Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Делото за това време 50 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Стоим на прага на големи и тържествени събития. Пророчествата се изпълняват. В небесните книги се докладва необикновена, богата със събития световна история. На земята всичко е неспокойно; има войни и слухове за войни; народите са разгневени и е дошло времето мъртвите да бъдат съдени. Събитията се сменят постоянно, за да приближат Божия ден, който твърде бърза. Остава ни още кратко време. Но докато един народ се повдига срещу друг и едно царство срещу друго, няма още общо мобилизиране. Взаимната война още не е станала, защото четирите ветрове се задържат все още, докато Божиите раби получат печат на челата си. Едва тогава земните власти ще съберат своите военни сили за последната борба.
Сатана се е заел ревностно да състави плановете си за последната голяма борба, в която всички ще участват. Въпреки че евангелието е проповядвано на света почти 2000 години, Сатана все още предлага на мъже и жени същата картина, каквато показа и на Христос. По чуден начин той им показва царствата на света и тяхната слава и ги обещава на всички, които паднат и му се поклонят. Така той се опитва да подчини хората на властта си.
Сатана се старае най-усърдно да се представи за Бог и да унищожава всички, противопоставящи се на неговата мощ. И светът днес се прекланя пред него и приема неговата сила за сила Божия. Изпълнява се пророчеството в Откровение 13:3, което казва: „Цялата земя учудена отиде след звяра…“
В своята слепота хората се хвалят с чудесен напредък и просвещение, но пред погледа на Всемъдрия са разкрити вътрешният грях и покварата. Небесните наблюдатели виждат земята изпълнена с насилства и престъпления; богатства се трупат чрез всякакъв вид кражби не само от хора, но и от Бога. Хората си служат с Божиите средства, за да задоволят себелюбието си; всичко, до каквото се домогнат, служи само на тяхната алчност. Скъперничеството и плътският дух вземат надмощие. Хората подхранват качествата на първия голям измамник; те са го приели за Бог и са се изпълнили с Неговия дух.
Но облакът на съдийския гняв, пълен с елементите, разрушили някога Содом, виси над тях. Пророк Йоан видя тези сцени във виденията си за бъдещите неща. Открито му бе това поклонение на дявола и той видя целия свят на прага на гибелта. Но разглеждайки тази картина с дълбок интерес, съзря групата, пазеща Божиите заповеди. Всички носеха печата на живия Бог на челата си, а ангелът каза: „Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. И чух глас от небето, който казваше: Напиши: „Блажени отсега нататък мъртвите, които умират в Господа“; Да! – казва Духът, – за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях.“ „И видях, и ето, бял облак и на облака седеше един, който приличаше на Човешкия Син, имайки на главата Си златна корона и в ръката Си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на тогова, който седеше на облака: „Простри сърпа си и жъни, защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жетва е презряла. Оня, прочее, Който седеше на облака, хвърли сърпа Си на земята и земята биде пожъната. И друг ангел излезе от храма, който е на небето, и той държеше остър сърп. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от олтаря и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп и рече: „Простри острия Си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече узряло.“ И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв“ (Откр. 14:12-19).

