Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Големината на семейството – 24 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Големината на семейството – 24 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ТЕЖКА НЕПРАВДА КЪМ МАЙКИ, ДЕЦА И ОБЩЕСТВО. Има родители, които без да обмислят дали могат да се справят с голямо семейство, изпълват домовете си с безпомощни, зависещи изцяло от родителските грижи и наставления малки същества… Това вреди на майки, деца и общество…
Родителите трябва винаги да мислят за бъдещото благополучие на своите деца. Те не трябва да бъдат принудени да посвещават всеки час на изтощаваща работа, за да доставят необходимото за живота им.
Преди да увеличат семейството си, родителите трябва сериозно да обсъдят дали като създават деца на този свят Бог ще бъде прославен или обезславен. Те трябва да се стремят да прославят Бога чрез своята връзка още от първата и през всяка следваща година на семейния си живот.

ЗДРАВЕТО НА МАЙКАТА Е ВАЖНО. Предвид отговорността, която лежи върху родителите, трябва сериозно да се мисли върху въпроса дали да се създават деца е най-доброто за дадено семейство. Притежава ли майката достатъчно сили, за да може да се грижи за семейството и децата си? Може ли бащата да създаде условия, които да съдействат за правилното възпитание и оформяне на детето? Колко малко се взема под внимание съдбата на детето. Единствената мисъл е задоволяване на страстта, като върху жената и майката се възлагат товари, които подкопават нейната жизненост и парализират духовните й сили. С разрушено здраве и обезсърчен дух, тя се вижда заобиколена от малки същества, за които не може да се грижи както трябва. Тъй като им липсват наставленията, които трябва да имат, те израстват опозорявайки Бога, а предават и на други злото на своето естество. По този начин се създава армия, която Сатана управлява както си иска.

ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ И ДРУГИ ФАКТОРИ. Бог желае родителите да действат като разумни същества и да живеят така, че всяко дете да има всичко необходимо, а майката да има сили и време да вложи своите умствени способности в дейности, насочени към правилното възпитание на децата си за обществото на ангелите. Тя трябва благородно да изпълнява своя дял в любов и страх Божи, за да могат децата й да бъдат благословение за семейството и обществото.
Съпругът и бащата трябва да има предвид всичко това, за да не бъде съпругата и майката на децата му така претоварена, че да отпадне духом. Той не трябва да позволява майката на децата му да бъде поставена в положение, в което не ще й е възможно да бъде еднакво справедлива към многобройните си деца, защото в такъв случай те ще растат без подходящо възпитание.
Родителите не бива да увеличават семействата си с повече деца, отколкото са сигурни, че могат да отгледат и възпитат. Голяма несправедливост се извършва към майката, ако тя година след година постоянно държи деца в ръцете си. Това намалява, а често разрушава ползата за обществото и увеличава домашната нищета. Освен това ограбва децата от полагащите им се грижи и възпитание, които родителите им дължат.

СЪВЕТ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ В ЕДНО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО. Въпросът, който трябва да разрешите е: “Създавам ли деца, които ще засилят влиянието и ще увеличат редиците на силите на тъмнината, или ще отглеждам деца за Христос?”
Ако вие не ръководите добре децата си и не оформите характерите им така, че да отговарят на Божиите изисквания, тогава колкото по-малко деца ще страдат от вашето погрешно възпитание, толкова по-добре ще бъде за вас като родители, а също и за обществото. Грях е да увеличавате вашето семейство, ако децата не могат още от детството си да бъдат обучени и дисциплинирани от мъдра и благоразумна майка, която е добросъвестна и интелигентна и която управлява своя дом в страх от Господа, като оформя детските характери според образеца на правдата. Бог ви е дал разум и Той изисква да го употребите.
Бащи и майки, като знаете, че нямате достатъчно познания за правилно възпитание на децата си, защо не научите своя урок? Защо продължавате да създавате деца и да увеличавате броя на жертвите на Сатана? Дали Бог е доволен от това. Всяко дете постепенно изчерпва жизнеността на майката и ако бащите и майките не разсъждават разумно в това отношение, как очакват децата им да бъдат правилно възпитани? Господ призовава родителите да обмислят всичко това в светлината на вечния живот.

ИКОНОМИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ. [Родителите] трябва сериозно и отговорно да преценяват какви средства за съществуване могат да осигурят на своите деца. Те нямат право да създават деца, които по-късно да бъдат бреме и товар за други хора и за обществото. Те трябва да имат професия, на която могат да разчитат за издръжката на семейството си, за да не стават причина за тежки сътресения в живота на членовете му. Ако нямат, извършват престъпление спрямо децата, като ги създават, а впоследствие ги обричат на недохранване, липса на облекло и родителски грижи.
Хора, които са неподготвени за работа и са неспособни да обезпечат прехраната на семейството си, обикновено изпълват домовете си с много деца; докато мъже, способни да печелят, не създават повече деца, отколкото позволяват възможностите им. Хора, които не са в състояние да се грижат за семейството си, не бива да имат деца.

КАК ПОНЯКОГА СЕ СЪЗДАВАТ ТРУДНОСТИ НА ЦЪРКВАТА? Мнозина, които едва преживяват сами, се женят и създават семейство, макар да знаят, че нямат с какво да го издържат. А още по-лошо е, че нямат необходимите качества да го ръководят. Целият живот в такова семейство носи отпечатъка на небрежност и липса на добри навици. Такива хора са буйни, раздразнителни, избухливи и не могат да се контролират. Когато такива хора приемат вестта на истината, те мислят, че имат право да очакват помощ от по-заможните братя. И ако техните очаквания не се сбъднат, се оплакват от църквата и обвиняват братята си, че не живеят според вярата. Кой трябва да понесе последствията в този случай? Трябва ли Божието дело да бъде спъвано и църковната каса изчерпвана, за да се полагат грижи за големи бедни семейства? Не. Родителите трябва да бъдат потърпевшите. Като общо правило те няма да страдат от по-голяма липса сега, отколкото преди да приемат съботата.

КАК МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МИСИОНСКАТА СЛУЖБА? За мисионери в далечни страни трябва да се избират такива мъже, които знаят да правят икономии и нямат големи семейства; които, съзнавайки краткостта на времето и голямата работа, която трябва да бъде извършена, няма да изпълват къщите си с деца, но ще се стараят да бъдат колкото е възможно по-свободни от всичко, което би отклонило умовете им от тяхната велика работа. Съпругата, ако е посветена и оставена свободна да действа, може, като стои до съпруга си, да извърши толкова, колкото извършва и той. Бог е благословил жената с таланти, които тя трябва да използва за Негова слава и да води при Бога много синове и дъщери. Но много жени, които могат да бъдат успешни работници, биват задържани в къщи, за да се грижат за малките си деца.
Имаме нужда от мисионери в пълния смисъл на думата, които са в състояние да оставят настрана всякакви себелюбиви съображения и да поставят на първо място Божието дело; и които, работейки с око, отправено единствено към Божията слава, ще пазят себе си верни и в най-дребното, готови да отидат където Бог им заповядва и да работят с всичките си сили и възможности за разпространение на познанието за истината. В мисионското дело са нужни мъже, които имат жени, обичащи и боящи се от Бога и помагащи им в работата. Много мисионери, които имат семейства, отиват да работят, но не се отдават изцяло на делото. Умовете им са раздвоени. Мислите за семейството ги отвличат от тяхната работа и често ги държат далече от полетата, в които биха навлезли, ако не мислеха, че трябва да бъдат близо до домовете си.