Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

В търсене на сигурност – 19 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Хиляди мъже и жени търсят сигурност, търсят истината. Запитвали ли сте се някога, дали Бог има църква на земята в днешно време, след като съществуват толкова много църкви и деноминации? Можем ли е да кажем, че Бог има църква днешно време? Откриваме ли истината във всички църкви? Или Бог има движение, което е различно от всички деноминации, едно съдбоносно Божествено движение, което Той издига в този час. Едно нещо е съвсем сигурно. Ти можеш да огледаш всички църкви и деноминации, можеш да отвориш телефонния указател и да прегледаш имената от А до Я; можеш да започнеш от адвентистите, да минеш през баптистите, можеш да продължиш към презвитарианците и христовите апостоли, след това към сионистите. Ясно е, че има стотици църкви, измежду които ти трябва да избираш. Но как да избереш? Трябва ли да избереш църквата, която има просто една прекрасна архитектура или тази, която е най-близко до домът ти? Трябва ли да избереш църквата, която са посещавали твоите дядо и баба? Ако Бог има на земята истинска църква, как мога да я намеря? Дали тя е църквата, която моят дядо или моята баба са посещавали? Имам предвид, ако прадядо ми е бил католик, трябва ли и аз да бъда католик или примерно ако са били баптисти и аз ли трябва да бъда?
Някои хора казват, че техните предшественици са били членове на тази църква през целия си живот. А какво да кажем за будистите? „Не мога да приема Исус, понеже баща ми е бил будист, дядо ми също.“ Или пък да вземем мюсюлманите? „Баща ми беше мюсюлманин, дядо ми беше мюсюлманин също.“ Но в действителност, как може да направиш избора? Църквата, която те е възпитала ли или тази, която е най-близо до домът ти, или може би тази, в която свещеникът ти харесва най-много? Само в Америка съществуват около триста известни деноминации, което довежда до още по-голямо объркване. Много млади хора търсят истината днес и вие може да видите много от тях да продават цветя по улиците на големите градове на САЩ и Канада като част от някоя религиозна група, която ги кара да правят това, за да се издържат. От какво са били привлечени тези млади хора? Защо са там?
Виждаме млади хора, които ходят с велосипеди от врата на врата и претендират, че имат истината. Според сп. „Тайм“ все повече и повече нови религиозни групи се появяват. Споменах, че в Щатите има около триста известни деноминации, но когато прибавите и новите, те стават 1187. В сп. „Тайм“ е представен доклада на един ловец на църкви. Чуйте, как той започва своята статия: „Какво, в името на небесата, представляват ‘Църквата на четирилистната детелина’, ‘Църквата на разделеното схващане’ или ‘Църквата на еофористичната отрова’?“ Авторът изброява и други църкви, за които казва, че дори не е чувал. 1187 различни вероизповедания само на континента Америка. Как може да се открие истината? Сп. „Нюзуик“ нарича този нарастващ интерес към религията: „Търсене на святото.“ Тази статия говори за отхвърляне на духовното обучение в Америка; за това, как много хора стават сутрин, работят през целия ден, лягат си вечерта, отново работят пак на следващия ден и просто живеят, за да печелят пари, да придобият ново жилище, да си купят нова стерео-уредба или кола. Но всичко това е създало празнота в сърцето им и те търсят нещо друго. Хиляди хора в Северна Америка се опитват да достигнат до нещо, което наричат истина. Някои са част от движението „Ню ейдж“, някои са издигнали олтари в собствените си домове, за да принасят тамян. Други следват своя гуру. Но в цялото това търсене как можеш да бъдеш сигурен? Преди 100 години Джон Милнърн написал интересна книга наречена „Религиозна борба“. В нея той повдига един интересен въпрос. Съществува един много важен въпрос: „Коя е истинската църква?“ Ако намериш отговора на този единствен въпрос, ти можеш да разрешиш всички въпроси, които възникват относно религиозната борба. Учи ли Библията, че Бог има на земята тяло от вярващи хора? Учи ли тя, че Бог има църква? Книгата „Откровение“ ни дава отговор. Но преди да достигнем до книгата „Откровение“, ап. Павел ясно говори за това. В Ефес. 4:4,5 стих се казва: „Има едно тяло и един Дух както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение.“ Библията не ни казва, че има много различни вероизповедания. Тя казва: „Един Господ – Исус Христос, не множество фалшиви богове.“ Исус не е един измежду многото. Той е Единствен, „защото няма друго име под небето, чрез което трябва да се спасим, освен чрез Исус Христос“ (Деян. 4:12). Има един-единствен Спасител. Но Библията продължава: „една вяра“, което означава библейска религия. Религия, която е основана на Писанията. Една вяра. След това Библията продължава и казва: „едно кръщение“, т.е. има един метод на кръщение и това е кръщение чрез потапяне.
