Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Двете корони – 26 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Във видението, дадено ми в Батъл Крийк, щата Мичиган, на 25.10.1861 г. ми бе показана земята – тъмна и мрачна. Ангелът каза: „Гледай внимателно!“ Видях хората по земята. Някои бяха обкръжени от Божии ангели, а други бяха в пълна тъмнина, обкръжени от зли ангели. Протегната от небето ръка държеше златен скиптър, на чийто връх имаше корона, обсипана с диаманти. Всеки диамант блестеше с чиста и великолепна светлина. На короната бяха изписани думите: „Всеки, който ме спечели, е щастлив и ще има вечен живот.“
Под короната се виждаше друг скиптър, където също бе поставена корона, в чийто център имаше диаманти, злато и сребро, излъчващи съвсем малко светлина. Надписът на короната гласеше: „Земно съкровище. Богатството е сила. Всеки, който ме спечели, ще има почит и слава.“ Видях голямо множество, което се втурна напред, за да спечели тази корона. Всички вдигаха голям шум и в желанието си да получат короната изглеждаха като обезумели. Блъскаха се един друг, изтласкваха по-слабите назад и прескачаха падналите в бързината. Много от тях алчно сграбчваха съкровищата вътре в короната и ги стискаха здраво. Косите на някои бяха посивели, а лицата им – набраздени от грижи и безпокойство. Те не зачитаха собствените си роднини, които бяха кост от костта им и плът от плътта им; и когато към тях бяха отправени очакващи погледи, стискаха още по-здраво съкровищата си, сякаш се бояха да не би в момент на невнимание да загубят нещо или да бъдат принудени да ги разделят с роднините си. Алчните им погледи бяха приковани към земната корона и те смятаха и пресмятаха нейните съкровища. Сред тълпата се появяваха, белязани от нужда и нещастие хора, и поглеждаха с копнеж към съкровищата в короната. Но се отдалечаваха безпомощни, защото по-силните надвиваха и изтласкваха по-слабите. Въпреки това те не се отказваха напълно, а заедно с групата от болни, стари и обезобразени се опитваха да си пробият път към земната корона. Някои умираха в стремежа си да я достигнат. Други падаха в мига, когато вече се протягаха, за да я вземат. Мнозина я държаха само за кратко време преди да паднат. Мъртви тела покриваха земята, а множеството продължаваше да върви напред, прескачайки падналите и мъртвите тела на техните ближни. Който достигнеше короната, ставаше притежател на съкровищата, а насъбралата се група от хора шумно го аплодираха.

Сатанинските измами
Една голяма група от зли ангели бяха много заети. Сатана беше в средата и всички гледаха с огромно задоволство борещите се за короната. Той като че ли особено окуражаваше онези, които жадно се стремяха към нея. Мнозина от тях изповядваха, че са християни. Изглежда някои имаха известна светлина. Те поглеждаха с желание към небесната корона и оставаха очаровани от нейната красота, но нямаха истинско понятие за нейната стойност и слава. Докато протягаха вяло едната си ръка към нея, с другата се стремяха жадно да достигнат земната, решени на всяка цена да я имат. В усилената гонитба за получаване на земната корона, напълно изгубваха от погледа си небесната. Бяха попаднали в тъмнина, но въпреки това продължаваха пипнешком да я търсят. У някои от тълпата, която така жадно се стремеше към тази корона, се появи разочарование. Те изглежда започваха да осъзнават опасността, в която се намираха, и сериозно се насочваха към небесната корона. Скоро мрачните им лица се проясняваха, а потиснатостта им се превръщаше в жизненост и свята радост.
Тогава видях една група хора, които вървяха напред в тълпата с очи, внимателно съсредоточени в небесната корона. Когато се опитваха с усилие да си проправят път в безредната тълпа, ангели ги придружаваха и им разчистваха място, за да напредват. Щом наближиха небесната корона, излъчваната от нея светлина засия над и около тях, разпръсквайки мрака. Ставаше все по-светло и по-светло, докато те бяха преобразени и заприличаха на ангели. Не погледнаха нито веднъж с копнеещи очи към земната корона. Преследващите земната корона им се надсмиваха и хвърляха черни топки след тях. Тези топки не ги оставяха следи по тях, докато очите им гледаха към небесната корона. Но онези, които обръщаха внимание на черните топки, биваха изцапани от тях. Представен ми бе следният текст:
„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда и гдето крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината! Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона“ (Матей 6:19-24).
Картината, която бях видяла, ми бе обяснена така: Множеството, което тъй жадно се стреми към земната корона, това са хора, които обичат съкровищата на този свят и са измамени от краткотрайната им привлекателност. Видях, че някои, които искаха да бъдат Исусови последователи, са толкова амбициозни в жаждата си за земните съкровища, че загубват любовта си към небето, действат, както светът действа, и се считат от Бога като принадлежащи на света. Те изповядваха, че се стремят към безсмъртна корона и към съкровище на небето, но интересите и главното им занимание всъщност е да добият земни съкровища. Онези, чиито съкровища се намират в този свят и които обичат своите богатства, не обичат Исус. Те може да смятат, че са прави, и макар да се придържат към своето изповедание със скъперническа страст, не могат да осъзнаят състоянието си и да почувстват, че обичат парите повече от делото на истината или от небесното царство.

