Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Детето – 32 – По стъпките на Великия Лекар – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Как да възпитаваме детето?”
Не само навиците на майката, но и възпитанието на детето е включено в наставленията, които преди хилядолетия ангелът дава на еврейската майка. Не е достатъчно детето Самсон, което по-късно ще освободи Израил, да получи добро наследство при раждането си. То трябва да е съпътствано и от много добро възпитание. Детето трябва да привикне още от най-ранна възраст към строго въздържание.
Подобни наставления се дават и за Йоан Кръстител. Преди раждането на детето бащата получава следната вест от небето:
“Той ще ти бъде за радост и веселие, и мнозина ще се зарадват на неговото рождение; защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си” (Лука 1:14, 15).
Спасителят казва, че между великите мъже, записани в книгите на Небето, няма по-голям от Йоан Кръстител. Възложеното му дело изисква не само физическа сила и издръжливост, но и най-високи душевни и духовни качества. Физическото възпитание е толкова важно за подготовката за делото му, че най-високостоящият небесен ангел е изпратен с вест ­ наставление до родителите му. Дадените упътвания за еврейските деца ни учат, че не бива да се гледа нехайно на нищо, което засяга физическото благополучие на детето. Нищо не е маловажно. Всичко, което упражнява някакво въздействие върху телесното здраве, дава отражение и върху духа и характера.
Възпитанието на детето от най-ранната му възраст е извънредно важно. Получените в първите години на детството впечатления и придобитите тогава навици упражняват по-голямо влияние върху формирането на характера и определянето на насоката в живота, отколкото всички поучения и наставления в по-късни години.
Родителите трябва добре да запомнят това. Трябва да разбират принципите, които лежат в основата на отглеждането и възпитаването на децата. Трябва да са в състояние така да ги възпитават, че те да станат физически, духовно и морално здрави. Родителите трябва да се запознаят с природните закони, добре да познават и устройството на човешкото тяло. Трябва да знаят функциите на различните органи, както и зависимостта помежду им. Трябва да разбират съотношението между духовните и физическите сили и условията, нужни за тяхната правилна дейност. Да се поеме отговорността на родителството без такава подготовка е грях.
На причините за смъртността, болестите и израждането днес дори в най-цивилизованите и облагодетелствани страни се обръща недостатъчно внимание. Човешката раса все повече се изражда. Близо една трета новородени измират в кърмаческа възраст. От онези, които стигат до зряла възраст, много повече от половината страдат от най-различни болести и само малцина достигат максимума на човешкия живот.
Повечето от злините, причиняващи страдания и гибел на човечеството, биха могли да се избегнат, ако родителите са подготвени. Не някакво “тайнствено Провидение” отнема живота на малките дечица. Бог не желае те да умират. Той ги дава на родителите, за да ги възпитат като полезни хора тук, на земята, а после ­ и достойни за небето. Ако бащите и майките правеха онова, което е по силите им, за да осигурят на децата си добро наследство, и след това се стараеха чрез правилно възпитание да поправят евентуално унаследените недостатъци у тях, каква голяма разлика в положителен смисъл щеше да отбележи светът!
Грижата за бебетата
Колкото по-спокоен и прост е животът на детето, толкова по-добре е за неговото физическо и духовно развитие. Майката трябва да се старае да бъде винаги спокойна и кротка и да може да се владее. Множество малки деца са извънредно чувствителни към нервни възбуди. Вниманието и спокойствието на майката ще упражнява благотворно влияние върху детето.
Бебетата се нуждаят от топлина, но често родителите им вършат опасна грешка, като ги държат в извънредно затоплени стаи и ги лишават от чист въздух. Обичаят да се закрива лицето на детето, докато спи е вреден, защото така се пречи на свободното дишане.
От бебето трябва да се държи настрана всичко, което би повредило или отровило неговия организъм. Трябва да се полага най-голяма грижа всичко за него да бъде прясно и чисто. Добре е децата да се предпазват от внезапни промени в температурата; но трябва да се внимава и да получават чист, свеж въздух по всяко време ­ и когато спят, и когато са будни, денем и нощем.