На остров Патмос пророк Йоан описва възникването на Божията църква на последното време. Той проследява църквата от дните на Христос до последните дни. Пророк Йоан помага да бъдат разбрани въпросите, с които се срещаме: „Дали Бог има истинска църква днес?“ Книгата „Откровение“ сваля маската на Сатанинската измама и ни разкрива простотата на Божията истина.
Приятелю, Бог не е направил нещата сложни за разбиране, а съвсем прости. Бог ясно е разкрил истината, за да може искреното сърце да я види. Така, че ако мислите ни са искрени, ако дойдем с желанието да следваме Исус и със сърце, което обича Христос, Който умря за нас, ние ще намерим истината. Откровение 12 глава описва една гигантска борба между силите на доброто и злото. Там се описва сблъсъкът между Христос и Сатана, сблъсък между истината и заблудата. Този конфликт е започнал в небето и ще завърши в последните дни на човешката история. Откровение 12 глава разкрива, че обект на сатанинските атаки е и Божията църква. „Откровение“ описва характерните черти на тази църква. Нека да предположим, че влизате в хранителен магазин, за да си купите консервирана храна. Но в този магазин има един проблем – всичко е поставено в блестящи консерви с една и съща големина, но на консервите няма никакви етикети. И така, ти вървиш напред и назад между гондолите с хиляди и хиляди сребърни консерви и по никакъв начин не можеш да разбереш, какво ще купиш. Вие си мислите, госпожо, че сте купили царевица или грах за вечерята на своя съпруг, но се оказва, че сте купили храна за кучета. Как би е почувствал съпругът ви и вие? Сребърните консерви предизвикват объркване. Чрез етикета, който е залепен, ти можеш да разбереш, какво има в консервата.
И така, Откр. 12 глава описва Божията църква. То ни показва етикета на консервата, така че да знаем, какво има вътре в нея. Там е описана една велика борба между Христос и Сатана. Започваме с 1 и 2 стих: „И голямо знамение се яви на небето – жена облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата и корона с 12 звезди. Тя беше непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.“ В библейското пророчество от „Откровение“ е използван символизъм. Бог ни дава като символ една жена, която е непразна и ще ражда. Тя е облечена със слънцето и дрехите и блестят с Божията слава. Луната е под нозете й, а на главата си има поставена корона с 12 звезди. Какво представлява жената в библейските пророчества? Какво означава тази корона от 12 звезди върху главата й? Какво символизират нейните блестящи бели дрехи? Какво означава това, че е стъпила на Луната?