Преди да е много късно
Когато бурята на Божия гняв се разрази над света, за много хора ще бъде ужасна изненада да видят как къщата им бива завлечена, защото е била построена на пясък. Дано предупреждението стигне до тях, преди да бъде много късно. Сега ние би трябвало да чувстваме отговорността да работим най-сериозно, за да съобщаваме на другите истините, които Бог е дал за това време. Все още не се заемаме с това дело достатъчно сериозно.
Божието сърце се вълнува; душите са скъпи в Божиите очи; Христос плака в смъртна агония за този свят; точно за този свят Той беше разпнат. Бог даде Своя единороден Син, за да спаси грешниците. Той желае ние да обичаме нашите ближни, както Той ни възлюби. Желае всички, познаващи истината, да я съобщават и на другите.
Сега е времето на последното предупреждение. Особена сила лежи в разнасянето на истината за настоящето време. Но колко време ще трае това? Много кратко. Ако е имало някога криза, то тя е сега.
Всички хора сега решават вечната си участ. Те трябва да бъдат разтърсени, за да осъзнаят важността на времето и близостта на края на човешките изпитания. Необходими са решителни усилия, за да им се представи убедително вестта за това време. Третият ангел трябва да излезе с голяма сила. Никой да не пренебрегва, нито да подценява това дело!
Светлината, която сме получили за третата ангелска вест, е истинската светлина. Белегът на звяра е тъкмо това, което се обявява. Досега още не всичко е разбрано по този въпрос, а и няма да бъде разбрано, докато свитъкът не се разгъне напълно. Но много тържествено дело трябва да бъде извършено в нашия свят. Божията заповед към Неговите раби гласи: „Извикай силно, не се щади. Издигни гласа си като тръба, та изяви на людете Ми беззаконието им и на Якововия дом греховете им“ (Исая 58:1).
В основните черти на нашето дело да не се променя нищо. То трябва да стои така ясно и определено, както пророчеството го е създало. Не бива да се съюзяваме със света, мислейки, че по такъв начин ще можем да постигнем повече. Който се опитва да пречи на делото в точките, които Бог е определил, няма да бъде угоден на Господа. Никоя част от истината, направила адвентистите от седмия ден това, което те са, не бива да бъде омаловажавана. Ние имаме старите й гранични камъни, опита и дълга и трябва твърдо да защитаваме принципите си пред целия свят.
Много е важно да се подбудят хора да станат и да открият на всички народи живите Божии слова. Хора от всякакъв ранг и с различни способности и дарби трябва да заработят в хармония за един общ резултат. Те трябва да се съединят в делото за известяване истината на народа, като всеки работник изпълнява своята специална задача.

Трите ангелски вести
Трите ангели от Откровение 14 глава са представени летящи сред небето и символизиращи делото на хората, които известяват първата, втората и третата ангелски вести. Всички са свързани един с друг. Доказателствата за вечно живата истина на тези три велики вести, които означават толкова много за Божията църква и са предизвикали такова голямо противопоставяне в религиозния свят, не са изгаснали. Сатана постоянно се опитва да хвърля сянка върху тези вести, за да не могат Божиите чада да разбират добре тяхното значение, тяхното място и тяхното време. Но те са живи и до края на човешката история ще упражняват силата си в нашите религиозни преживявания.
Тяхното влияние вече е нараснало и се е разширило, насърчило е хиляди сърца да работят и е създало училища, издателски къщи и здравни институти. Всички те са Божии инструменти, чрез които великото дело, представено от първия, втория и третия ангел, трябва да напредва, предупреждавайки жителите на света, че Христос ще дойде със сила и голяма слава.
Братя и сестри, моето най-сърдечно желание е чрез словата си да обърна вниманието ви върху важността на това време и върху значението на ставащите сега събития. Обръщам ви вниманието на постоянните усилия, които сега се правят, за да се ограничи религиозната свобода. Божият свещен ден за възпоменание е потъпкан и вместо него в света има една неистинска събота, която не носи никакво освещение. Но докато силите на тъмнината възбуждат земните сили, Господ, небесният Бог, изпраща светлина от небето, за да застане срещу тази заплашваща опасност, като събужда Своите живи вестители да въздигат закона Му. Сега, точно сега е време за нас да работим в чужди страни. Когато Америка, страната на религиозната свобода, ще се съедини с папството, за да насилва съвестта и да застави хората да почитат фалшивата събота, народите от всяка страна на земното кълбо ще бъдат накарани да последват нейния пример. Нашият народ не е достатъчно ревностен, за да върши всичко по силите си с разните средства, които има на разположение за разпространяване на предупредителната вест.

