Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Да бъдат обучавани още от люлката – 11 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ЗАПОЧНЕТЕ ВЪЗПИТАНИЕТО РАНО.
Послушанието към родителския авторитет трябва да бъде внедрено
още от люлката и култивирано по-късно (82.1).
Някои родители смятат, че могат да оставят своите малчугани да правят
каквото си искат в бебешката възраст, а когато пораснат, да ги поправят. Но
това е грешка. Започнете още от бебешката възраст да учите детето на
послушание. Изисквайте послушание във вашето домашно училище (82.2).
От най-ранната си възраст децата трябва да бъдат научени да слушат
родителите си, да уважават думите им и да почитат авторитета им. (82.3)
ПРЕДИ ДА СЕ РАЗВИЕ МИСЛЕНЕТО.
Един от първите уроци, които трябва да научи едно дете, е урокът на
послушанието. Преди да е пораснало достатъчно, за да може да разсъждава,
то може да бъде научено да слуша. (82.4)
Работата на майката трябва да започне още с бебето. Тя трябва да подчини
волята и нрава на детето и да доведе неговото разположение до подчинение.
Научете го да слуша и когато порасне, не отслабвайте ръката. (82.5)
ПРЕДИ СВОЕВОЛИЕТО ДА ЗАКОРАВЕЕ.
Малко родители започват достатъчно рано да учат децата си на
послушание. Обикновено се допуска детето да стане на 2-3 години и според
родителите то не може да понесе дисциплина на тази възраст – те смятат,
че е твърде малко, за да започне да ги слуша. Но през всичкото това време
азът израства силен в малкото същество и задачата на родителите да постигнат
контрол върху детето става все по-трудна с всеки изминат ден. (82.6)
В МНОГО РАННА ВЪЗРАСТ ДЕЦАТА МОГАТ ДА РАЗБИРАТ ЯСНО И ТОЧНО КАЗАНИ НЕЩА.
Затова с мило и разумно ръководство може да бъдат научени да слушат
… Майката не трябва да допуска детето да взема предимство над нея
в нито един единствен случай; и за да поддържа този авторитет, не е необходимо
да прибягва до груби мерки. Една твърда, здрава ръка и любезност,
която убеждава детето във вашата любов, ще изпълни целта. Но оставите ли
егоизмът, гневът и своеволието да се развият през първите три години
на едно дете, ще бъде трудно то да се доведе до послушание на здравословна
дисциплина. Неговото разположение е станало неприятно, то намира удоволствие
да върви по собствения си път, родителският контрол е отвратителен
за него. Тези зли тенденции се развиват с израстването на детето и
във възрастта на мъжеството му върховният егоизъм и липса на самообладание
го предават във властта на злините, които поразяват нашата страна.
(82.7)
ТЕ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДА ПОКАЗВАТ
НЕУВАЖЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ СИ.
Своеволието им никога не трябва да се допуска да остане неукорено.
Бъдещото благоденствие на детето изисква нежно, но изпълнено с любов
твърдо дисциплиниране. (83.1)
ПОСЛУШАНИЕТО КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ВОДИ И КЪМ ПОСЛУШАНИЕ КЪМ БОГА.
Юношите и децата, които имат молещи се родители, имат голяма
привилегия, защото имат възможност да познават и обичат Бога. Уважавайки
родителите си и отдавайки им почит, те могат да научат как да
уважават Небесния си Баща и как да Му се подчиняват. Ако ходят от деца
в светлината, ще бъдат мили и любезни, обичащи и уважаващи своите
родители, които са видели и така ще бъдат по-добре подготвени да обичат
Бога, Когото не са видели. Ако са верни представители на своите родители,
като живеят на практика истината с помощ от Бога, тогава на думи и на
дело признават собствеността на Бога и го почитат с добре подреден живот
и с набожно отношение към хората. (83.2)
САМО ПОСЛУШНИЯТ ВЛИЗА В НЕБЕТО.
Нека родителите и учителите втълпят в умовете на децата,че Господ ги
изпробва в този живот да види дали ще Му отдадат послушание и преклонение.
Ония, които не искат да бъдат послушни на Христос тука, няма да Го слушат
и във вечния свят. (84.1)
Ако родителите или децата бъдат един ден добре дошли в небесните
жилища, това ще бъде, защото те в този свят са научени да се покоряват
на Божиите заповеди. (84.2)