Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Делото на Илия и Йоан Кръстител е символ – 12 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Делото на Илия и Йоан Кръстител е символ – 12 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

98. Вече години наред Бог привлича вниманието на Божия народ към здравната реформа. Тя е една от най-важните задачи в подготовката за идването на Човешкия Син. Йоан Кръстител излезе в духа и силата на Илия да подготви пътя на Господа и да обърне народа към мъдростта на справедливите. Той е представител на живеещите в последните дни хора, на които Бог е поверил да представят пред света святи истини и да подготвят пътя за второто идване на Христос. Йоан бе реформатор. На Йоановите родители ангел Гавриил даде указания от небето за здравната реформа. Каза, че не трябва да пие вино или силни питиета и че ще се изпълни със Светия Дух още от рождението си.
Йоан се отдели от приятелите си и от житейските удобства. Простотата на облеклото му – дреха от камилска козина, бе явен упрек към разточителството и показността на еврейските свещеници и на народа като цяло. Изцяло растителната му храна, състояща се от акриди* и див мед, изобличаваше ширещите се угаждане на апетита и лакомия. Пророк Малахия заявява: “Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им”. Тук пророкът описва естеството на делото. Хората, които трябва да подготвят пътя за второто идване на Христос, са символизирани от верния Илия. По същия начин Йоан Кръстител дойде в духа на Илия да приготви пътя за първото идване на Христос.
Големият въпрос за реформата трябва да събуди умовете и общественото мнение да се раздвижи. Необходимо е вестта да се свързва с въздържание във всичко, за да изостави Божият народ своето идолопоклонство, лакомия, екстравагантност в облеклото и много други неща.
Забележим контраст

Себеотрицание, смирение и въздържание се изискват от праведните, които Бог води и благославя по особен начин. Тези качества трябва да се посочват на народа в контраст на екстравагантните, разрушаващи здравето навици на хората от сегашния дегенерирал век. Бог е показал, че здравната реформа е така тясно свързана с третата ангелска вест, както ръката с тялото. Няма друга толкова значителна причина за физическата и моралната дегенерация, колкото пренебрегването на този важен въпрос. Хората, отдаващи се на апетит и страсти и затварящи очите си за светлината от страх да не видят греховните си навици, които не желаят да изоставят, са виновни пред Бога.
Който пренебрегне светлината в един въпрос, закоравява сърцето си и започва да я пренебрегва и по други въпроси. Който наруши моралните задължения по въпросите на яденето, пиенето и обличането, подготвя пътя за нарушаване на Божиите изисквания относно въпросите с вечна стойност…
Водените от Бога хора са особен народ. Те не трябва да бъдат като светските. Ако следват Божието ръководство, ще постигнат поставените от Него цели и ще Му предадат своята воля. Христос ще обитава в сърцата им. Божият храм ще бъде свят. “Телата ви са храм на Светия Дух”, казва апостолът.
Бог не изисква от Своите чада да се откажат от себе си до такава степен, че да навредят на физиката си. Той изисква да спазват природните закони, за да запазят здравето си. Пътят на природата е отбелязаният от Бога път, достатъчно широк за всеки християнин. Бог с щедра ръка е дал различни дарове за поддържане на живота и за щастието ни. Но за да се наслаждаваме на естествения вкус, с който предпазваме здравето и удължаваме живота, Той ограничава апетита. Господ ни казва: “Бъдете внимателни, обуздавайте, не допускайте неестествения апетит”. Ако си извратим апетита, нарушаваме законите на тялото и ставаме отговорни за злоупотребата с него и за болестите, които си нанасяме.
3 С, с. 61-64, 1872 г.

Отдайте дължимото място на здравното дело

99. Безразличието, с което мнозина се отнасят към книгите със здравна тематика, е оскърбление за Бога. Не е според Неговия план да отделяме здравната дейност от основната част на делото. Истината засяга здравната реформа в степен, в каквато я засягат и останалите елементи на евангелското дело. Никоя част, отделена от другите, не може да бъде съвършено цяло.
Евангелието на здравето има способни поддръжници, но тяхната работа е затруднена, тъй като много проповедници, председатели на конференции* и други служители на влиятелни постове не отдават полагащото се внимание на въпроса за здравната реформа. Не виждат, че тя е свързана с вестта, както дясната ръка с тялото. Макар че мнозина миряни и някои проповедници не се интересуват особено от този въпрос, Господ разкрива значителното Си внимание към здравната реформа, като й е дал благоуспяване.
Когато се извършва правилно, здравното дело е клин, който проправя път, та другите истини да стигнат до сърцето. Когато вестта на третия ангел се приеме в пълнота, на здравната реформа ще се оказва внимание в заседанията на конференциите, в работата на църквата, в дома, край масата и във всички домашни приготовления. Тогава дясната ръка ще действа и ще защитава тялото.
Но въпреки че здравното дело има своето място в разгласяването на третата ангелска вест, неговите поддръжници не трябва да се опитват да я заместват с него.
6 С, с. 327, 1900 г.