Истински и фалшиви богатства
„Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!“ (Матей 6:23). Идва един момент в религиозната опитност на такива хора, когато те престават да оценяват дадената им светлина и тя се превръща в тъмнина. Ангелът каза: „Вие не можете да обичате и да се покланяте на земните съкровища и в същото време да придобиете истинските богатства.“ Когато младежът дойде при Исус и Го попита: „Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?“ (Матей 19:16), Исус му предложи избор: или да се раздели с притежанията си и да има вечен живот, или да ги задържи и да го изгуби. За него богатствата имаха по-висока стойност от небесното съкровище. Условието да се раздели с богатствата си и да ги раздаде на бедните, за да стане Христов последовател и да спечели вечния живот, охлади желанието му и той си отиде тъжен.
Видях, че точно хората, които се стремяха към земната корона, ще прибягнат до всякакви средства, за да придобият имущество. В този стремеж те почти загубват разсъдъка си. Всичките им мисли и цялата им енергия са насочени към придобиване на земни богатства. Те погазват правата на другите, потискат бедните и орязват заплатата на наемния работник. Ако можеха да се възползват от по-бедните и по-непроницателните и по този начин да умножат богатствата си, нямаше да се поколебаят нито за миг да ги угнетяват и дори да ги доведат до просия.
Тези хора с побелели от годините коси и набраздени от грижи сърца алчно сграбчваха съкровищата в короната. Въпреки че бяха възрастни и им оставаха само още няколко години живот, те копнееха да си осигурят земните богатства. Колкото повече приближаваха до гроба, толкова по-силно ставаше желанието им да задържат съкровищата за себе си. Роднините им не се възползваха от богатството им. Членовете на семействата им работеха свръх силите си, за да спестят малко пари. А те не използваха богатството си нито за доброто на другите, нито за собственото си добро. За тях бе достатъчно да знаят, че го притежават. Когато пред тях се представя дългът им да облекчават нуждите на бедните и да поддържат Божието дело, те се натъжават. Биха приели с радост дара на вечния живот, но не желаят той да им коства нещо. Условията били много тежки. Но Авраам не пожали единствения си син. В послушание към Бога той беше готов да пожертва обещаното от Него дете по-леко, отколкото мнозина биха пожертвали част от земните си притежания.
Тъжно е да се гледа как онези, които би трябвало да узреят за славата и всеки ден да се подготвят за безсмъртието, изразходват цялата си енергия, за да запазят земните си богатства. Видях, че те не са в състояние да оценят небесното съкровище. Поради силната си привързаност към земното вършеха дела, които показваха, че не ценят достатъчно небесното наследство, за да направят някаква жертва за него. Младежът беше готов да пази заповедите, но Господ му каза, че има едно нещо, което не му достига. Той желаеше вечния живот, но обичаше повече имота си. Много от нас се самозалъгват. Те не се стремят към истината като към скрито съкровище. Силите им не са насочени в правилна посока. Умовете им, които трябваше да бъдат озарени от небесната светлина, са объркани и обезпокоени. „… а светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото и то остава безплодно“ (Марк 4:19). „Такива хора са без извинение“ – каза ангелът. Видях, че светлината се отдалечаваше от тях. Те не пожелаха да разберат тържествените и важни истини за това време и мислеха, че могат да минат и без това разбиране. Тяхната светлината изчезна и бяха оставени в тъмнина.

Средства на Сатана
Множеството от обезобразени и болни, които се надпреварваха за земната корона, представляват онези, чиито интереси и съкровища принадлежат на този свят. Макар че срещат разочарование на всяка крачка, те не насочват своите стремежи към небето, за да си осигурят там съкровище и дом. Не са постигнали земната си цел и докато продължават да я преследват, губят и небесната. Въпреки разочарованието, нещастния живот и смъртта на онези, които са погълнати изцяло от спечелването на земните богатства, други ги следват по стъпките им. Те се втурват стремглаво напред, без да размишляват върху злощастния край на онези, чийто пример следват.
Достигналите короната успяха да я завладеят и бяха аплодирани. Това са хората, които осъществяват единствената цел в живота си – богатството. Те получават почитта, с която светът удостоява богатите, и вече имат влияние. Сатана и неговите зли ангели са доволни. Сатана знае, че такива хора са изцяло негови и че докато живеят в бунт срещу Бога, ще бъдат мощни инструменти в ръцете му.
Хората, които се разочароваха от групата на устремилите се към земната корона, са онези, които са преценили вярно живота и са забелязали края на всички, които се борят за земни богатства. Виждат, че такива хора никога не са удовлетворени, а са нещастни. Обхванати от безпокойство, те постепенно се отделят от онази злощастна група и започват да търсят истинските и трайни богатства.
Напредващите в своя път през тълпата към небесната корона, придружавани от святи ангели, ми бяха показани като верния Божи народ. Ангели ги водят напред и те ревностно се стремят към небесното съкровище.
Черните топки, хвърляни по светиите, са оскърбителните лъжи адресирани за Божия народ от онези, които обичат лъжата и я разпространяват. Трябва да положим всички усилия да живеем безупречно и да се въздържаме от зло; наш дълг е да вървим дръзновено напред и да не обръщаме внимание на лъжите, укоряващи нечестивите. Докато очите на праведните гледат към безценното небесно съкровище, те ще се уподобяват все повече и повече на Христос и така ще бъдат преобразени и подготвени за възнесението.