Нека да прочетем Еремия 6:2: „Оприличих Сионовата дъщеря на красива изнежена жена.“ Така че, независимо коя е Сионовата дъщеря, тя е красива и нежна жена. Исая 51:16: „И да река на Сиона: ‘Ти си мой народ.'“ Така че, Божият народ е наречен Сион, с други думи това е църквата. И така, тук в библейските пророчествата жената представлява Божият народ или Божията църква. Това можете да откриете както в Стария, така и в Новия завет. Във 2 Кор. 11:2: „Защото ревнувам за вас с Божествена ревност. Понеже ви сгодих с един мъж, за да ви представя като чиста девица на Христа.“ Църквата е невястата, младоженецът е Христос. „За да ви представя като чиста девица на Христа“. В библейските пророчества чистата жена с бели дрехи, символизиращи неизвратените учения, жена, която не е направила духовно отстъпление и която не е извършила прелюбодейство със света. Тази чиста и неопетнена девица, която е сгодена за един мъж, представлява църквата. Тя има на главата си корона от 12 звезди – това е новозаветната църква със дванадесетте апостоли, Божествени служители поставени, за да я ръководят. Тя е облечена в бели дрехи, които са символ на апостолската чистота. Ученията й не са извратени. Тя стои на луната. Луната е символ на отразената от Христос светлина в Стария завет, докато Слънцето е символ на Христовата слава в Новия завет. Така че, жената или църквата е стъпила на луната, т.е. Стария завет. Тя се ръководи от дванадесетте апостоли, тя е която ще установи новозаветното християнство – тя очаква дете. А кое е това дете, което трябва да се роди? Библията описва борбата между Христос и Сатана, между доброто и злото. Описва опитите на Сатана да унищожи църквата, Христос и истината. Това са въпроси с космическо значение. Това са вечни въпроси. Когато започнеш да разбираш книгата „Откровение“, въпросът: „Коя е истината и заблудата?“, въпросът „Коя е истинската църква?“, се изяснява. Откровение 12:7-9: „И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели.“ Думата Михаил означава „Кой е като Бог?“ или Исус Христос. „Излязоха Михаил и Неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва със своите ангели. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана.“ Кой е змеят? Дяволът или наречен още „Сатана“. „Сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.“ Така че, в небето има война. Сатана воюва против Бог и Неговото управление. Сатана е изхвърлен от небето. Той измами Адам и Ева. Той е измамник. Той е змей, защото се опитва да разрушава. Той е змия, защото се опитва да мами. Неговата двойнствена роля е разкрита в Писанието. В „Откровение“ Сатана насочва своята атака срещу Христос. Той бил изхвърлен от небето и измамил Адам и Ева. През вековете той се опитвал да мами Божият народ, но Откровение 12 глава насочва вниманието ни към Христос и църквата, която Христос щеше да установи през следващите векове и истината, която Бог щеше да остави на Своята църква в последното време наречена „остатък“. Откр. 12:13 казва: „Змеят (Кой е змеят? Сатана) започна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. Коя е жената? Това е църквата. А кое е мъжкото дете? Това е Христос. Така, че Сатана преследва Божията църква и се опитва да унищожи Христос. Този змей (Сатана) мрази Христос.
Някой от вас питат: „Защо срещам съпротива в своя живот? Защо откак започнах да посещавам тези срещи, имам конфликти, имам проблеми с работата, понеже желая да освещавам съботния ден, проблеми със своя съпруг, който не ме разбира, със моята съпруга, с приятелите ми?“ След като Сатана атакува Исус той ще атакува и последователите на Исус. След като е преследвал Исус в новозаветните времена и Неговите последователи във миналото, той ще ги преследва и днес, дори до идването на Исус Христос.
Приятелю, когато заставаш на Христова страна, ти обявяваш война на неприятеля, но аз благодаря на Бог, че Исус е по-силен от врага.
И така, змеят насочва вниманието си към Исус, дяволът подтиква римският управител Ирод да издаде указ за убиването на всички деца под двегодишна възраст, така че по цяла Юдея е имало плач и ридания. Този указ бил издаден, за да може по този пъклен начин сатана да унищожи Христос. Но по чуден начин ангел се явява пред Йосиф на сън. Святото семейство се оттегля в Египет и Христос не бил унищожен. Той не бил унищожен в това масово клане. Семейството на Исус се оттеглило в Египет, като използвало средствата подарени му от мъдреците.