Облеклото на детето
При приготвянето на дрехи за бебето трябва да се обръща внимание повече на това те да са удобни и хигиенични, отколкото на модата или на желанието да предизвикваме възхищение у околните. Майката не бива да губи време за разни бродерии и ръчни плетки, за да украсява малките си деца. Така тя се натоварва с ненужна работа за сметка на своето здраве и здравето на децата си. Не бива да стои приведена над разни бродерии, които изморяват зрението и нервите є във време, когато би трябвало повече да почива и да извършва друга полезна дейност. Трябва напълно да съзнава своя дълг да пази силите си, за да бъде в състояние да изпълнява задачите, които са є възложени.
Когато облеклото на детето е пригодено да му осигури топлина, защита и удобство, ще бъде отстранена една от главните причини за възбуда и безпокойство. Така то ще се радва на по-добро здраве и отглеждането му няма да е толкова трудоемко за майката, че да надвишава силите и времето є.
Стегнатите връзки или дрешки пречат на дейността на сърцето и на дробовете и трябва да се избягват. Никога не бива де се пристяга някоя чест от тялото, тъй като може да се притисне някой орган или да се ограничи свободата на движението. Облеклото на децата трябва да е достатъчно свободно, да дава възможност за най-естествено и пълно дишане и така да е пригодено, че тежестта му да е носена от рамената.
В някои страни е обичай да се оставят голи вратът, ръцете и краката на малки деца. Това е крайно вредно. Отдалечените от центъра на кръвообращението органи имат нужда от по-голяма защита, отколкото останалите части на тялото. Кръвоносните съдове, които разнасят кръвта към крайниците, имат дълъг път, докато ги снабдят с достатъчно кръв и осигурят нужната топлина и изхранване. А когато тези части не са достатъчно защитени, артериите и вените се стесняват и кръвообращението се нарушава.
При растящите деца трябва да се използват всички благотворни природни сили, за да се изгражда тялото им възможно най-съвършено. Затова поради страх от простуда ги държат вкъщи, а те имат нужда от движение на чист въздух ­ и лете, и зиме.
Майки, които искат момченцата и момиченцата им да имат добро здраве, трябва да ги обличат правилно и да ги държат възможно повече навън. Отначало може да им е трудно да обличат и възпитават децата си здравословно, но резултатът ще възнагради богато всяко старание.
Храната на детето
Най-добрата храна за детето е предвидената от природата. Затова то не бива да бъде лишавано от нея освен поради много уважителни причини. Безсърдечно е от страна на майката да иска да се освободи от задължението да кърми сама детето си само заради удобствата си или заради някакви удоволствия.
Майка, която допуска детето є да бъде кърмено от друга жена, трябва добре да прецени какви последици може да има това. Кърмачката предава в по-голяма или по-малка степен своя характер и темперамент на кърменото от нея дете.
От извънредно голямо значение е у децата да се възпитат правилни навици на хранене. Трябва да се научат, че ядат, за да живеят, а не живеят, за да ядат. Възпитанието на детето трябва да започне от раждането. То трябва да бъде хранено през определени интервали в зависимост от възрастта. Не бива да свиква със сладкиши или с храни, които не може да смила. Редовното хранене не само ще бъде от полза за здравето му и ще го прави спокойно и радостно, но ще положи и основата на навици, които в следващите години ще са му твърде полезни.
И след като излязат от бебешката възраст, децата трябва да се отглеждат много внимателно и да се обръща особено внимание на изграждането на техния вкус. Често им се позволява да ядат, когато поискат и каквото поискат, без да се мисли за здравето. Средствата, които често се прахосват за вредни лакомства, карат младите да мислят, че най-висшата цел и най-голямото блаженство в живота е да им се угажда. Това често предизвиква болезнено напълняване и разпуснатост, след което следват болести и приемане на отровни лекарства.
