Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

В денят на умилостивението сега – 59 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

В денят на умилостивението сега

В момента живеем във времето на великия умилостивителен ден. В символичната служба, докато първосвещеникът измолваше милост за Израил, от всички се изискваше да съкрушат душите си чрез покаяние за греховете си, чрез смиряване пред Господа, да не би да бъдат отлъчени от Божия народ. По същия начин и онези, които искат имената им да са в книгата на живота, трябва сега, в малкото останали дни на тяхното благодатно време да съкрушат душите си пред Бога, като съжаляват за греха и истински се каят. Трябва да се извърши дълбоко, щателно изследване на сърцето. Повърхностният дух, на който се отдават толкова много изповядващи се за християни, трябва да се отхвърли. Предстои сериозна битка пред онези, които желаят да победят лошите наклонности, готови да завладеят душата им. Приготовлението е лично. Няма да се спасим групово. Чистотата и верността на един няма да компенсира липсата на тези качества у друг. Макар че всички народи трябва да се явят на съд пред Бога, Той ще изследва живота на всеки един поотделно така отблизо, основно и точно, все едно че освен него няма никакво друго същество на земята. Всеки ще бъде изпитан и трябва да бъде намерен без петно или бръчка, или друго такова нещо.

Тържествени са сцените, свързани със заключителното дело на изкуплението. Значими са интересите заложени тук. Съдът се извършва в небесното светилище от много години. Скоро, никой не знае колко скоро, ще се премине към живите. Нашият живот трябва да бъде прегледан в страшното присъствие на Бога. Днес, повече от когато и да било е необходимо всеки да обърне внимание на увещанието на Спасителя: “Внимавайте, бдете и молете се, защото не знаете кога ще настане времето” Марко 13:33 “Ако не бодърстваш ще дойда като крадец, и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе” Откр. 3:3.

Когато изследователният съд приключи, съдбата на всички ще бъде определена за живот или за смърт. Благодатното време приключва малко преди идването на Господа в небесните облаци. В Откровението Си Христос заявява: “Който върши неправда, нека върши и занапред неправда и който е нечист,нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда и светият нека бъде и занапред свят”. Откр. 22:11,12.

Праведните и нечестивите по това време все още ще живеят на земята като смъртни – ще садят и ще градят, ще ядат и ще пият, без изобщо да съзнават, че последното, окончателно решение вече е произнесено в небесното светилище. Преди потопа Бог затвори вратата на ковчега, след като Ной влезе в него. И безбожните останаха отвън. Но в продължение на седем дни хората не знаеха, че участта им е решена и продължиха да живеят безгрижно, отдадени на удоволствия с подигравки към предупрежденията за надвисналия съд. “така”, казва Спасителят, “ще бъде и пришествието на Човешкия Син.” Мат. 24:39. Тихо, незабелязано като среднощен крадец ще дойде решителният час, който ще определи завинаги участта на всеки човек, и милостта, предлагана на виновните хора, ще бъде оттеглена завинаги.

“Бдете, прочее….да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали” Марко 13:35,36. Опасно е състоянието на всички, които, уморени от бдение, се обръщат към привлекателните неща на този свят. Когато бизнесменът е погълнат от гонене на печалби, когато любителят на удоволствия им се отдава, когато дъщерята на модата се занимава с външните си украшения, в същия час Съдията на земята може да произнесе присъдата: “Претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен”. Дан. 5:27. “Великата борба” стр. 296-303.