Приятелю, когато ти застанеш от Христова страна, Бог отблъсква атаките на Сатана. Бог поставя ограда около теб. Библията казва, че Бог ще задоволи всяка твоя потребност, точно така, както Той се погрижи за святото семейство. Също така, братко мой, когато ти застанеш на Христова страна, когато заради съботата загубиш своята работа, даже когато рискуваш живота си за Него, Бог ще се погрижи за теб, защото Библията казва, че Бог е готов да задоволи всяка ваша нужда (Фил. 4:19). Библията казва в Матей 6:33: „Първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави.“ Исус обещава да се грижи за теб, приятелю. Ти можеш да Му се довериш. Сатана атакуваше Исус, той желаеше да Го унищожи. Той подтикна нечестиви мъже да приковат нашия Спасител на кръста, да забият гвоздеите в Неговите ръце и когато Исус издъхваше на кръста, сатанинските демони крещяха от радост и се смееха с пъклен смях, защото си мислеха, че всичко ще свърши, когато Христос отиде в гроба. И когато запечатаха тази гробница настана пир в ада, защото Сатана си мислеше, че всичко е свършило. Но моята Библия казва в Откровение 12:5: „И тя роди мъжко дете (това мъжко дете е Исус Христос), което има да управлява всичките народи със желязна тояга. И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.“ Христос бе поставен в гроб, но Той излезе от там, Той бе възкресен. Всички легиони не биха могли да го спрат. Беше тъмен петък, но дойде неделното утро: Алилуя! Исус Христос бе възкресен! Той се възнесе на небето. Не може да бъде унищожена истината, нито правдата, защото Божият план и Божията цел ще възтържествуват. Каквото и да ти причинява Сатана, той не може да разруши Божията цел за твоя живот. Всичко изглеждаше мрачно, но Христос бе възкресен и Той се върна от смъртта и ти можеш да се върнеш от мъката в своя живот. Сатана не можеше да атакува Исус, защото Той се възнесе при Отец и Неговия трон, така че той насочи вниманието си към Христовата невяста, т.е. Неговата църква. Още в ранните векове Сатана насочи вниманието си към християните – Откр. 12:11: „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкоз, че да бягат от смърт.“ Както Исус обичаше Своя Отец и понеже не желаеше да Му се възпротиви, отиде на кръста, така и тези ранни християни във II и III век пожелаваха да бъдат хвърлени в рововете на лъвовете, пожелаваха да застанат с лице срещу меча. Те решително отстояваха истината и оставаха верни на Бога. Сатана трябваше да направи нещо. Кръвта на мъчениците беше печат за евангелието, както казва един религиозен писател. Евангелието достигало навсякъде. Един римски писател казва: „Вие сте навсякъде, в нашите армии, във флота, в сената, вие сте навсякъде.“ Филипяни 4: 22 казва, че дори някои от дома на Цезара се обърнали. Евангелието се разпространявало из Средиземноморието. Сатана бил разгневен и желаел да унищожи църквата. И така, Сатана вкарал множество езичници в църквата. Дошъл и езическият римски император Константин Велики. Бог винаги е имал един остатък от верни свои последователи – хора, които не правят компромиси и които не отстъпват. В книгата „Двете имена на Вавилон“ се казва: „Тенденцията да се правят компромиси с езичеството била развита твърде рано. Добросъвестни мъже се борили да спрат прилива. Но отстъплението продължило. И църквата, с изключение на малък остатък, била потопена в езическото суеверие.“ В тези ранни векове Христовата невяста в лицето на малкия остатък все още била вярна. Но голямата известна църква се оттеглила от Христос. Тя направила компромиси. В нейната практика навлязло поклонението на слънцето, навлязло фалшиво разбиране за смъртта. Били въведени изображения и поклонение на светии, навлезли традиции, а също и идеята, че човешкият авторитет е над авторитета на Библията. Църквата станала голяма и популярна. Какво се случило с Христовата църква по време на мрачните векове, когато църквата и държавата се обединили, когато популярната църква се отклонила от пътя и традицията заела мястото на Писанията; когато човешки заповеди заели мястото на Божиите и човешки учения заели мястото на Божието Слово? Какво се случило тогава със Христовата невяста, с Христовата църква? Откр. 12:6: „И жената побягна в пустинята, където имаше място приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни.