Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Грехът срещу Светия Дух 38 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Брат П., ти питаш дали си извършил греха, за който няма прошка нито в този живот, нито в бъдещия. Отговарям: не виждам ни най-малко доказателство, че това е така. Какво представлява грехът против Святия Дух? Той е делото на Светия Дух съзнателно да се приписва на Сатана. Например да предположим, че някой е свидетел на специалното действие на Божия Дух. Той има убедително доказателство, че делото е в съгласие с Писанията и Духът свидетелства заедно с неговия дух, че то е от Бога. По-късно, обаче, той пада в изкушение; обладават го гордост, самодоволство или някоя друга лоша черта. Но отхвърляйки всички доказателства за Божествения характер на делото, заявява, че това, което по-рано е признавал за сила на Святия Дух, е било силата на Сатана. Бог работи над човешкото сърце посредством Святия Дух и когато хората съзнателно отхвърлят Духа и заявяват, че Той е от Сатана, те прекъсват проводника, чрез който Бог се свързва с тях. Отричайки доказателството, което Бог е благоволил да им даде, те спират притока на светлината, огрявала сърцата им, и впоследствие остават в тъмнина. Така се потвърждават думите на Христос: „… ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!“ (Матей 6:23). Лица, които са извършили този грях, могат за известно време да изглеждат като Божии чада; но когато се появят обстоятелства, съдействащи за развиване на характера, и разкрият кой дух ръководи този характер, ще се разбере, че те са на вражеска почва и стоят под черното сатанинско знаме.
Братко мой, Духът те кани днес. Ела с цялото си сърце при Исус. Покай се от греховете си, изповядай се на Бога, остави всяко нечестие и се възползвай от всички Негови обещания. „Към Мене погледнете и спасени бъдете…“ (Исая 45:22), гласи Неговата благодатна покана.
Ще дойде денят, когато страшното обвинение на Божия гняв ще бъде изречено против всички, които са постоянствали в непослушанието си към Бога. Това ще стане, когато Бог ще заговори и ще извърши страшни неща за правда срещу нарушителите на Неговия закон. Но ти не е нужно да попаднеш между онези, над които ще се излее Божият гняв. Сега е ден на Неговото спасение. Светлината от Голготския кръст сега свети ясно, откривайки Исус, Жертвата за грях. Като прочетеш обещанията, които ти споменавам, помни, че те са израз на неизказана любов и състрадание. Великото сърце на Безграничната Любов се е приближило към грешника с безкрайно съчувствие. „… имаме изкуплението си чрез кръвта Му, с прощението на прегрешенията ни…“ (Ефес. 1:7). Да, само повярвай, че Бог е твой помощник. Той иска да възстанови Своя морален образ в човека. Приближиш ли се до Него с изповед и покаяние, и Той ще се приближи до тебе с милост и прощение. Ние дължим на Господа всичко. Той е Авторът на нашето спасение. Като изработваш своето спасение със страх и трепет, „защото Бог е, Който действа в тебе да желаеш и да вършиш Неговата добра воля.“