в дома, които така или иначе се налага да бъдат свършени, може и е необходимо да проявява искрена вярност, послушание и любов, така както ангелите служат в тяхната сфера на действие. Съобразяването с Божията воля прави почтена всяка работа, която се налага да бъде извършена.
Това, от което се нуждаеш, е любов и съчувствие. Твоят характер има нужда да бъде оформен. Нервността ти да бъде заместена с благородство и любов. Отричай се от личното Аз. Ние не сме създадени ангели, а малко по-долу от тях и въпреки това нашата работа е важна. Не сме на небето, а на земята. Когато отидем на небето, тогава ще бъдем удостоени с привилегията да извършваме най-висшата и най-възвишената работа. Точно този свят е мястото, където трябва да бъдем изпитани и проверени. Трябва да се въоръжим за битки и задължения.
Най-висшият дълг, който се възлага на младите, е в собствения им дом и се състои в това да се благословят бащата, майката, братята и сестрите чрез проявената към тях обич и истинска загриженост. Това е мястото, където те могат да развиват себеотрицание и себевладение в грижите и работата си за другите. Домакинските задължения никога няма да унижат жената. Това е най-свещената, най-възвишената служба, която тя може да извърши. Какво влияние може да има една сестра върху своите братя? Ако постъпва правилно, тя може да спомогне за оформянето на характера им. Нейните молитви, нейните кротост и любов могат да допринесат много за спасението на един дом. Сестра моя, тези благородни качества никога не могат да се предадат на другите, ако не съществуват у тебе. Задоволството, любовта, кротостта, слънчевият темперамент, отразени в тебе според онова, което сърцето ти излъчва, ще намерят достъп до всяко сърце. Ако Христос не царува в сърцето, недоволство и морален упадък ще го изпълнят. Себелюбието ще изисква от другите онова, което не желаем да им дадем. Ако Христос не е в сърцето, характерът няма да бъде привлекателен.
Не само великите дела и големите борби изпитват душата и изискват смелост. И всекидневният живот има своите затруднения, изпитания и тревоги. Много често най-скромната работа поставя на изпит търпението и моралната издръжливост. Нужни са ни увереност и решителност, за да победим трудностите. Нека се стараем Бог да бъде на наша страна и във всичко да ни бъде помощ и утеха. Ти се нуждаеш от кротък и тих дух, защото без него не можеш да бъдеш щастлива. Дано Бог ти помогне, сестра моя, да потърсиш смирението и правдата. Нуждаеш се от Божия дух. Ако желаеш да вършиш всичко, независимо какво е то, Бог ще ти помогне, ще те подкрепи и ще те благослови. Но ако не зачиташ малките длъжности, няма да ти бъде поверено нещо по-голямо.