“ Дошло време когато църква и държава се съюзили, традициите заели мястото на Писанията, тогава Бог приготвил място на Своята църква в пустинните области на Европа, Неговият народ се оттеглял от големите градове и се криел в планински прибежища. Обърнете внимание: „Имаше място приготвено от Бога“. Всеки път, когато Сатана атакува, Бог приготвя място за Своите хора. И когато Сатана атакува теб, Бог е приготвил прибежище за теб в Своето сърце, приятелю. Божият народ намерил прибежище в тези дни на преследване. Когато преживяваш преследване, трудности и страдания, ти можеш да намериш прибежище в самото сърце на Бога. Да, църквата и държавата се обединили и верни мъченици били изгаряни на клада. Било считано за престъпление да притежаваш Божието слово. През 1299 г. Библията била обявена за забранена книга. Това са мрачните векове. Забележете, че Бог беше приготвил място в продължение на 1260 дни. Езекиил 4:6: „По един ден ти определих за всяка година“. Когато в Библията се споменава „ден“ – това е буквален ден с продължителност 24 часа. Но в пророчествата на Данаил и Откровението и в символичните пророчества, както във случая тук жената е символ, змея – също, след като жената, змеят и другите образи са символични, то и периода от време също е символичен. „Един ден ти определих за всяка година.“ 1260 пророчески дни се равняват на 1260 буквални години. И така, църквата и държавата щяха да се обединят, а Бог щеше да приготви място за Своята невяста или за Своята истинска църква. Щеше да има малка група, един остатък от верни последователи на Бога по време на тези мрачни Средни векове. Истинската църква щеше да бъде скрита по време на тези 1260 години. Исус установи Новозаветната църква. Той бе разпнат на кръст в I век. През II, III и IV век вестта на евангелието се разпространяваше. Но в IV век, в 323 г.сл.Хр. църквата и държавата се обединили. До 538 г. това се изпълнило окончателно, когато езическият римски император Юстиниан дал на римския папа гражданска и религиозна власт. Мрачните векове започват в 538 г.сл.Хр. Те продължават 1260 години до 1798 година, когато Наполеон отнема от папата гражданската и религиозната власт, която му е била дадена през 538 г. По време на тези 1260 години истинската църква трябвало да бъде скрита. Мисля за валдензите. Те напускали големите градове на Европа, тъй като имало преследвания от страна на църквата и държавата. Те се криели в планинските прибежища и много от тях преписвали Божието слово. Те преписвали на ръка и когато правели това, Бог благославял техния ум и им откривал истината. Валдензите криели ръкописите в своите дълги мантии и преоблечени като търговци слизали в големите градове, където разпространявали тези ръкописи. Валдензите и други християни от този период направили верността към Бога свое мото. Верни мъже и жени държали светилникът на истината запален по време на мрачните векове. Понякога този светилник мъждукал, но Бог винаги е имал Свой народ. В книгата „История на папата“ се казва: „Големи множества бяха извеждани от своите жилища с жените и децата им. Биваха събличани и подложени на нечовешко клане.“ Да, приятели, по време на тъмните векове е имало жестоки масови кланета. Хората били преследвани заради вярата си, били оковавани, били изгаряни на клада, но, слава на Бога, били верни. Те следвали стъпките на Своя водач, те не можели да се откажат от своята преданост към Христос, Който умря за тях. След като Христос е умрял за тях, те можели да живеят и да умрат за Него. Моля се, Бог да ни даде вярата на тези мъченици. Моля се Светият Дух да слезе тук в Северна Америка, за да пожелаят мъже и жени за вземат решения за истината, за да не правят компромиси със своята вяра, да кажат: „Божието Слово е моят водител, Божието Слово е мое мото и каквото и да ми струва, ще следвам Исус чрез Неговата сила и благодат.