Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

В болничната стая – 15 – По стъпките на Великия Лекар – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Каквото сте направили на
един от най-малките Мои братя,
на Мене сте го направили.”
Всички, които работят с болни, трябва да разбират колко важно е да се спазват здравните закони. Никъде те не са толкова важни, колкото в болничната стая. Никъде не зависи толкова много от точността в дребните неща от страна на болногледача както тук. В случаи на сериозни заболявания една малка небрежност, едно малко невнимание към специфичните нужди на пациента, проявата на страх, вълнение или гняв, та дори само липсата на съчувствие могат да наклонят везните, колебаещи се между живота и смъртта, и да доведат до гроба пациент със сериозни шансове за оздравяване.
Успехът при гледане на болни зависи до голяма степен от физическото състояние на лекуващия. Колкото по-стабилно е здравето му, толкова по-леко ще понася трудностите и умората от работата с болни и толкова по-успешно ще изпълнява задълженията си. Който гледа болни, трябва да обръща особено внимание на храненето си, на чистотата, на чистия въздух и физическите упражнения. Семейството му би трябвало да възприема нещата по същия начин, за да му помогне да понася по-леко допълнителното натоварване. Това ще го предпази да не заболее и той.
Когато болестта е сериозна и изисква денонощни грижи от страна на болногледача, работата трябва да се разпределя най-малко между двама. Така всеки от тях ще има възможност за почивка и за упражнения на чист въздух. Това е особено важно в случаи, когато в стаята на болния е трудно да се осигури чист въздух. Ако не се обърне достатъчно внимание на този проблем и не се проветрява достатъчно, животът на пациента и на човека, който го гледа, често биват изложени на опасност.
Когато се вземат необходимите предпазни мерки, дори и заразните болести се пренасят по-трудно. Трябва да се изграждат здравни навици и болничната стая да бъде чиста и добре проветрявана. Така болните ще оздравяват много по-бързо и нито болногледачите, нито останалите членове от семейството ще се излагат на опасност от зараза.
Слънчева светлина, проветряване и подходяща температура
За да се създадат най-благоприятните условия за оздравяване на пациента, стаята, в която е той, трябва да бъде просторна, светла и приятна, много слънчева и с възможности за пълно проветряване. За болния трябва да се избере стаята в дома, която най-добре отговаря на тези условия. За много къщи това ще е трудно или невъзможно, но трябва да се положат усилия поне да може да се проветрява и денем, и нощем.
Доколкото е възможно, в болничната стая трябва да се поддържа равномерна температура. За целта трябва да има термометър. Грижещите се за болни често имат болезнено чувство за студ, тъй като не си доспиват. Затова не могат да преценяват доколко температурата е здравословна.
Диетата
Храненето на пациента е едно от важните условия при гледането на болни. Пациентът не трябва да страда от недостиг на храна и да се изтощава допълнително, нито пък отслабналите му храносмилателни органи да се претоварват. Храната трябва да бъде приготвена и сервирана така, че да увеличава апетита, но също и да отговаря на нуждите на болния както по количество, така и по качество. Това е особено важно в оздравителния период, когато апетитът се подобрява, преди храносмилателните органи да са възстановили силите си. Тогава има голяма опасност да се навреди поради грешки в диетата.
Задълженията на болногледачите
Медицинските сестри и всички, които работят с болни, трябва да бъдат доброжелателни, приветливи, да не допускат резки движения, вълнение и суматоха. Вратите трябва да се отварят и затварят внимателно и в целия дом ­ да се избягва шумът. При случаи на висока температура е нужно особено внимание, когато кризата настъпва и когато температурата спада. Тогава често се налага непрекъснат надзор. Невежеството, небрежността и необмислените постъпки са ставали причина за смъртта на мнозина, които биха живели по-дълго, ако за тях са се грижили правилно мъдри и внимателни болногледачи.
Посещение на болни
Криво разбрана учтивост е схващането, че болните трябва да се посещават често. Тежко болните изобщо не бива да се безпокоят. Вълнението, предизвикано от посещението, изтощава пациента тъкмо когато най-много се нуждае от пълно спокойствие.
За оздравяващия или страдащия от хронично заболяване обикновено е добра вест и е полезно да знае, че близките му си мислят с обич за него. Но това уверение може да се предаде чрез няколко съчувствени думи в кратко писъмце или чрез някакъв подарък и често така е по-добре, отколкото чрез лично посещение.
Гледане на болни в болнично заведение
В санаториуми или болници, където болногледачите обслужват много болни, се изискват доста усилия, за да бъдат винаги любезни и жизнерадостни, да проявяват внимание и здрав разум във всяка своя дума и постъпка. В подобни институти е много важно сестрите и санитарките да са мъдри и съвестни. Не трябва да забравят, че при изпълнението на всекидневните си задължения те служат на Господ Исус.
Онези, които гледат болни, трябва всекидневно да изучават Библията, за да могат с думите си да ободряват страдащите и да ги подкрепят. Божии ангели посещават стаите, в които се служи на болните, и атмосферата, внасяна от болногледача, трябва да е чиста и благоуханна. Лекарите, сестрите и санитарките трябва да спазват Христовите принципи. В живота им трябва да личат Неговите добродетели. И тогава чрез делата и думите си ще привличат болните при Спасителя.
Полагайки грижи за лечението и възстановяването на болния, медицинската сестра християнка отправя внимателно неговите мисли към Христос, Който може да излекува както тялото, така и душата. Изказваните мисли малко по малко ще оказват своето влияние. По-възрастните сестри и болногледачи не бива да пропускат нито един благоприятен случай да насочват вниманието на болните към Христос. Те трябва винаги да са готови да свързват духовното с физическото изцеление.
Трябва тактично да обясняват на болните, че условие за оздравяването е да не се престъпва Божият закон, да не се води греховен живот. Бог не може да благославя онзи, който продължава умишлено да престъпва законите на Небето и по този начин да си причинява болести и страдания. Но Христос отива като целебна Сила чрез Светия Си Дух при хората, които отхвърлят злото и се стараят да вършат добри дела.
Необичащите Бога постоянно ще се разминават с интересите на тялото и душата си. Осъзнаващите колко важно е да живеят на този свят в послушание към Бога ще са подготвени да се откажат от всеки свой лош навик. Благодарност и любов ще изпълват сърцата им. Ще знаят, че Христос е техен Приятел. В много случаи чувството, че имат такъв приятел, лекува болните много повече от най-добрата терапия. Но не бива да се подценява и медицината ­ двете трябва да вървят ръка за ръка.