Последната вест на милост
Небесният Бог няма да изпрати наказанията Си върху този свят поради непослушанието и престъплението му, докато не е изпратил стражите Си да го предупредят. Той няма да приключи благодатното време, докато вестта не се разгласи по-ясно. Божият закон трябва да бъде прославен и неговите изисквания – представени в техния истински, свят характер, за да може хората да се определят за или против истината. И въпреки това делото ще бъде прекратено с правда. Вестта за Христовата правда трябва да прозвучи от единия край на земята до другия, за да приготви пътя на Господа. Това е Божията слава, която завършва делото на третия ангел.
Никое дело в нашия свят не е така велико, така свято и така славно, никое дело не прославя така Бога, както евангелското. Сега проповядваната вест е последната вест на милост за един паднал свят. Който има привилегията да я чуе, а я отхвърля твърдоглаво, без да уважи предупреждението, отхвърля последната надежда за спасение. Няма да има второ благодатно време.
Словото на истината: „Писано е“ е евангелието, което ние трябва да възвестяваме. Пред това дърво не стои огнен меч; всеки, който желае, може да вземе от плодовете му. Няма сила, която да попречи на някоя душа да бере от тях. Всички могат да ядат от него и да живеят вечно.
Последната църква ще разкрие на света, като вести от Бога, тайни, които ангелите са копнеели да видят, пророци, царе и праведници са желаели да разберат. Пророците предсказваха за тези неща и им се искаше да разберат предсказанието, но нямаха тази привилегия. Те копнееха да видят това, което ние виждаме, и да чуят това, което ние чуваме, но не можаха. Но те ще разберат всичко, когато Христос дойде втори път, когато, обкръжен от множество, което никой не може да изброи, обяви спасението, станало чрез голямата принесена от Него жертва…

Никой да не остане непредупреден

*1889 г., т. 5, с. 729-737
* 1889 г., т. 5, с. 737-746
* 1889 г., т. 5, с. 746-749
* 1889 г., т. 5, с. 749-754
* (За първи път публикувана в 1893 г.), Свидетелства за проповедници, с. 36-62.
* 1900 г., т. 6, с. 9-13.
* 1900 г., т. 6, с. 14-22.

