Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Вярност и в най-малкото – 36 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Вярност и в най-малкото – 36 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Верният в най-малкото, и в многото е верен…”
Съвестното отношение към това, което светът нарича “малки неща”, точно то прави живота успешен. Малки дела на любов, малки дела на себеотрицание, изговаряне на прости окуражителни думи, внимание срещу малки грехове – това е християнството. Признание с благодарност за всекидневните благословения, мъдро използване на всекидневните случаи, прилежно развитие на поверените таланти – ето това е, което Господ иска от нас.
Който вярно изпълнява малките задължения, ще бъде подготвен да отговори на по-големи изисквания. Любезният и учтив човек във всекидневния живот, който е търпелив и великодушен в семейството си, чиято постоянна цел е да направи дома си щастлив, пръв ще се отрече от собственото “аз” и ще прави жертви, когато Господ иска това.

Добре уравновесен характер
Може да отдадем и цялото си имущество за Божието дело, но това няма да се зачете, ако не отдадем на Него едно сърце пълно с любов и благодарност. Онези, които искат да са истински мисионери в чужди места, трябва да бъдат истински мисионери у дома. Желаещите да работят в лозето на Господа трябва да се приготвят за това, като грижливо обработват повереното от Него малко лозе.
“Каквито са мислите в душата му, такъв е и той.” Много мисли съставляват ненаписаната история на един-единствен ден; и тези мисли са много тясно свързани с формирането на характера. Трябва да пазим много внимателно ума си; защото една-единствена нечиста мисъл оставя дълбок отпечатък върху душата. Една-единствена лоша мисъл оставя лош отпечатък върху ума. Човек става по-добър чрез подхранване на чисти и святи мисли. Духовният пулс се ускорява и силата за вършене на добро се увеличава. И както при напояването на земята една дъждовна капка проправя пътя за друга, така и една добра мисъл подготвя пътя за друга.
И най-дългото пътуване може да се осъществява, като се прави на един път само една крачка. Поредицата от крачки ни довежда до края на пътя. И най-дългата верига е съставена от отделни халки, ако една от тях е дефектна, веригата е безполезна. Така е и с характера. Добре уравновесеният характер се формира чрез отделни добри постъпки. Един подхранван дефект, вместо да бъде победен, прави човека несъвършен и му затваря вратата на светия град. Който влиза в небето, трябва да има характер без петно или бръчка, или нещо подобно. Нищо оскверняващо не може да влезе там. Сред множеството от изкупени хора няма да се види нито един-единствен дефект.

Вярност във всекидневния живот
Божието дело е съвършено в целостта си, защото е съвършено във всяка част, колкото и малка да е тя. Бог оформя мъничкото стръкче трева също така грижливо, както би направил при сътворяването на цял свят. Ако желаем да бъдем съвършени, както е съвършен нашият Баща на небето, трябва да бъдем верни в малките неща. Което въобще заслужава да се направи, заслужава да се направи добре. Каквато и да е работата ви, вършете я вярно. Казвайте истината и за най-малките неща. Всеки ден вършете дела от любов и говорете окуражителни думи. Пръскайте усмивки по житейския път. Като постъпвате по този начин, Бог ще ви одобри и един ден Христос ще ви каже: “Хубаво, добри и верни слуго”.
Верните във всекидневния си живот, които бързо са осъзнавали задълженията си и са ги изпълнявали, без да мислят за похвала или за лична облага, в деня на съда ще чуят думите: “Дойдете вие, благословени от Отеца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.” Христос не ги хвали за красноречивите слова, за интелектуалната мощ, която са проявявали или пък за щедрите дарения, които са правили. Те са наградени за извършването на малките, обикновено пренебрегвани неща. “Огладнях и ме нахранихте – казва Той – …понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили” (“Младежки наставник”, 17 януари 1901 г.).