Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Деловото управление на евангелизаторската кампания – 24 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Проповедници не трябва да бъдат натоварвани с делови и бизнес въпроси. На всеки човек е дадена неговата работа. Навлизащите в проповедническото поприще се посвещават на една специална работа и трябва да се отдават на молитва и говорене на Словото. Умът им не трябва да бъде обременяван от делови и бизнес въпроси. От години Господ ме е наставлявал да предупреждавам нашите братя проповедници да не позволяват умовете им така да бъдат погълнати от делови въпроси, че да нямат време да общуват с Бога, а да имат дружбата на Духа. Проповедникът не може да бъде в добра духовна форма, докато е викан да урежда малки трудности в различните църкви. Това не е работата, която му е поверена. Господ желае да използва всяка способност на своите избрани служители. Умът им не трябва да бъде уморяван от дълги заседания на съвети, особено нощем, защото Бог иска цялата му умствена сила да бъде използвана за прогласяване на евангелието ясно и със сила, такова каквото е в Христос Исус.
Претовареният проповедник е често пъти толкова прибързан, че едва намира време да изследва вярата в себе си. Той намира твърде малко време да размишлява и да се моли. В Своята служба Христос съчетаваше молитвата с работата. Нощ след нощ прекарваше изцяло в молитва. Проповедниците трябва да търсят Бога да им даде Своя Дух, та да могат да представят истината правилно.
Деловите подробности да бъдат осъществявани от хора, способни в бизнеса. Голяма грешка е да се кара един проповедник, надарен със сила да проповядва Евангелието, да се занимава постоянно с бизнес въпроси. Не трябва да се позволява този, който представя Словото на живота, да бъде твърде много обременяван…
Финансите на делото нека бъдат управлявани умело от способни бизнесмени. А проповедниците и евангелизаторите да бъдат отделени за друг вид работа. Управлението на финансовите въпроси да е отговорност на други, а не на отделените за проповядване на Евангелието. Нашите проповедници не трябва да бъдат тежко натоварвани с подробностите в бизнеса на евангелизаторската работа в нашите големи градове. Отговарящите за нашите конференции трябва да намерят бизнесмени, които да се грижат за финансовите подробности на делото в градовете. Ако такива не могат да бъдат намерени, нека бъдат осигурени възможности за обучението на бизнесмени.