Никой да не остане непредупреден
Някои проповядват истините на третата ангелска вест като сухо учение. Но в тази вест Христос трябва да бъде изявен като Живия, като Първия и Последния, като великия Аз Съм, корена на Давидовия род, като светлата Зорница. Чрез тази вест трябва да бъде изявен на света Божият характер в Исус Христос. Трябва да прозвучи зовът: „Ти, който носиш благи вести на Сион, изкачи се на високата планина; ти, който носиш благи вести на Ерусалим, издигни силно гласа си; издигни го, не бой се. Кажи на юдовите градове: „Ето вашия Бог! Ето, Господ Йехова ще дойде със сила и мишцата Му ще владее за него; ето, наградата Му е с него и въздаянието Му пред него. Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в пазухата Си и ще води полека доещите“ (Исая 40:9-11).
Заедно с Йоан Кръстител и ние трябва да посочим Исус и да кажем: „Ето Божия Агнец, Който носи греха на света!“ (Йоан 1:29). Сега, както никога по-рано, трябва да се разнася поканата: „Който е жаден, да дойде при Мене да пие“ (Йоан 7:37). „И Духът и невестата казват: „Дойди!“ И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота“ (Откр. 22:17). Велико дело трябва да се извърши, най-големи старания трябва да се положат, за да бъде Христос изявен като Спасител, прощаващ греховете, като Носител на греха, като светла Зорница; и Господ ще ни даде милост пред света, докато нашето дело се завърши.
Докато ангелите задържат четирите ветрове, ние трябва да действаме с всички наши способности и да разнесем вестта без отлагане. Трябва да засвидетелстваме пред небесния свят и пред хората в тази епоха на упадък, че в нашата религия се съдържа вяра и мощ, автор на която е Христос, чието Слово е Божественият съветник. В момента човешки души се претеглят на везните. Те ще станат или поданици на Божието царство, или роби на жестокия деспотизъм на Сатана. Всички трябва да имат привилегията да получат предлаганата в евангелието надежда, но как ще чуят за нея без проповедник? Човешкото общество се нуждае от морално обновление, от подготовка на характера, за да може да устои в Божието присъствие. Има човешки души, застрашени да загинат поради увеличаващите се теоретични заблуди, целящи да противодействат на евангелската вест. Кой желае сега да се посвети напълно, за да стане Божи съработник?
Когато видиш опасността и мизерията на света, резултат от действието на Сатана, не прахосвай дадената ти от Бога сила в лениво оплакване, но иди да работиш за себе си и за другите. Събуди се и почувствай грижа за загиващите. Ако те не бъдат извоювани за Христос, ще загубят вечното блаженство. Помисли си какво могат да спечелят. Човешката душа, която Бог е създал и Христос изкупил, е много ценна поради възможностите, които има, поради дадените й духовни предимства, поради способностите, които тя би могла да притежава, ако е оживена от Божието слово, и поради безсъмртието, което може да постигне чрез Животодателя, ако Му е послушна. За небето една човешка душа е по-скъпа, отколкото целият свят, пълен с имущества, къщи, земи, пари. За покайването на една човешка душа ние би трябвало да даваме средствата си на драго сърце. Спечелената за Христос душа пръска около себе си небесна светлина, която прониква в моралната тъмнина и спасява други души.
Ако Христос остави деветдесет и деветте, за да търси и спаси едната изгубена овца, можем ли ние да бъдем оправдани, ако вършим по-малко? Не е ли предателство спрямо свещените истини и оскърбление за Бога, ако отбягваме да работим, както Христос работеше, да жертваме, както Христос жертваше?
Нека предупредителният зов да прозвучи по дължината и ширината на земята! Кажете на народа, че Господният ден е близо и „твърде бърза“; не оставяйте никого непредупреден. И ние можехме да бъдем на мястото на бедните, заблудени хора или между дивите народи. Колкото повече светлина сме получили от другите, толкова повече сме длъжни да я раздаваме.
Нямаме време за губене. Краят е близо. Скоро за човека, разпространяващ истината, пътят от едно място за друго ще бъде ограден отдясно и отляво с опасности. Всички възможни пречки ще бъдат издигнати по пътя на Божиите пратеници, така че те няма да могат да вършат това, което сега още могат. Ние трябва да гледаме открито в лицето нашето дело и да напредваме колкото може по-бързо в настъпателна борба. От светлината, която Бог ми е дал, аз зная, че силите на тъмнината работят с голяма сила отдолу. Дебнейки, Сатана се приближава до хората, които още спят, за да ги сграбчи, както вълк се нахвърля върху плячката си. Сега имаме предупреждения, които трябва да разгласим, дело, което можем да вършим. Но скоро ще стане по-трудно, отколкото можем да си представим. Дано Бог ни помогне да останем в пътя на светлината, с поглед неотклонен от Исус, нашия Водач, да работим и търпеливо, и издръжливо да постигнем победата.

На Божия народ му предстои да извърши велико дело, чието влияние да расте постоянно. Нека нашата душеспасителна работа се разшири още повече. Точно преди идването на Господа трябва да се извърши дело, каквото преди това не е извършвано. Божият народ не трябва да преустановява работата си, докато не обиколи целия свят (1900 г., т. 6, стр. 23, 24).

Трябва да водим двоен живот – живот на мисъл и живот на действие, на тиха молитва и на сериозна работа. Всички, получили светлината на истината, трябва да се чувстват задължени да я пръскат по пътя на непокаяните. Те трябва да бъдат Христови свидетели в нашите канцеларии и в нашите църкви. Господ иска от нас да бъдем живи послания, които могат да бъдат познати и прочетени от всички хора. Душата, която търси в Бога своята сила, подкрепа и мощ чрез всекидневна усърдна молитва, ще има благородни стремления, ясно схващане за истината и дълга, възвишени цели и постоянен глад и жажда за правдата. Когато поддържаме връзка с Бога, при обущването си с хората ще бъдем способни да пръскаме светлината, спокойствието, мира и ведрината в сърцата ни и да даваме пример на непоклатима вярност към интересите на делото, в което сме заети (1880 г., т. 4, стр. 459-460).

Изворът на живите води е отворен точно за жадните души. Бог заявява: „Защото ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва“ (Исая 44:3). Светлината ще се даде само на хора, които усърдно търсят и приемат с благодарност всеки лъч на Божествено просветляване от Неговото Слово. Точно чрез такива хора Бог ще открие онази светлина и сила, която ще просвети цялата земя с Неговата слава (1889 г., т. 5, стр. 729).