“ Вярата на мъчениците наистина трябва да ни говори. Идваме до края на тези 1260 години. Откр. 12:16,17: (Забележете, колко е прецизно пророчеството) „И змеят…“ Кой е змеят? Сатана. Той е наречен така, защото е измамник. „И змеят изпусна след жената из устата си вода“. В Откр. 17:15 казва: „Водите, които си видял, са люде и множества народа и езици.“ Така че, водата представлява хора или населени области, а земята като противоположност представлява ненаселени области. Когато разберете символите, всичко оживява. Змеят изпусна след жената вода из устата си, т.е. много хора, които щяха да се опитат чрез обединението на църквата с държавата да унищожат Божият народ. „И змеят изпусна след жената вода из устата като река.“ Коя е жената? Това е църквата. И така, сатана събира много хора в обединението на църквата с държавата, „но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си“. Така, че земята, т.е. някаква необитаема територия щеше да осигури прибежище или място на сигурност. В Европа църквата и държавата се обединили. Съвестта на мъже и жени била окована, душите им били под робство на този съюз на църква и държава. Хиляди хора били преследвани. Пилигрими се отправили от Стария към Новия свят. В края на 18 век бил открит Новия свят. През 1605 г. бил основан градът Джеймс таун, 1787 г. била написана Конституция. Достигаме до годината 1798 г. – появява на – САЩ и Канада. Там се създава религиозна и политическа свобода. Библията бе предсказала, че в края на 18 век земята, т.е. една необитаема територия, ще отвори устата си и на това място Божият народ ще намери прибежище. Божията църква щеше отново да се появи известно време след 1798 година в земя, където ще има политическа и религиозна свобода, приятелю. Обърнете внимание на историческите събития. Исус Христос ще основе Своята църква, която поради любовта си към Него ще спазва Неговите заповеди, да Го следва и да Му се подчинява. Тази църква нараствала през I, II и III век, но след това се сформирал съюза между църквата и държавата, който достигнал своя апогей в 538 година. В продължения на 1260 годни църквата и държавата били обединени и преследвали Божият народ. В това време Бог имал малка група последователи, които вярно изучавали Неговото Слово. Но в края на 18 в. Бог щеше да открие на хората нов континент, където да има религиозна и политическа свобода. На този континент щеше да бъде сформирано едно Божествено съдбоносно движение, което щеше да се разпространи по целия свят в последните дни, за да разгласява вестта за истината. Приятелю, Библията казва в Откр. 12:17: „Тогава змеят се разгневи против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.“ Малко след 1798 г. Бог трябваше да издигне не църква, не деноминация, не някаква еклесиастична институция, не някакъв религиозен феномен, а Своят остатък. Този остатък ще пази Неговите заповеди, ще има свидетелството за Исус и ще остане верен. Но какво в същност представлява остатъка? Истинската църква трябваше да бъде скрита в продължение 1260 години. Но малко след 1798 г. Бог трябваше да издигне Своя остатък. Как да обясним това? Да предположим, че си купувате плат и от него правите една красива рокля. После установявате, че нямате достатъчно плат да я довършите. Отивате в магазина и казвате: „Желая остатък.“ Какво представлява остатъка? Това е последната част от рулото с плат, който е същия както оригиналния. Думата остатък означава „това, което остава“ и е както оригинала. Например, плетете си пуловер, но преждата ви свършва и отивате и купувате същата както оригиналната. Така, че в последните дни, малко след 1798 година Бог ще издигне едно съдбоносно движение. Бог ще издигне не някаква друга религиозна група или деноминация, но едно движение основано на пророчеството върху територията на Северна Америка, което ще се разпространи по цялата земя и да бъде негов остатък. Това движение ще остане вярно на Божието слово и на неговите учения. Библията ни описва характерните черти на остатъка. Тя ни казва, как да различим това движение на последното време.