Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Годеж с невярващи – 147 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Годеж с невярващи – 147 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Мила сестро, научих, че имаш намерение да сключиш брак с човек, който не е свързан с тебе чрез религиозна вяра и се страхувам, че не си преценила внимателно този важен въпрос. Преди да предприемеш стъпка, която ще повлияе на целия ти бъдещ живот, те умолявам да обсъдиш този въпрос с внимателна и специална молитва. Ще се окаже ли тази нова връзка източник на истинско щастие? Ще ти бъде ли от помощ (полезна) за твоя християнски живот (за християнския ти живот)? Ще бъде ли угодна на Бога (Ще задоволи ли Бога)? Примерът ти ще бъде ли безопасен за следване и от други?

Тестове за любов
Преди да се съгласи да даде ръката си за брачна връзка, всяка жена трябва да се запита дали този, с който ще свърже съдбата си е достоен. Какво е било миналото му? Чист ли е животът му? Дали любовта, която изразява има благороден, възвишен характер или е просто емоционална (чувствена) привързаност? Притежава ли той такива черти на характера, които ще я направят щастлива? Може ли да намери истински мир и радост в неговата любов? Ще й бъде ли позволено да запази своята индивидуалност или трябва да предаде решенията (мненията, преценките) и съвестта си на контрола на своя съпруг? Като ученичка на Христос тя не принадлежи на себе си; била е купена със скъпа цена. Ще може ли да зачита като върховни (на първо място) изискванията, които Спасителят има към нея? Ще бъдат ли запазени чисти и святи тялото, душата, мислите и намеренията й? Тези въпроси са от жизнено значение за благополучието на всяка жена, която встъпва в брачни отношения.
Религията е необходима в дома. Само тя може да предотврати горчивите злини (неправди), които тъй често тровят брачния живот. Само там, където царува Христовата религия може да има дълбока, истинска, неегоистична любов. Тогава душа с душа ще бъдат свързани и двата живота ще се слеят в едно хармонично тяло. Божиите ангели ще бъдат гости в такъв дом и тяхното свято бдение ще освети брачната стая. Долната чувственост ще бъде премахната. Мислите ще бъдат възвишени и отправени към Бог; към Него ще се възнася и предаността на сърцето.

Резултатите от непослушанието
Сърцето копнее за човешка любов, но тази любов не е достатъчно силна, нито достатъчно чиста, нито достатъчно скъпа (скъпоценна), за да задоволи човека на мястото на Исусовата любов. Само в своя Спасител съпругата може да намира, мъдрост, сила и благодат, за да се справя с грижите, отговорностите и скърбите на живота. Тя трябва да Го направи своя сила и свой водач. Нека жената отдаде себе си първо на Христос, преди да се отдаде на който и да било земен приятел и да не влиза в отношения, които ще бъдат в конфликт с това. Търсещите истинско щастие, трябва да имат благословението на небето над всичко, което притежават и над всичко, което правят. Непослушанието към Бога е, което изпълва толкова много сърца и домове с окаянство. Сестро моя, ако не искаш дом, от който сенките никога да не се вдигнат, не се свързвай с такъв, който е неприятел (враг) на Бога.
Като човек, който очаква да се срещне с тези свои думи в деня на съда, аз те умолявам да размислиш върху постъпката, която възнамеряваш да предприемеш. Запитай се: “Няма ли един невярващ съпруг да отклонява мислите ми от Исус? Той обича удоволствията повече от Бога; няма ли да ме подведе и аз да започна да се наслаждавам на нещата, на които той се наслаждава?” Пътят към вечния живот е стръмен и грапав. Не си прибавя допълнителни тежести, които да забавят твоя напредък…
Бих искала да те предупредя за опасността, която се намира пред теб преди да е станало твърде късно. Слушаш ласкави, приятни думи и си подведена да вярваш, че всичко ще бъде добре; но ти не можеш да четеш подбудите, които предизвикват тези хубави речи; не можеш да видиш дълбините на нечестието скрити в сърцето. Не можеш да погледнеш зад сцената и да видиш примките, които Сатана слага на душата ти. Той би искал да те накара да следваш такова поведение, чрез което той би могъл да получи лесен достъп, за да насочи към тебе стрелите на изкушението. Не му давай и най-малкото предимство (повод). Докато Бог въздейства на умовете на Своите служители, Сатана в същото време работи чрез чадата на непослушанието. Няма никакво съгласие между Христос и Велиал. Двамата не могат да хармонизират (да съществуват в хармония). Да се свържеш с невярващ, това означава да се поставиш на сатанинска почва. Ти наскърбяваш Божия Дух и загубваш Неговата закрила. Можеш ли да си позволиш да бъдеш поставена в толкова неблагоприятно положение в (при) борбата си за вечния живот.

Скъсан годеж
Може да си кажеш: “Но аз съм дала обещание и трябва ли сега да го оттеглям?” Отговарям: Ако си направила някакво прибързано обещание, което е противоречие с изискванията на Писанията, на всяка цена го оттегли незабавно и смирено пред Бога и се покай за опиянението, което те е накарало да дадеш такъв прибързан обет. Много по-добре е да оттеглиш такова обещание в страх от Бога, отколкото да го спазиш и с това да опозориш своя Създател.
Помни, че имаш небе за спечелване (че имаш да спечелиш едно небе) и да избегнеш един открит път към гибел. Бог говори сериозно. Когато забрани на нашите първи родители да ядат от дървото на познанието, непослушанието им отвори вратата и в света нахлу цял потоп от зло. Ако постъпваме противно на Бога (на Божията воля) и Той ще постъпва противно на нас… Единственото ни безопасно поведение е да отдаваме пълно послушание на всичките изисквания, независимо от цената (на каквато и да е цена). Всички те (Негови изисквания) са основани (се основават) на безпределна любов и мъдрост (“Свидетелства”, т. V, стр. 361-365).

Зрялата преценка е много важна
Доброто (благото, благополучието) на обществото, както и най-висшите интереси на учениците изискват да не се опитват да си избират партньор в живота, докато собственият им характер е все още неразвит (недоразвит), разсъжденията (преценките) им незрели и докато в същото време (същевременно) са лишени от родителска грижа и ръководство…
Които полагат старания да закрилят младежите от изкушението и да ги подготвят за воденето на полезен живот, са ангажирани (заети) с добро дело. Радваме се, като видим в който и да било институт (учебно заведение) да се признава важността от подходящо ограничение (ограничаване) и дисциплина (дисциплиниране) на младежите. Дано усилията на всички такива наставници бъдат увенчани с успех (“Основи на християнското възпитание”, стр. 62,63).