Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Две категории брак – разумен и неразумен – 150 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Две категории брак – разумен и неразумен – 150 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Незрелите бракове произвеждат огромно количество от злините, които съществуват днес. Нито физическото здраве, нито умствената енергия се повлиява благоприятно от един брак, който е сключен твърде рано в живота. По този въпрос общо взето се разсъждава твърде малко. Много младежи действат от (поради) импулс. Тази стъпка, която оказва такова сериозно влияние било за добро или за зло, която се оказва доживотно благословение или проклятие, често пъти се предприема прибързано под влиянието на чувствен импулс (под импулса на чувствата). Много хора не желаят да се вслушат в разума или в наставленията дадени им от християнска гледна точка…
Светът е пълен с окаянство и грях днес в резултат на лоши съчетания при браковете. В много случаи трябват само няколко месеца на съпруга или съпругата да осъзнае, че характерите им никога не могат да се слеят; и резултатът е онова преобладаващо несъгласие (несъгласие преобладаващо) в дома, където трябва да съществуват само любов и небесна хармония.
Чрез спорове (раздори) за незначителни неща, се подхранва горчив дух. Откритите несъгласия и заяждания донасят (внасят) в дома неизразимо окаянство и разделят онези, които би трябвало да са свързани с връзките на любовта. Така хиляди жертват себе си, и душа и тяло (така хиляди са станали жертва – духом и телом), чрез немъдри (неразумни) бракове и са тръгнали надолу по пътя на погублението.

Под неравен хомот
Опасно нещо е да се образуват светски връзки. Сатана добре знае, че в моментът, когато се сключва брака на много млади мъже и жени, приключва и историята на тяхната религиозна опитност и полезност. За известно време те може да правят усилия да живеят християнски живот, но всичките им старания се правят срещу едно твърдо влияние насочено в противоположната посока. Някога те са смятали за привилегия да говорят за своята радост и надежда; но скоро започват неохотно да засягат в разговор този въпрос, като знаят, че този, с когото са свързали съдбата си не се интересува от тези неща. Така Сатана неусетно изплита около тях мрежа на скептицизъм (неверие) и вярата в скъпоценната истина постепенно замира в сърцето.
Преднамерените усилия на Сатана непременно да вкара младежите в грях; защото тогава той е сигурен, че пленил човека. Неприятелят на душите е изпълнен със силна омраза срещу всяко усилие да се повлияе на младежите да вървят по правата (в правилната) посока (насока). Той мрази всичко, което дава правилна представа за Бога и Христос. Усилията му са специално отправени срещу онези, които са поставени на места благоприятни за приемането на светлината идеща от небето; защото знае, че всяко движение от тяхна страна да дойдат във връзка с Бога ще им даде сила да се съпротивят на неговите изкушения. Той идва при младежите със своите специални примки като ангел на светлината и твърде често успява да ги спечели стъпка по стъпка, отклонявайки ги от пътя на дълга.

Подходящи връзки
Млади хора, поставени в нова общество могат да установят връзки, които ще окажат благословение или проклятие. Те могат да се назидават, укрепват и благославят един друг, усъвършенствувайки се в поведение (държание), в предразположение, в познание (знание); или път позволявайки си да станат (да бъдат) безгрижни и неверни, те могат да упражняват само едно деморализиращо влияние (“Младежки наставник”, 10 август 1899 г.).

Прибързани бракове
Сатана е постоянно зает да вкарва неопитни младежи в брачни връзки. Но колкото по-малко се радваме на браковете, които се сключват в наше време, толкова по-добре. Когато се разбере правилно свещеното естество на брака и неговите изисквания, той трябва дори и сега (тогава) да бъде одобрен от небето и резултатът ще бъде както щастие за двете партии (страни), така и Бог ще бъде прославен…
Истинската религия облагородява ума, пречиства вкуса, освещава разсъдъка и прави притежателя си участник в чистотата и влиянията от небето; довежда ангелите по-близо, а все повече и повече отделя от духа и влиянието на света (“Свидетелства”, т. II, стр. 252,253).

Повлияни от Сатана да сключат брак
Сатана е силно ангажиран да влияе на онези, които са напълно неподходящи един за друг, да съединят (да свържат) интересите си. Той ликува от това дело (от тази своя работа), защото чрез това (чрез нея) може да произведе повече окаянство и безнадеждно зло на човешкото семейство, отколкото чрез упражняването на своето умение в някоя друга насока (“Свидетелства”, т. II, стр. 248).