Родителите трябва да възпитават вкуса на децата си и да не им позволяват да консумират вредни храни. В старанията си обаче те трябва да внимават да не изпаднат в другата крайност ­ да ги карат да ядат неща, които не са им вкусни, или да ядат повече, отколкото е нужно. Децата си имат право на любими храни и когато не са вредни, желанието им трябва да бъде задоволявано.
Особено трябва да се внимава храненето да е редовно. Между отделните яденета не бива да се приема нищо. Нередовността в това отношение нарушава доброто състояние на храносмилателните органи, вреди на доброто здраве и на доброто самочувствие. И когато седнат на трапезата, децата се нахвърлят точно на онова, което би им навредило.
Майки, които отстъпват и задоволяват желанията на децата си за сметка на здравето им, засяват лошо семе, което ще поникне и ще даде плодовете си. Угаждането расте заедно с децата и духовните и физическите сили биват застрашени. Майки, които постъпват така, жънат с болка плода на посятото от самите тях семе. Децата им израстват негодни за работа, умствените, душевните и физическите им сили са недостатъчни поради влиянието на нездравата храна. Вследствие на това съвестта се притъпява и възприемчивостта към доброто намалява.
Децата не само трябва да бъдат поучавани правилно да се хранят, но и да им се обяснява, че е необходимо да се отказват само от онова, което би им навредило. Трапезата трябва да се приготвя така, че да възбужда апетита. Времето за ядене трябва да се прекара приятно. Нека изкажем чрез благодарствена молитва към Дарителя радостта си от Неговите дарове.
Грижи за децата по време на боледуване
В много случаи заболяванията на детето може да се дължат на погрешно гледане. Нередовно хранене, недостатъчно обличане надвечер, когато захладнява, липсата на енергично движение на чист въздух, за да се поддържа правилното циркулиране на кръвта или липсата на достатъчно чист въздух за нейното пречистване могат да причинят заболяване. Родителите трябва да се стараят да открият причината за болестта и тогава колкото е възможно по-скоро да я премахнат.
Всички родители имат възможност да научат много за отглеждането, предпазването и лечението на децата си. Особено майките трябва да знаят какво да правят при обикновени заболявания в семейството. Трябва да умеят да се грижат за болното си дете. Тяхната любов и съобразителност трябва да ги правят способни да оказват такава помощ, каквато не биха могли да окажат никои чужди ръце.
Познаване на физиологията
Родителите трябва да се стремят децата им да бъдат запознати с устройството на човешкото тяло и с неговото правилно поддържане, а също и с най-простите физиологични принципи. Запознайте децата си с последиците от различните увреждания на здравето. Учете ги, че трябва да спазват природните закони, ако искат да са здрави и щастливи. Не се обезсърчавайте, ако не виждате веднага подобрение, продължавайте да работите в тази насока търпеливо.
Привиквайте децата си още от люлката на себеотрицание и самоконтрол. Учете ги да се радват на красотата на природата и системно да упражняват всичките си физически и духовни сили в полезни занимания. Възпитавайте ги така, че да получат здрава физическа конструкция и добър нрав, весел характер и кротък дух. Внушавайте на крехкия им разум истината, че Бог не желае да живеем само за да угаждаме на себе си, а за да търсим всестранно доброто. Учете ги, че да се отстъпва на изкушението е слабост и грешка, но че трябва благородно и смело да му се противостои. Тези поучения ще бъдат като насадено в добра почва семе и ще дадат плодове, които ще радват сърцето ви.
Преди всичко родителите трябва да обграждат децата си с внимание и любов. Дом, в който цари любовта и където тя се изразява с поглед, думи и дела, е място, обичано от ангелите.
Родители, пуснете слънчевото сияние на любовта, вниманието и щастливото доволство да изпълни сърцата ви и го оставете да облъхва дома ви със своето кротко, благо влияние. Проявявайте грижовност и търпение и ги изграждайте и в своите деца. Развивайте всички добродетели, които разкрасяват домашния бит. Създадената по такъв начин атмосфера ще бъде за децата онова, което са въздухът и слънцето за растенията. Тя ще укрепва здравето и силата на тялото и душата им.